vad är en redovisningsekonom?

En redovisningsekonom är en person som sköter företagets huvudsakliga ekonomiadministration, inkluderat löpande bokföring och bokslut när det väl är dags. Även årsredovisningar är en vanligt förekommande arbetsuppgift. En redovisningsekonom på ett privat företag arbetar även med skatteförberedelser, investeringsstrategier och förmögenhetsförvaltning. En redovisningsekonom på ett offentligt företag kan ha flera roller för att upprätthålla register, analysera kostnader och presentera finansiella rapporter.

redovisningsekonom
1

vad gör en redovisningsekonom?

Redovisningsekonomer arbetar med att sköta hela eller delar av företags bokföring, dvs redovisning av alla inbetalningar och utbetalningar samt övriga transaktioner inom bolaget. Det är viktigt att du kan grunderna i ekonomi, vilket innebär att du behöver kunna hantera reskontra och löpande bokföring fram till bokslut. 

Även andra arbetsuppgifter som att hantera moms och skatter kan förekomma, där man behöver se till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid. Är man en mer kvalificerad redovisningsekonom behöver man även kunna hantera bokslut liksom årsredovisning självständigt, samt göra skatteberäkningar och inkomstdeklarationer. 

En redovisningsekonom analyserar resultatet av bokslutet för att söka förklaringar till varför det gick som det gick, och lägger fram bokslutsrapporten för företagsledningen. I redovisningsekonomens arbete kan även ingå att utveckla modeller för redovisningen och utarbeta anvisningar för hur redovisningen ska göras. Ibland deltar redovisningsekonomen i budgetarbetet och gör bedömningar av hur stora intäkterna och utgifterna för en viss tidsperiod bör vara om man vill uppnå sina lönsamhetsmål.

Om du som redovisningsekonom hanterar bokföringen för en hel koncern, får du oftast titeln “koncernredovisningsekonom”. Om du som redovisningsekonom jobbar med att hantera bokföringen från början till slut, inkluderat bokslut, rapportering och årsredovisning, får du ofta titeln “bolagsekonom”.

2

genomsnittlig lön som redovisningsekonom

Medellönen för en redovisningsekonom varierar beroende på vilken roll du har, erfarenhet samt om du är junior eller senior inom yrket. Om du är junior kan den ligga på mellan 35 000 och 40 000 kr per månad. Och är du mer senior med många års erfarenhet kan den ligga på mellan 40 000 och 50 000 kr per månad.

En redovisningsekonoms lön täcker ett bredare spann och är beroende av vilken typ av roll du har i ett företag. Erfarenhet är en viktig faktor för att bestämma en redovisningsekonoms lönenivå. 

Läs mer om yrkesområdet ekonomi, finans och lön.

leende kvinna på kontoret tittar på personen som sitter mittemot
leende kvinna på kontoret tittar på personen som sitter mittemot
3

olika roller av redovisningsekonom

När du tittar på en arbetsbeskrivning för en redovisningsekonom, ser du ofta en skillnad mellan senior och junior redovisningsekonom. Titeln relaterar till arbetstagarens arbetsuppgifter. En junior redovisningsekonom gör mer av den dagliga löpande inmatningen av reskontra, bokföring fram till bokslut. Redovisningsekonomen analyserar sedan arbetet och presenterar rapporterna för ledningen. 

Mer seniora och erfarna redovisningsekonomer, kan ansöka direkt om ledande befattningar. Efter några år kan en junior redovisningsekonom befordras till senior redovisningsekonom och sedan få en befordran till en ledande befattning.

4

att jobba som redovisningsekonom

En redovisningsekonoms arbetsuppgifter beror på företagets storlek och arbetstagarens kompetensnivå. Vissa förväntningar är dock standard för redovisningsekonomer, på alla nivåer.

5

utbildning och kvalifikationer som redovisningsekonom

Du kan inte ansöka om ett jobb som redovisningsekonom utan någon utbildning.

För att jobba som redovisningsekonom behöver du en treårig gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning (Ekonomiprogrammet). För mer kvalificerade redovisningsuppgifter kräver en del arbetsgivare att man har minst en kandidatexamen i ekonomi från universitetet eller yrkeshögskoleutbildning.

För att bli auktoriserad redovisningskonsult krävs en akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 180 hp, eller en av FAR eller SRF godkänd eftergymnasial utbildning (exempelvis yrkeshögskoleutbildning) med inriktning mot företagsekonomi och redovisning om minst två år. Därutöver krävs ett antal års praktik inom redovisningsområdet.

två kvinnor arbetar tillsmammans
två kvinnor arbetar tillsmammans
6

färdigheter och kompetenser

En karriär som redovisningsekonom passar inte alla. Misstag i bokföringen kan ha allvarliga effekter på ett företag. Arbetsgivaren behöver säkra att de som jobbar med företagets redovisning har rätt kompetens och inställning.

7

vanliga frågor om rollen som redovisningsekonom

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som redovisningsekonom.

8

bevaka jobb för redovisningsekonom

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa din jobbevakning här