Att vara kontorets fixare när det gäller IT kan vara både ett hedersuppdrag och en riktig pina. När du tröttnar på kollegornas frågor om bortglömda lösenord gäller det att ställa krav – både mot dem själva och chefen.

On-site-tekniker på Randstad ansvarar för att köpa in IT och kravställning mot leverantörer, dels för att hjälpa medarbetare när datorer och smartphones inte fungerar som det är tänkt.

– IT är och kommer alltid att vara någonting som inte är helt smärtfritt och perfekt. Det spelar ingen roll om det är användaren som saknar kunskap eller om det är fel på utrustningen – även om det är ovanligare – men det kommer alltid att finnas behov av en support.

lätt att fastna i rollen som "den som kan datorer"

Informell IT-support är vanligt förekommande på kontor inom alla verksamheter. Har du själv fastnat i rollen "den som kan datorer" kan det vara svårt att avsäga dig ditt uppdrag, oavsett om du trivs med det eller inte.

– För stora företag med många kontor är det för dyrt att ha tekniker på varje plats och man arbetar istället med lathundar, instruktioner och FAQ:s på företagets intranät. Det är lätt hänt att någon lär sig lite mer och så fortsätter det och till slut frågar alla den personen om skrivare, e-post eller när lösenordet har försvunnit ur minnet.

Det känns kanske som att den snabbaste lösningen är att hjälpa kollegan och bara lösa problemet. Men är du trött på din roll som ofrivillig IT-support gör du rätt i att sätta hårt mot hårt och börja ställa krav – både mot kollegorna och uppåt.

ge hjälp till självhjälp istället

– Det allra bästa är att hänvisa till företagets egna intranät eller andra informationskällor där kollegan själv kan lära sig hur problemet kan lösas. Hos de flesta företag finns det lathundar och guider till IT-systemen, men många tar istället genvägen genom att fråga dig. Att hänvisa dem till att själva lösa problemet hjälper dig både att få tid till dina egna arbetsuppgifter, men också dina kollegor som kan lära sig hur de ska göra i framtiden.

lyft problemet högre upp i organistionen

Finns det ingen samlad informationsresurs att hänvisa till kan det istället vara läge att rikta frågorna uppåt. 

– En tydlig handledning i form av guider och instruktioner sparar både tid och resurser från en IT-support som annars måste finnas tillgänglig. Alternativet, om du tycker att det är okej, är att be om en tydligare rollbeskrivning där du faktiskt uttalat ska hjälpa till med IT-frågor.

de tre vanligaste frågorna:

Mobiltelefoner som strular

– Det kan handla om inställningar på telefonen eller ibland helt enkelt att visa hur man kommer igång med den nya arbetstelefonen.

Lösenord som kommit bort

– Nästan lika viktigt som det är att med viss regelbundenhet byta ut sina lösenord är det att faktiskt komma ihåg dem också.

hjälp med mjukvara

– Officeprogram som Word har funnits länge men kan fortfarande ställa till det. Ofta är det någonting enkelt som nästan löser sig av att jag står bredvid och användaren anstränger sig och tänker till.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb