Quiet quitting, tyst nedtrappning, är en arbetsmarknadstrend som innebär att anställda endast gör det nödvändigaste på jobbet och ingenting mer. Fyra av tio svenskar uppger att de har ägnat sig åt quiet quitting och mest av allt unga, enligt Randstads senaste arbetsmarknadsundersökning Workmonitor, genomförd av Dynata.

Quiet quitting, tyst nedtrappning på svenska, är en trend som fick sitt genomslag i USA men som nu tycks ha etablerat sig även i Sverige. Det handlar inte om att säga upp sig, som namnet antyder, utan att istället stanna på sin arbetsplats och endast utföra det nödvändigaste som arbetet kräver. 

Arbetsmarknadstrenden uppkom på sociala medier efter pandemin, då många arbetade hemifrån och började reflektera över balansen mellan fritid och arbetsliv. 

I rekryterings- och bemanningsföretaget Randstads globala undersökning Workmonitor framkommer det att fyra av tio svenskar (38 %) känner igen sig i fenomenet. Tittar man på de globala siffrorna från undersökningen är motsvarande siffra 31 procent. 

 - Oavsett om man väljer att betrakta quiet quitting som en hälsosam trend eller en indikation på dålig arbetsmoral är det  viktigt att se till medarbetarnas engagemang. Ett större engagemang är positivt både för företagets resultat och tillväxt, såväl som för medarbetarnas välmående. Om du som arbetsgivare upplever ett lägre engagemang är det viktigt att gå till botten med var det brister och vilka åtgärder som krävs för att bryta den negativa spiralen. Det kan till exempel behövas förändring i företagskultur, arbetsbelastning, utvecklingsmöjligheter, ledningsstrategi eller internkommunikation, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.

quiet quitting vanligare bland unga 

Undersökningen visar även att det är stor skillnad på svar över olika åldrar i Sverige. I åldrarna 25-34 år svarar 45 procent att de någon gång genomfört en tyst nedtrappning. För gruppen 55-67 år är motsvarande siffra 31 procent. 

 - När nya generationer kliver in på arbetsmarknaden behöver arbetsgivare vara observanta på vad som engagerar just dem. Här gäller det att vara påläst – men även intresserad av den nya generationen, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad. 

från undersökningen: 

Har du någonsin gjort något av följande: 

"Quiet quitting" (ett uttryck som innebär att du bara gör det som ditt jobb kräver och ingenting mer).

resultat %

Sverige Globalt
Ja
37,6 %
31,1%
Nej
62,4 %
68,9 %

topplista över länderna som i högst grad ägnat sig åt quiet quitting enligt Workmonitor:

topp 10 av globala länder

1. Indien 56%
2. Hong Kong
43%
3. Polen
43%
4. Rumänien
41%
5. Portugal
41%
6. Sverige
38%
7. Tjeckien
36%
8. Norge
36%
9. Singapore
35%
10. Argentina
34%
hand håller i ett diagram

Här kan du tal del av Workmonitor 2023.

ladda ner rapporten

 

om Workmonitor

Undersökningen Workmonitor, som är en av världens största i sitt slag, lanserades 2003 och görs sedan dess varje år globalt på 34 av Randstads nationella marknader. Undersökningen konceptualiserar och mäter gapen mellan vad arbetstagare globalt vill ha och vad de upplever att de får hos sina arbetsgivare. I Sverige genomfördes undersökningen i Dynatas webbpanel under perioden 18 oktober – 30 oktober 2022. Totalt intervjuades 35 000 personer globalt varav 1000 anställda och arbetssökande personer i Sverige i åldrarna 18-67. Panelen är rekryterad utifrån slumpmässiga urval med hänsyn till kvoterna (till exempel region, ålder för att säkerställa en demografisk uppdelning).

om Randstad 

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-tjänster. Målsättningen är att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden, detta genom att se potentialen i människor och därmed hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Genom att kombinera sin passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper Randstad människor och företag att uppnå deras fulla potential. De kallar det Human Forward. För mer information, besök www.randstad.se.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58