vad är en Data Scientist?

Mer än någonsin använder företag, regeringar och andra institutioner data som grund till många av sina beslut. Den data som används kan kartlägga allting från trafikflöden och väderförändringar till konsumentbeteenden i butiker eller på nätet. Men rådatan i sig hjälper inga beslutsfattare att ta beslut – det krävs att någon processar och analyserar datan innan den kan användas fullt ut. Det är precis det här som faller in under en Data Scientists roll och ansvar. En Data Scientist är expert på analyser med djup kunskap inom teknologi och statistik. 

Data Scientists kombinerar denna analytiska skicklighet med en förståelse och kunskap om det ämne som de ska analysera för att skapa modeller baserade på den data de studerat. Med hjälp av dessa modeller kan Data Scientists sedan försöka förstå tidigare och nuvarande skeenden eller situationer, och försöka förutspå hur framtiden kommer att te sig. 

1

vad gör en Data Scientist?

Precis som alla forskare eller analytiker gör en Data Scientist inte bara sina analyser för sin egen skull. Du som Data Scientist presenterar det som du upptäckter och kommer fram till för andra relevanta personer, företag eller institutioner. Det kan handla om att ha dialog med företagsledningen, med regeringen eller med hela befolkningen. Oavsett vilket sammanhang det rör sig om måste en Data Scientist bistå med tydlig och användbar information.

Skulle beskrivningen ovan av rollen som Data Scientist intressera dig? Läs då vidare om vilka arbetsuppgifter en Data Scientist har och vad det krävs för kompetenser och kvalifikationer för att lyckas i rollen som Data Scientist.

lediga jobb data scientist
2

genomsnittlig lön som Data Scientist

Enlig Unionens marknadslön 2022 ligger lönen för en Data Scientist mellan 42 000 och 70 000 kronor i månaden. 

Behovet av en Data Scientist finns inom många olika industrier och branscher, där din specialistkunskap är högt efterfrågad. Men det finns ändå olika faktorer som kan påverka din lön, bland annat komplexiteten i arbetsuppgifterna och projekten, vilket ansvarsområde du har, men även utbildning och specialistinriktning är faktorer som kan påverka. Så klart spelar även antal år du arbetat en viktigt roll. Ju mer erfarenhet du har, desto bättre förmåga har du att fatta grundade beslut.

två kvinnliga Data Scientists studerar ett utskrivet dokument
två kvinnliga Data Scientists studerar ett utskrivet dokument
3

olika roller av Data Scientists

Vetenskapen inom data är bred och ständigt växande. Det innebär att jobbet som Data Scientist kan ha varierande roller, inte minst beroende på vad man har specialiserat sig inom:

4

att arbeta som Data Scientist

Här får du veta mer om de dagliga arbetsuppgifterna, vilka arbetstider som är vanligast och i vilken arbetsmiljö en Data Scientist vanligtvis jobbar: 

5

utbildning och kvalifikationer som Data Scientist

En Data Scientist kan ha studerat många olika utbildningar, men en universitetsutbildning är ofta en bra start på karriären. Det finns utbildningar specifikt inriktade på datavetenskap på både kandidat- och mastersnivå. Du kan också påbörja din karriär som Data Scientist med hjälp av en universitetsutbildning inom matematik, statistik eller teknisk fysik.

Många som arbetar som Data Scientist börjar ofta med att studera något närliggande ämne, som även ger erfarenhet av dataanalys, vilket gör att de kan ta sig an jobb som dataanalytiker. Sådana utbildningar kan inkludera statistik, psykologi och ekonomi. 

En del företag tillhandahåller även kortare kurser och utbildningar internt, som gör att du lär dig arbetet steg för steg. Men den som läser en utbildning på mastersnivå, inriktad på datavetenskap, kommer att lära sig stora delar av jobbet redan under utbildningen. 

Att studera till Data Scientist eller något närliggande studieområde som också riktar in sig på data är den vanligaste vägen till att bli dataanalytiker. Även praktik- och lärlingsplatser, eller kombinerade utbildningar, kan leda till jobb som Data Scientist. Det finns företag som erbjuder den typen av kombinerade program för nyanställda, just för att lära ut dataanalys och hitta talangfulla medarbetare som till en början kan sakna kvalifikationer.

6

kunskap och kompetenser

Som Data Scientist finns det mycket du behöver behärska. Du behöver ha såväl kvantitativa kunskaper som en god kommunikativ förmåga. Själva grunden i jobbet som analytiker är just dataanalys och tolkning av data. 

  • Din viktigaste tillgång är ett analytiskt sätt att tänka och ett driv att hitta lösningar på problem med hjälp av data
  • Du bör ha erfarenhet av databaser och analysverktyg 
  • Din kunskap om mjukvarupaket och kodspråk är en viktig faktor, och du kommer kontinuerligt att arbeta med att bygga på den här kunskapen under din karriär 

Med det sagt innebär ett jobb som Data Scientist mer än att bara analysera data och konstruera databaserade modeller. För att dina upptäcker ska vara användbara krävs det också att du presenterar dem.

  • Det kan innebära presentationer på olika möten eller genom föreläsningar. 
  • Det kan också innebära kommunikation i skriven form, exempelvis rapporter, artiklar eller böcker

En förmåga att förklara ditt arbete, speciellt till personer som inte sitter på samma tekniska kunskaper och kännedom om data eller dataanalys, är viktigt för att du ska lyckas i rollen som Data Scientist. 

7

vanliga frågor om rollen som data scientist

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som Data Scientist.

8

bevaka jobb för Data Scientist

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning