vad är en CNC-operatör?

En CNC-operatör arbetar inom verkstadsindustrin och producerar maskindelar med hjälp av en CNC-maskin. Som CNC-operatör kommer du att använda dig av olika maskiner och dina programmeringskunskaper, för att skulptera och skapa prototyper för olika komponenter.

En CNC-operatör är en viktig del av alla ingenjörsteam som är verksamma inom industrin. Med tanke på arbetet karaktär och komplexitet, krävs att CNC-operatörer går en utbildning för att lära sig hur man använder maskinerna på ett korrekt sätt, och för att säkerställa den höga standard som krävs inom industrin. 

CNC-operatör jobb
1

vad gör en CNC-operatör

En CNC-operatör arbetar med datorstyrda maskiner för att skära ut, svarva, borra eller fräsa fram olika detaljer som kan användas som komponenter i maskiner. Det kan vara allt ifrån bildelar till metalverktyg och olika tillbehör till hårdvaror.

Det viktigt att hela tiden genomföra kvalitetskontroller, vid arbetets gång, för att kunna rapportera eventuella problem till CNC-programmerarna. Det är dessa som gör in inställningarna för CNC-maskinerna.

Oftast arbetar en CNC-operatör i en verkstadsmiljö och ansvarsområdena kan variera beroende på vilken typ av arbete man utför. Generellt sett är CNC-operatörer verksamma inom metal- och verkstadsindustrin, men specialiseringen som en CNC-operatör har kan vara användbar även inom andra industrier. Det är till exempel CNC-operatörer som tillverkar mindre komponenter till bilar, till hårdvaror och till bostadsindustrin. 

Läs vidare om vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i en roll som CNC-operatör.

2

genomsnittlig lön som CNC-operatör

En ingångslön som CNC-operatör kan ligga runt 28 000 kronor i månaden och den genomsnittliga lönen som CNC-operatör kan sen gå upp mot 34 000 kronor.

Det finns flera olika delar som påverkar lönen, bland annat inom vilken industri man arbetar inom och var i landet man bor och arbetar. Då CNC-operatör inte kräver en längre utbildning, är det trots allt ett bra jobb med bra lön.

Många CNC-operatörer arbetar skift och får därmed skifttillägg. En del arbetar även kvällar och helger, till och med nätter. Detta påverkar lön och gör att din månadslön kan bli högre än grundlönen.

kvinna i plastvisir arbetar med en CNC-maskin i en industrimiljö
kvinna i plastvisir arbetar med en CNC-maskin i en industrimiljö
3

olika roller av CNC-operatörer

CNC-operatörer kan du specialisera sig inom olika delar av CNC-maskiner (Computer Numerical Control). Nedan förklarar vi några av dem: 

4

att arbeta som CNC-operatör

Ett förstajobb som CNC-operatör är ett fantastiskt första steg för att inleda en karriär. Detta kan sen ta flera olika vägar, speciellt inom maskinteknik där det finns många ingenjörsjobb. Industriell tillverkning är ett annat område som har många före detta CNC-operatörer.

Vidare kan du läsa om vilka ansvarsområden som gäller och hur arbetsmiljön ser ut som CNC-operatör.

5

utbildning och kvalifikationer som CNC-operatör

Det finns flera olika sätt att utbilda sig till CNC-operatör. På en del arbetsplatser lär man upp CNC-operatörer på egen hand, exempelvis genom en praktikplats. Men den som har relevanta arbetsmeriter kommer att vara mer attraktiv för arbetsgivare. 

6

kunskap och kompetenser

Som CNC-operatör krävs det att du har följande kunskaper och kompetenser: 

  • Förmågan att använda datorstyrda maskiner i tillverkning för att mäta dimensioner, ställa in parametrar och kontrollera kvaliteten på slutprodukten samt maskinen och alla delar av produktionsprocessen. Detta ska se samtidigt som du har koll på den senaste programvaran. 

     
  • Ingenjörsförmåga för att styra, underhålla, rengöra och kalibrera maskiner och andra verktyg som används i produktionen. 

     
  • En anpassningsförmåga för att hitta nya lösningar på kvalitetssäkringsproblem, fel i ritningar och problem med verktygen som ska användas. 

     
  • Förmågan att läsa tekniska ritningar och skisser för att skapa maskiner och slutprodukter som följer efterfrågade specifikationer. 
7

vanliga frågor om rollen som CNC-operatör

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som CNC-operatör.

8

bevaka jobb för CNC-operatör

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning