vad gör en .net utvecklare?

Microsofts .NET-plattform är användbar när programmering av webbapplikationer, interaktiva AI-modeller och molnbaserade tjänster ska utföras. I de dagliga arbetsuppgifterna som .net utvecklare har, finns en stor bredd av uppgifter, som att hjälpa till att lösa problem från supporten till att svara på email. Som .net utvecklare programmerar du också .NET applikationer och skapar wireframes och virtuella prototyper med frontend utvecklare. I ditt jobb ingår att fixa buggar och felsöka moln- eller webbaserade applikationer. 

Vid sidan om att arbeta med teamet som ansvarar för frontend kommer du också att vara en del av arbetet med utvecklingen av backend. Du behöver således vara insatt i hur mjukvara fungerar och hur du använder olika kodspråk och programmeringsverktyg. 

Som .net utvecklare kan du arbeta för både stora IT-företag eller multinationella företag vars verksamhet är beroende av .NET cloud eller .NET webbapplikationer. Det är inte heller ovanligt att mindre företag som använder .NET framework också anställer .net utvecklare för att programmera olika applikationer och mjukvaror som behövs i verksamheten. 

Skulle ett jobb inom IT-branschen som .net utvecklare passa ditt analytiska tänkande? Läs då vidare om vilka arbetsuppgifter en .net utvecklare har, vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i rollen samt hur framtidsutsikterna ser ut.

lediga jobb
1

genomsnittlig lön som .net utvecklare

Det finns ett tydligt behov av .net utvecklares på den svenska arbetsmarknaden, men då det är ett arbete som kan innebära många olika rollbeskrivningar varierar den genomsnittliga lönen för den som arbetar som .net utvecklare. Det finns ett antal olika faktorer som kan påverka lönen i olika riktningar som .net utvecklare. En sådan faktor är bland annat vem som är din arbetsgivare och hur komplexa arbetsuppgifter du har. 

Det behövs .net utvecklare inom flera olika industrier och det är inte bara renodlade IT-företag som anställer .net utvecklare. Det finns även andra typer av företag som är i behov av .net utvecklares för att programmera inom .NET framework, och som behöver olika mjukvaror eller applikationer för att kunna sköta sin verksamhet. Dessutom finns det både större och mindre IT-företag och om du arbetar som .net utvecklare på ett internationellt IT-företag är chanserna goda att få en högre lön. 

Ett lönespann för .net utvecklare kan ligga på mellan 40 000kr och 60 000 kr i månaden. Men som vi nämnt ovan finns en rad faktorer som kan påverka. För mer information om lönenivån för .net utvecklare se Unionens marknadslöner eller SCB.

2

olika roller av .net utvecklare

Som .net utvecklare kan man specialisera sig inom olika roller: 

 • .net utvecklare inom frontend
  Om du arbetar som .net utvecklare med ansvar för webb- eller mobilapplikationer är det viktigt att ständigt ha slutanvändaren i åtanke. Att specialisera sig inom frontend gör att du fokuserar på att utveckla användarsidan av olika mjukvaror. Därmed är användarvänligheten och användarupplevelsen viktiga faktorer. I den här rollen behöver du arbeta med mjukvarans svarstid och interaktion med systemet bakom. JavaScript och HTML är två olika kodspråk som är vanliga att använda som frontend .net utvecklare. 
 • .net utvecklare fullstack
  .NET-plattformen är uppbyggd att det går att bygga både frontend och backend för en applikation. Om det är något som intresserar dig är fullstack .net utvecklare ett lämpligt val av roll att arbeta inom. I ditt arbete kommer du att arbeta både med den interaktiva sidan som användarna tar del av, men också med systemet i backend som ser till att applikationens prestanda fungerar som önskat. Till exempel kommer du att programmera koden på servern och databasen för att hemsidan, applikationen eller mjukvaran ska fungera enligt plan. 
en leende kvinna och man står bredvid varandra vid köksbänken och tittar på en bärbar dator.
en leende kvinna och man står bredvid varandra vid köksbänken och tittar på en bärbar dator.
3

att arbeta som .net utvecklare

Att arbeta som .net utvecklare innebär att du jobbar med design och underhåll av mjukvara inom Microsoft Framework. Låt oss peka på några specifika ansvarsområden och arbetsuppgifter som väntar i rollen som .net utvecklare: 

4

utbildning och kvalifikationer

Det finns inga specifika utbildningar som en .net utvecklare måste ha läst, men många arbetsgivare kräver att man har ett kunnande och en god kännedom om flera olika kodspråk, för att bli aktuell för en tjänst som .net utvecklare. 

Det finns några olika vägar att gå för att bli utvecklare inom .NET: 

 • universitets- eller högskoleexamen
  Det finns flera olika tekniska utbildningar inom IT-området som kan förbereda en för en karriär som .net utvecklare. På universitets- och högskolenivå finns det kandidat- och mastersexamen som gör att man har en stark utbildningsmerit på sitt cv. Detta kan vara bra för den som har ambitioner att avancera längre fram i karriären. 
 • YH-utbildningar
  Yrkeshögskolan har flera olika utbildningar inom programmering, som ger eleverna möjlighet att lära sig flera olika kodspråk. Det här är mycket bra kunskap att ha med sig in i rollen som .net utvecklare. 
 • praktiskt kunnande och erfarenhet
  För många arbetsgivare som letar efter .net utvecklares är det teknisk kompetens som är det mest relevanta i slutändan. Därför är det praktiska kunnandet och erfarenheten det viktigaste, där det finns olika vägar att skaffa sig sådan. Det kan röra sig om självlärande, praktikplatser eller olika kurser i programmering. 

 

5

kunskap och kompetenser

Det finns några viktiga kompetenser som en .net utvecklare behöver ha med sig: 

6

vanliga frågor om att jobba som .net utvecklare

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som .net utvecklare.

7

bevaka jobb för .net utvecklare

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning