2020-02-13 | Nu är vabruari här, en månad när många tvingas vara hemma från jobbet på grund av sjukdom eller vård av barn. En färsk Sifo-undersökning som Randstad har genomfört visar att nästan 3 av 4 anser att karriären påverkas negativt av att man är sjuk mycket. Lönen, ryktet och karriärutvecklingen tar mest stryk enligt svenskarna.

Februari är för många en månad med ihärdiga förkylningar och sjuka barn. Det har också gett månaden dess smeknamn: vabruari. Men hur ser svenska folket på att ha en hög sjukfrånvaro? Det har bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad låtit Sifo undersöka.

Enligt studien uppger hela 70 procent att karriären påverkas negativt. 41 procent anser att sjukfrånvaron gjort deras lönekuvert tunnare. Utöver lägre lön svarar svenskarna att deras rykte (33 %), karriärutveckling (27 %) och arbetsrelationer (27 %) tar mest skada. Det är fler i den yngre åldersgruppen, 18-34 år, som uppger att deras rykte påverkas negativt – 40 procent jämfört med 28 procent i åldersgruppen 50-64 år. Det är även fler av de yngre som anser att deras arbetsrelationer drabbas, 30 procent jämfört med 22 procent av personer i åldern 35-49 år.

– Att vara sjuk eller hemma med sjukt barn är en del av livet. Det ska inte behöva påverka karriären negativt i så stor utsträckning som den här undersökningen visar. Det är uppenbart att det finns en oro hos arbetstagare vilket kan få negativa effekter för både arbetsgivare och arbetstagare eftersom det kan leda till betydligt längre sjukskrivningar om man inte vilar upp sig ordentligt, säger Camilla Campelo, hr-direktör på Randstad.

– Det är viktigt att arbetsgivare har ett bra förhållningssätt vad gäller sjukdom och vård av barn. Det är kompetens och prestation som ska vara viktigast i frågor som karriärutveckling. Är en medarbetare ofta sjuk bör man istället ta reda på anledningen och om möjligt erbjuda stöd, säger Camilla Campelo.

Fyra av fem har jobbat trots sjukdom

Undersökningen visar också att det är många som jobbar trots att de egentligen är sjuka. Fyra av fem (81%) svarar det. Den vanligaste orsaken är att inte halka efter i sina arbetsuppgifter (58 %), att det inte ska påverka lönen (45 %) samt att försvara det egna ryktet (30 %). Samtidigt anser drygt var tredje (38 %) att de inte tycker att det är okej att arbetsgivaren tillåter sina anställda att jobba när de är sjuka. Det är fler kvinnor än män som är av den uppfattningen: 42 procent av kvinnorna mot 35 procent av männen.

Fråga: Anser du att det får negativa konsekvenser att vara sjuk mycket från jobbet?

Ja, min lön 41%
Ja, mitt rykte
33%
Ja, min karriärutveckling
27%
Ja, mina arbetsrelationer
27%
Nej
10%
Ja, min anställning
13%
Vet ej
11%
Annat
6%

om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 23-27 januari 2020. Totalt intervjuades 1319 personer i åldern 18-65 år, varav 1247 inom sysselsättning (heltid, deltid, egen företagare, studerande, arbetslös). Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

kontakt

Sanne Jakobsen

pressansvarig | sanne.jakobsen@randstad.se | 076-899 65 58

om randstad.

Med över 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.