2019-09-17 | Dow Jones Sustainability Index utvärderar företag enligt ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier och är ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex. Randstad tar som enda bolag i rekryterings- och bemanningsbranschen plats på årets index.

– Det är ett erkännande som visar att vi bidrar till att skapa ett bättre samhälle, säger Johan Lagercrantz, vd för Randstad i Sverige. 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) lanserades år 1999 och mäter varje år ekonomisk ställning, miljöarbete och social prestanda bland ledande företag i olika branscher. Randstad är det enda hr-servicebolaget i världen att inkluderas i mätningen och rankades i år som bäst inom kriteriet som på engelska benämns Labor Practice Indicators. Ända sedan Randstad grundades 1960 har simultaneous promotion of all interests varit en kärna i företagets värdegrund. Randstad bygger på den fasta tron ​​att inget företag kan existera om det inte bidrar positivt till samhället. Effektiva och flexibla arbetsmarknader är inte bara viktiga för att företag ska vara framgångsrika, utan de gynnar också samhället som helhet. Bolaget har därför alltid varit passionerat i sitt arbete att stödja människor och organisationer i att uppnå deras sanna potential. – Vårt mål är att bidra till en bättre arbetsmarknad, både för människor som söker jobb och företag som söker nya medarbetare, och detta är något vi arbetar med varje dag. Som världens största inom vår bransch har vi ett enormt ansvar här och vi är glada att se resultat av våra insatser, säger Johan. 

Mer information om hur Randstad skapar värde genom hållbar verksamhet finns i på Randstads hemsida: https://www.randstad.com/about-randstad/sustainability/

För mer information:

Sanne Jakobsen, presskontakt Randstad

sanne.jakobsen@randstad.se

0768996558