Ett mer flexibelt arbetsliv är mer aktuellt än någonsin – inte minst efter pandemin. Den senaste diskussionen handlar om att jobba fyra dagar i veckan, i stället för fem. Något som var tredje svensk ställer sig positiv till, enligt en undersökning som Dynata har gjort på uppdrag av Randstad.  

Frågan om hur arbetslivet och privatlivet kan gå ihop på ett bättre sätt har varit mer aktuell än någonsin de senaste åren. I svallvågorna av pandemin har bland annat distansarbetet blivit vardag och många arbetsgivare erbjuder även flexiblare kontorstider. Den senaste trenden handlar om att korta ner arbetsveckan, från fem dagar till fyra. Enligt en brittisk undersökning leder fyra arbetsdagar bland annat till bättre mental hälsa, färre sjukdagar och ökad produktivitet. 

En man sitter i en soffa och håller i en penna och anteckningsbok
En man sitter i en soffa och håller i en penna och anteckningsbok

Island, Spanien, Japan, Skottland och Nya Zeeland är några av länderna som redan gjort slag i saken och gjort storskaliga försök med kortare arbetsveckor. Hur svenskarna ställer sig till att korta ner arbetsveckan har rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad undersökt i sin årliga undersökning Workmonitor, genomförd av Dynata. Undersökningen visar att drygt en tredjedel av svenskarna (36,8 %) anser att en heltidstjänst med fyra dagar i veckan skulle passa dem bättre än att jobba fem dagar. 

– Det är tydligt att många arbetstagare vill kunna balansera arbets- och privatlivet bättre. Sex timmars arbetsdag har diskuterats flitigt och nu har förkortade arbetsveckor seglat upp som en ny trend. Huruvida Sverige är redo för detta, i rådande lågkonjunktur, återstår dock att se, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.

Undersökningen visar vidare att fler kvinnor än män vill arbeta fyradagarsveckor; 41 procent av kvinnorna jämfört med 30 procent av männen. Samtidigt ställer sig de äldre mer positivt till fenomenet, 44 procent i åldersgruppen mellan 45-54 år mot 30 procent av de som är mellan 25-34 år.

från undersökningen

Med utgångspunkt i ett heltidsjobb, hur skulle du lägga upp dina arbetstider för att de skulle passa ditt liv så bra som möjligt?

Jobba traditionella kontorstider (mån-fre, 9-5) 31,2%
Jobba traditionella kontorstider (9-5) men på dagar utanför arbetsveckan (t.ex. vissa veckoslutsdagar)
6,8%
Jobba i delade skift - t.ex. tidigt på morgonen och sent på kvällen under arbetsveckan
6,9 %
Jobba i delade skift - t.ex. tidigt på morgonen och sent på kvällen utanför arbetsveckan (t.ex. vissa veckoslutsdagar)
5,8 %
Jobba nattskift utanför arbetsveckan (t.ex. vissa veckoslutsdagar)
2,5 %
En förkortad arbetsvecka - t.ex. jobba fyra dagar i veckan
36,8%
Annat
4,6 %

om workmonitor

Undersökningen Workmonitor, som är en av världens största i sitt slag, lanserades 2003 och görs sedan dess varje år globalt på 34 av Randstads nationella marknader. Undersökningen konceptualiserar och mäter gapen mellan vad arbetstagare globalt vill ha och vad de upplever att de får hos sina arbetsgivare. I Sverige genomfördes undersökningen i Dynatas webbpanel under perioden 18 oktober – 30 oktober 2022. Totalt intervjuades 35 000 personer globalt varav 1000 anställda och arbetssökande personer i Sverige i åldrarna 18-67. Panelen är rekryterad utifrån slumpmässiga urval med hänsyn till kvoterna (till exempel region, ålder för att säkerställa en demografisk uppdelning).

ladda ner rapporten

om randstad

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58