Hur man ser på värderingar om miljö, mångfald och inkludering är en viktig del av arbetslivet för många. Varannan svensk är dessutom villig att säga upp sig om de inte känner samhörighet med sin arbetsgivare, enligt Randstads undersökning Workmonitor.

En orolig omvärld och en osäker arbetsmarknad till trots, står svaret klart när svenskarna får frågan om hur de ställer sig till arbetsgivare samt deras värderingar och syfte kontra sina egna.

Om en potentiell arbetsgivares värderingar gällande sociala frågor och miljöfrågor går emot de egna värderingarna så väljs dessa bort av knappt 4 av 10 (36,8 %) svenskar. Och skulle man inte känna samhörighet med företaget man jobbar på är drygt varannan svensk (53,8 %) redo att lämna sin arbetsgivare. Det visar rekryterings- och bemanningsföretaget Randstads globala undersökning Workmonitor, genomförd av Dynata. 

Vidare anser drygt sju av tio (70,2 %) av de tillfrågade att vilka värderingar arbetsgivaren står för är väldigt viktigt. Bland dem som gör sina första år i arbetslivet (18-24 år) är frågan extra viktig då nästan 8 av 10 (78,1%) menar att arbetsgivarens värderingar är A och O. Motsvarande siffra för den äldsta åldersgruppen (55-64 år) är 65 procent. 

Att frågan är något som är viktigt för svenskarna när det kommer till val av arbetsplats är ingenting som förvånar Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.– Arbetet är av stor betydelse för gemene man och därav är det oerhört viktigt att arbetsgivarens värderingar matchar de egna, trots den allt mer osäkra arbetsmarknaden med den lågkonjunktur vi nu ser. För att attrahera och behålla rätt medarbetare är det därför av högsta vikt för arbetsgivare att ha en stark värdegrund som genomsyrar hela verksamheten, säger Camilla Campelo.

– Det här är särskilt viktigt för att attrahera och behålla medarbetare ur den yngre generationen som nu kliver in på arbetsmarknaden. Denna åldersgrupp är starkt värderingsstyrd och har en helt ny syn på arbete. För att lyckas som arbetsgivare krävs det att man lär känna denna generation och vad de tycker är viktigt, fortsätter Camilla Campelo.Något som ytterligare stärker bilden av svenskarnas tydliga ställningstagande att lämna en arbetsgivare som inte drar åt samma håll som en själv är frågan om hur väl den nuvarande arbetsgivarens värderingar överensstämmer med ens egna. Så många som drygt 7 av 10 (74,7%) av de tillfrågade anser att de står på samma fot som sin arbetsgivare i många frågor och värderingar. 

– Det ska kännas bra att gå till jobbet, och en viktig förutsättning för det är att man känner samhörighet och att man får vara sig själv, fullt ut, säger Camilla Campelo.

resultat i %

Jag skulle säga upp mig från ett jobb om jag inte kände att jag hörde hemma där. 53,8%
Arbetsgivarens värderingar och mål (t.ex. kopplat till miljö, mångfald, inkludering) är (mycket) viktigt för mig.
70,2%
Jag skulle inte tacka ja till ett jobb på ett företag som inte delar mina värderingar gällande sociala frågor och miljöfrågor.
36,8%
Jag känner att min arbetsgivares värderingar och mål överensstämmer med mina egna (t.ex. kopplat till miljö, mångfald, inkludering).
74,7%

(Fördelat på ålder: 18-24 år – 78.1%,  25-34 år – 74.6%, 35-44 år – 70.2%, 45-54 år – 69.9%, 55-64 år – 65.0%). 

 

hand håller i ett diagram

Här kan du tal del av Workmonitor 2023.

ladda ner rapporten

 

om Workmonitor

Undersökningen Workmonitor, som är en av världens största i sitt slag, lanserades 2003 och görs sedan dess varje år globalt på 34 av Randstads nationella marknader. Undersökningen konceptualiserar och mäter gapen mellan vad arbetstagare globalt vill ha och vad de upplever att de får hos sina arbetsgivare. I Sverige genomfördes undersökningen i Dynatas webbpanel under perioden 18 oktober – 30 oktober 2022. Totalt intervjuades 35 000 personer globalt varav 1000 anställda och arbetssökande personer i Sverige i åldrarna 18-67. Panelen är rekryterad utifrån slumpmässiga urval med hänsyn till kvoterna (till exempel region, ålder för att säkerställa en demografisk uppdelning).

om Randstad 

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-tjänster. Målsättningen är att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden, detta genom att se potentialen i människor och därmed hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Genom att kombinera sin passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper Randstad människor och företag att uppnå deras fulla potential. De kallar det Human Forward. För mer information, besök www.randstad.se.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58