En ny undersökning visar att bästa idéerna kläcks i lediga samtal med kollegor – inte i mötesrummet. Däremot anser bara tre av tio att deras arbetsplats är utformad för att stödja kommunikation och kreativa möten.

0f159d7b2c4448698123bb6f9cfffdf2.jpg
0f159d7b2c4448698123bb6f9cfffdf2.jpg

Analysföretaget United Minds, frågade på uppdrag av byggföretaget NCC, drygt 4 000 anställda och egenföretagare i Norden om deras syn på arbetsplatsen. Bland annat ställdes frågan om var de är mest kreativa. Mer än varannan, 54 procent, svarade att det var i spontana samtal med kollegor. Alltså inte i mötesrum, under träningspass eller när de tilläts arbeta hemifrån.

– Att jobba hemifrån lyfts ofta upp som den lysande stjärnan som ska lösa livspusslet, öka produktiviteten och höja vår livskvalitet och det finns fördelar med att jobba hemma, till exempel ur miljösynpunkt är det bra att kunna dra ner på resandet till och från jobbet. Vad man däremot sällan pratar om är vad en utbredning av hemmajobbande kan komma att kosta i form av minskad kreativitet och gemenskap, säger Carola Lavén, affärsområdeschef på NCC Property Development i ett pressmeddelande.

Mer än var sjätte tillfrågad angav att bra kollegor var den enskilt viktigaste faktorn till en kreativ arbetsplats. På andra plats kom att det var högt i tak vad gällde tankar och idéer, och på tredje kom flexibilitet. Däremot framkom att endast tre av tio svarande ansåg att deras arbetsplats var utformad för att stödja kommunikation och kreativa möten.

Som tur var visade undersökningen också att vi generellt har kul på våra jobb. Mer än var sjunde svarande uppgav att hen har kul på jobbet minst varje dag. Bara två procent upplevde att de aldrig eller väldigt sällan har roligt på jobbet.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb