vad är en data analyst?

En data analyst är en person som arbetar med att analysera data. En annan vanlig titel är dataanalytiker. Som data analyst spenderar man stora delar av sin arbetsdag med att organisera data och hjälpa olika beslutsfattare att dra slutsatser, ta beslut och hitta lösningar med hjälp av det informationsunderlag som datan ger. Det spelar ingen roll inom vilken industri du är verksam inom, jobbet som data analyst går ut på att samla in den relevanta datan och tolka den. Ett exempel är inom försäljning och marknadsföring, där du översätter olika säljsiffror i analyser för att ett beslutsfattande ska kunna bli enklare och mer effektivt inom företaget. 

En data analyst kan också titta på historiska data inom en organisation, som exempelvis kvartalsrapporter rörande försäljning, den månatliga intäkten eller den årliga trafiken på webbplatsen, för att med hjälp av den datan finna olika trender eller mönster. Med hjälp av din djupa kunskap kan du sedan sätta ihop beskrivande och diagnostiserande analyser för att förklara olika skeenden eller resultat som sker inom verksamheten. 

Vid sidan om att förstå den historiska aspekten har en data analyst också en viktig roll i att hjälpa organisationer med prognoser inför framtiden. Du använder dig av beskrivande data för att upptäcka tendenser och trender som sedan ligger till grund för dina prognoser. Att göra prognoser för framtida resultat ger företag chansen att vara proaktiva i sina beslut för att undvika negativa konsekvenser. 

data analyst jobb
1

vad gör en data analyst

När ett företag eller en organisation behöver ta ett viktigt beslut litar man på en data analyst, som då ska ge ett datadrivet underlag av bevis och information för att göra beslutsprocessen enklare. Med hjälp av beskrivande analyser kan du hålla dig uppdaterad om olika trender inom branschen. Som data analyst använder du dig av komplexa algoritmer, statistiska metoder och maskinell inlärning eller AI-teknologi för att organisera och utvärdera tillgängliga data. I vissa fall behöver du vara duktig på att visualisera och presentera datan, där du kan behöva kunna kodspråk för olika databaser för att kunna kontrollera datakällorna och databaserna. 

Skulle ett jobb som data analyst passa din analytiska förmåga och ditt intresse till siffror? Läs då vidare för att ta reda på mer om vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i en roll som data analyst. 

2

genomsnittlig lön som data analyst

Sett till hur arbetsmarknaden ser ut är data analyst en roll som behöver tillsättas inom en rad olika industrier och branscher. För många företag och organisationer är det av yttersta vikt att med hjälp av datan kunna förstå sin målgrupp, sin verksamhet och sina egna processer på ett bättre sätt. 

Därför fyller rollen som data analyst en viktig funktion på många företag, där de primärt arbetar med att göra beslutsprocesserna mer träffsäkra och effektiva. Datan ska fungera som ett informationsunderlag som gör det enklare att förstå den egna verksamheten, och hitta olika sätt att utveckla den. Däremot kan en data analyst ha olika roller inom olika företag och organisationer. En roll som data analyst kan innebära olika saker och komplexiteten i arbetet kan variera. 

Det gör också att den genomsnittliga lönen som data analyst varierar. Ju mer erfarenhet och kompetens man har, desto större chans har man att förhandla till sig en högre lön som data analyst. För mer information om lönenivån för en data analyst, se Unionens marknadslöner eller SCB.

vilka faktorer påverkar lönen som data analyst? 

I många fall är lönen som data analyst konkurrenskraftig och det generella löneläget för en data analyst är gott på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt finns det faktorer som kan påverka den individuella lönesättningen för den som jobbar som analytiker med fokus på data. Som vi redan konstaterat är data analyst en roll som behöver tillsättas inom många branscher. Det i sig kan påverka lönesättningen, eftersom löneläget ser annorlunda ut inom olika branscher. 

En annan sak som påverkar lönen för den som arbetar som data analyst är storleken på företag eller organisationer, samt hur den specifika rollen ser ut. En del dataanalytiker har mer komplexa arbetsuppgifter som kräver en högre kompetens och en längre erfarenhet från arbetslivet. Då har man generellt sett en högre lön än andra. Som data analyst gäller det även att hålla sig uppdaterad om de senaste verktygen och trenderna inom dataanalys och ständigt kompetensutvecklas sig. Då detta är viktiga faktorer för den som vill påverka sin lön i en positiv riktning. 

fyra data analyst kollegor som har möte tillsammans i ett mötesrum
fyra data analyst kollegor som har möte tillsammans i ett mötesrum
3

olika roller som data analyst

En data analyst kan ha olika roller: 

 • business intelligence analyst
  Din roll går ut på att identifiera olika mönster och tolka data som samlats in via företagets egna system. Förutom att hantera och tolka den interna datan samlar du också in extern data från konkurrenter och från marknaden i stort, som du sedan utvärderar för att identifiera mönster och potentiella problem eller utmaningar som kan påverka den egna verksamheten i framtiden. 
 • data analyst inom logistik
  Som dataanalytiker inom logistiksektorn handlar ditt jobb om att samla in och organisera data från hela leveranskedjan. Du använder informationen för att skapa nya strategier för att köra leveranskedjan och hela processen mer effektiv, genom att sänka kostnader och förbättra effektiviteten både när det gäller produktion och distribution. 
 • business systems analyst
  Du är ansvarig för att utvärdera och väga data, för att på det sättet förbättra olika funktioner som finns inom företagets IT-system och kommunikationsvägar. Ditt jobb handlar i grunden om att hitta nya strategier för att göra systemen bättre. 
 • data analyst inom marknadsföring
  Ditt jobb går ut på att samla in data och använda den för att hjälpa sälj- eller marknadsföringsteamet att förstå sin marknad och sin målgrupp bättre. Du analyserar företagets målgrupper noga och utvecklar med hjälp av detta dataunderlag de bästa möjliga strategierna för marknadsföring. 
4

att arbeta som data analyst

En person som arbetar i rollen som data analyst behöver vara duktig på siffror och kunna använda sig av data för att komma fram till nya idéer eller koncept. Läs vidare om vilka framtidsutsikter en data analyst har på den svenska arbetsmarknaden och hur arbetsuppgifterna ser ut.

5

utbildning och kvalifikationer

Det finns olika sätt att utbilda sig till data analyst: 

 • universitet och högskola
  Med en universitets- eller högskoleexamen inom exempelvis statistik, matematik eller ekonomi har man en god utbildningsgrund för att kunna arbeta som data analyst. För den som har ambitionen att avancera i karriären är en akademisk merit alltid bra. 
 • yrkeshögskolan
  En YH-utbildning har fördelen att den är praktiskt inriktad och yrkesförberedande. Det finns möjlighet att via Yrkeshögskolan utbilda sig inom dataanalys. 
 • arbetslivserfarenhet
  Med hjälp av erfarenhet från arbetslivet kan man bli aktuell för ett jobb som data analyst, oavsett om det rör sig om en anställning eller en praktikplats. Dataanalys är ett arbete som kräver praktiskt kunnande och erfarenhet, där arbetslivserfarenheten värderas just högt. 
6

kunskap och kompetenser

En data analyst behöver följande egenskaper och kompetenser för att bli duktig på sitt jobb: 

7

vanliga frågor om att jobba som data analyst

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som data analyst

8

bevaka jobb för data analyst

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning