Ditt kroppsspråk berättar för människor omkring dig hur du mår. Men visste du att du kan påverka din attityd genom att ändra din kroppställning? Här är power-poserna som lyfter din karriär.

84b0264bc3b24cbbb0537e58b46d2be6.jpg
84b0264bc3b24cbbb0537e58b46d2be6.jpg

Det råder ingen tvekan om att kroppsspråket har en avgörande betydelse för hur vi uppfattas i olika sammanhang. Forskning har sedan många år tillbaka fastslagit att majoriteten av det vi förmedlar sker genom just kroppsspråket. Med andra ord har din hållning och dina rörelser stor betydelse för vilket intryck du gör, såväl privat som i arbetssituationer. En bra hållning och medvetna rörelser kan alltså ha stor inverkan i ditt möte med chefen, under en löneförhandling eller när du håller en presentation.

Att kroppsspråket även har stor betydelse för din självkänsla, hur du uppfattar dig själv och hur du mår, förklarar den amerikanska socialpsykologen Amy Cuddy i sin Ted Talk, Your body language shapes who you are.

Under föreläsningen förklarar Amy Cuddy, som är professor vid Harvard Business School, hur du med olika ”power poses” kan påverka såväl ditt självförtroende som din känsla av makt, vilket i sin tur kan få dig att agera och ta dig an utmaningar med större trygghet.

Genom att sträcka på dig och vara stolt, även om du inte känner dig det, kan du alltså förbättra din uppfattning om dig själv. För det som händer i kroppen när du står i en sådan ”power pose” är att nivåerna av testosteron i hjärnan ökar samtidigt som stresshormonet kortisol sjunker märkbart. Detta i sin tur gör att du blir mer självsäker och lugn.

Att stå i en ”power pose” två minuter innan en jobbintervju, förhandling eller presentation, har visat sig räcka för att få en märkbar effekt. Om du tvärtom sitter ihopsjunken innan ett viktigt möte får du alltså motsatt effekt, lägre testosteronhalt och högre nivåer av stresshormon i kroppen. Medvetna poseringar har alltså inverkan, inte bara på det intryck du gör, utan också på hur du faktiskt mår och upplever dig själv.

Du hittar hela Amy Cuddys Ted Talk på www.ted.com/amy_cuddy

fakta: TED TALKS

TED är en årlig tvärvetenskaplig konferens i USA som ägs av en icke-vinstdrivande stiftelse. I samband med konferensen hålls ett antal föredrag av kunniga föredragshållare inom olika områden, så kallade TED Talks. Bill Gates, Bono och svenskarna Hans Rosling och Trita Parsi är exempel på några föredragshållare genom åren.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb