Drömmer du om att bredda dig inom din yrkesroll, skaffa den där behörigheten du saknar, sadla om till ett närliggande yrke eller till och med byta bransch helt och hållet? Behöver du kompetensutveckla eller omskola dig för att hålla dig relevant på arbetsmarknaden? I så fall skulle det nya omställningsstudiestödet kunna vara något för dig. I den här artikeln kan du lära dig mer om det nya omställningsstudiestödet och vad det kan innebära för dig, samt ta del av varför kompetensutveckling är så viktigt för dig som arbetstagare på dagens arbetsmarknad.

nytt omställningsstudiestöd för kompetensutveckling.

Kompetensutveckling är en het fråga på dagens arbetsmarknad, något som våra svenska politiker verkar hålla med om. I juni 2022 beslutade Riksdagen om ett nytt omställningsstudiestöd som ska möjliggöra för personer mitt i arbetslivet att kompetensutveckla sig. 

Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet som vill vidareutveckla sig inom sitt område eller byta spår. Syftet med stödet är att personer som är aktiva på arbetsmarknaden ska kunna kompetensutveckla sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Och vad innefattar då det nya omställningsstudiestödet? Det består dels av ett bidrag som uppgår till max 80 procent av lönen (upp till ett maxbelopp), och dels av ett lån som kan kompletteras med vid önskemål. Stödet delas ut av CSN i som mest 44 veckor för studier på heltid, för studier på deltid kan stödet delas ut längre. Möjligheten att ansöka om det nya omställningsstudiestödet öppnade den 1 oktober 2022 och avser då studier som påbörjas mellan 1 januari och 30 juni 2023. 

Här kan du läsa mer om det nya omställningsstudiestödet och hur du ansöker om det. 

vad kan det nya omställningsstudiestödet innebära för dig?

Kände du till det nya omställningsstudiestödet? Om svaret är nej är du långt ifrån ensam. När Randstad ställde frågan till svenska folket i en Sifo-undersökning en dryg månad innan studiestödet aktualiserades svarade närmare åtta av tio i sysselsättning att de inte hade hört talas om stödet. I samma undersökning uppgav 86 procent att de ansåg att det fanns fördelar med stödet, bland annat att det skulle kunna:

  • öka chanserna att få en ny anställning inom en annan bransch
  • stärka konkurrenskraften i rekryteringsprocesser
  • ge möjligheter till utveckling inom den nuvarande rollen

Gabriella Nilsson, VD för Randstad RiseSmart som är den del av Randstad som arbetar med outplacement, omställning och karriärutveckling, ser också flera fördelar med stödet. Så här säger hon:

– Studiestödet innebär en chans för erfarna arbetstagare att bredda sig inom sitt yrke, skaffa en behörighet de saknar, studera till ett närliggande yrke – eller till och med byta bransch helt och hållet. Det är en fantastisk möjlighet för den som har jobbat ett tag, och kan nog bli ett startskott för många när det gäller att göra en förändring i karriären.

leendet kvinna som står vid ett rullband i lagermiljö. Håller en scanner i handen.
leendet kvinna som står vid ett rullband i lagermiljö. Håller en scanner i handen.

varför är kompetensutveckling viktigt för dig som arbetar och vilken roll spelar omställningsstudiestödet?

Det nya omställningsstudiestödet innebär utökade möjligheter till kompetensutveckling för dig som arbetar. Och varför är då kompetensutveckling så viktigt? Att ämnet kommit att bli en het potatis på dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad grundar sig i flera skäl. 

För dig som arbetstagare handlar det om att hålla dig relevant för att matcha de behov som finns hos företagen. Idag talas det mycket om den rådande kompetensbristen, som kort och gott innebär att det råder brist på kompetenser som det finns ett stort behov av. Kompetensbristen är ett faktum inom flera olika yrkesområden och branscher, men det finns ett par områden där det är en särskilt stor utmaning. Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos för 2022 till 2026, som ger en översikt av efterfrågan, utbud och utmaningar inom olika yrkesområden, kommer det i Sverige att råda kompetensbrist inom främst:

  • Data/IT
  • Teknik och naturvetenskap
  • Hälso- och sjukvård
  • Pedagogik

Att ha rätt kompetenser, det vill säga de som efterfrågas och behövs, kan för dig som arbetstagare innebära lovande framtidsutsikter för din karriär. Har du däremot utdaterade kompetenser som inte längre är aktuella kan det å andra sidan innebära flera utmaningar och framför allt svårigheter när det kommer till att hitta jobb. För dig som har ett jobb och samtidigt utdaterad kompetens kan det bli svårt att byta jobb, eller så kan du få utmaningar kopplade till att göra ett fortsatt bra jobb om din roll plötsligt innefattar nya kompetenskrav som du inte kan leva upp till. 

