14 december 2019 | Lönegapet mellan könen fortsätter. Fyra av tio kvinnor upplever att de är underbetalda för sina arbeten, jämfört med en tredjedel av männen. Samtidigt är det fler kvinnor än män som jobbar proaktivt för att höja sina löner, enligt en Sifo-undersökning som bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad har genomfört.

Det råder en fortsatt löneobalans mellan könen. Hela 42 procent av kvinnorna är inte tillfreds med sin lön – jämfört med 36 procent av männen. Det visar en Sifo-undersökning gjord av Randstad där över 1 000 personer har svarat på om de anser sig ha en marknadsmässig lön eller inte.

Bland männen uppger 46 procent att de arbetar proaktivt för att höja sin lön. Kvinnorna är klart bättre med 59 procent. Samtidigt tjänar männen fortfarande mer i genomsnitt än kvinnorna.

– Att vara proaktiv är en viktig pusselbit för att höja sin lön. Det innefattar bland annat att ta reda på lönestatistik för sin yrkesgrupp och vilka faktorer som är lönedrivande. Det är också viktigt att ha en återkommande dialog med sin chef för att stämma av vad som förväntas av dig för att nå en viss lönenivå, säger Camilla Campelo, hr-direktör på Randstad.

I SCB:s rapport ”Medellöner i Sverige” från 2018, så visade det sig att kvinnor tjänade i genomsnitt 89 procent av männens löner, en skillnad på 11 procent. Däremot finns det statistiska metoder för att få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma tjänst, även kallat “standardvägning“. Där ligger löneskillnaden mellan kvinnors och mäns medellöner på 5 procent i Sverige.

– Kvinnor och män ska få lika mycket betalt för samma typ av arbete. Vi har kommit en god bit på vägen, men det finns fortfarande en löneklyfta som måste åtgärdas inom en snar framtid, säger Camilla Campelo, hr-direktör på Randstad.

fråga: Anser du att du har en marknadsmässig lön i dag? (1 011 svarande)

Kvinnor Ja: 45% - nej: 42%

Män: Ja: 55% – nej: 36%

fråga: Arbetar du aktivt för att höja lönen? (1 129 svarande)

Kvinnor: Ja: 59% – nej: 41%

Män: Ja: 46% – nej: 54%

fem tips för att höja lönen

1.Läs på och utgå från fakta

Ta reda på hur lönestatistiken ser ut inom just ditt yrkesområde. Unionen och SCB är två exempel på källor där du kan göra research. Var så specifik du kan och ta med utbildningsnivå, erfarenhet, befattning och bransch i beaktning. Benchmarka mot detta och använd det som underlag när du förhandlar din lön.

2.Ta reda på hur lön utvärderas på just din arbetsplats

Vad som ligger till grund för löneökning kan skilja sig något mellan olika arbetsplatser. Ett exempel kan vara att din lön grundar sig på komplexiteten i din roll i kombination med din prestation. Utgå då från dessa två faktorer och ge konkreta exempel på hur komplexiteten i din roll utvecklats och/eller hur din prestation överträffat förväntningarna.

3.Ta ansvar för din löneutveckling

Sitt inte i tystnad och vänta på en löneförhöjning eller att dina prestationer ska uppmärksammas. Ta ansvar för din löneutveckling och boka själv in en avstämning med din chef för att diskutera din nuvarande lön och ditt önskade läge, samt hur du ska nå dit.

4.Var förberedd

Att vara väl förberedd är A och O för att genomföra en lyckad löneförhandling. Se till dina uppsatta mål och utgå från dessa när du motiverar ditt lönelyft. Saknar du tydliga, mätbara mål är det svårt att påvisa vad du faktiskt har levererat och du har inget utgångsläge att jämföra med. Ta då tillfället i akt att tillsammans med din chef sätta dessa mål för din utveckling.

5.Ha en öppen dialog

Det värsta som kan hända är att du får ett nej. Var förberedd även på detta, och kom med ett motargument. Var tydlig med vad ditt önskade läge är och var du ser dig inom den närmsta framtiden. Sätt tillsammans med din chef en tydlig och konkret plan för hur du ska nå ditt önskade läge och bestäm även när ni ska plocka upp diskussionen igen.

kontakt

Sanne Jakobsen

pressansvarig | sanne.jakobsen@randstad.se | 076-899 65 58

om randstad.

Med över 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.