Kompetensutveckling och ett livslångt lärande är därför högaktuella frågor på dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad. Utvecklingen går så snabbt att kompetenser som efterfrågas idag kan vara i princip inaktuella imorgon. Ännu viktigare blir dessa frågor på framtidens arbetsmarknad som sannolikt kommer att innebära ett mycket längre arbetsliv till följd av att människor lever längre. I en akademisk rapport från Stanford Center on Longevity förutspås det att dagens 5-åringar kommer att bli närmare 100 år gamla, och att vi under ett så långt liv kan förvänta oss ett arbetsliv om 60 år eller mer. 

För att hålla oss aktuella, relevanta och även intresserade under så lång tid, och för att kunna möta den accelererande förändringstakten som råder på arbetsmarknaden, spelar kompetensutveckling en allt viktigare roll – och i det här pusslet blir det nya omställningsstudiestödet en viktig pusselbit.

leende kvinna som sitter vid hennes skrivbord, datorskärmen visa ekonomiska siffror och grafer
leende kvinna som sitter vid hennes skrivbord, datorskärmen visa ekonomiska siffror och grafer

3 tips för dig som vill nyttja det nya omställningsstudiestödet.

Randstad RiseSmarts VD Gabriella Nilsson ställer sig mycket positiv till det nya omställningsstudiestödet, men spår samtidigt att det kommer att ta ett par år innan vi ser effekterna av det. För förändring är som känt sällan enkelt. För att lyckas med en karriärförändring krävs en plan, ett driv och en stor dos självledarskap. Så var börjar man egentligen? Här nedan går vi kort igenom tre olika steg som kan vara en god start för dig som vill göra en förändring i karriären och är nyfiken på det nya omställningsstudiestödet.

1. sätt en plan för din karriär

Det första steget i en förändringsresa är att identifiera orsaken till varför du önskar en förändring. Trivs du inte i din nuvarande roll på grund av arbetsuppgifterna, yrket i sig eller branschen? Drömmer du om att byta bana helt och göra någonting annat? Vill du fördjupa dig inom ditt område och bli specialist? Eller håller dina kunskaper på att bli utdaterade och du får svårt att konkurrera med andra på arbetsmarknaden? 

Oavsett vad som stämmer in för dig är det först när du ringat in din utmaning som du kan påbörja processen att identifiera en lösning och sätta en tydlig plan för din karriär. Utifrån din utmaning bör du sedan tänka till kring om kompetensutveckling eller omskolning skulle kunna hjälpa dig att uppnå ditt mål. Om svaret på frågan är ja, så skulle det nya omställningsstudiestödet kunna vara aktuellt för dig.

Vidare läsning på temat att göra en förändring i karriären: 6 steg för en ny karriär.

2. utvärdera dina möjligheter med det nya omställningsstudiestödet

När du identifierat din utmaning och landat i att kompetensutveckling skulle kunna hjälpa dig i ditt steg mot att nå ditt mål behöver du ta reda på vilken utbildning det är du vill läsa. Här är det viktigt att tänka till kring om utbildningen kommer att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Kommer utbildningen att göra det lättare för dig att få jobb? Kommer utbildningen ge dig kompetens inom ett område där det råder kompetensbrist? Utbildningen du vill läsa behöver alltså linjera med det behov som finns på arbetsmarknaden. 

Andra saker du behöver fundera över är om du vill studera på heltid eller deltid, om det kommer att räcka med bara studiestödet eller om du önskar ta lån också, och om stödet kommer att räcka under hela utbildningstiden. 

Om din arbetsgivare har avtal med en omställningorganisation, såsom exempelvis Randstad RiseSmart, kan du ta kontakt med denna för att få hjälp att reda ut dessa frågor. De kan hjälpa dig i dina funderingar och vägleda dig i frågor som kanske känns lite svåra.

3. fokusera på ditt självledarskap

Självledarskap handlar om att leda dig själv mot dina drömmar och mål genom att fokusera på dina tankar och beteenden. För den enda som kan göra det för dig är ju faktiskt du själv. Självledarskap handlar om att ha insikt i nuläget, en vision om läget du vill uppnå och en tydlig bild av vad du behöver göra för att nå dit.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb