Är det upp till chefen att bana väg för din utveckling och framtida karriär, eller ligger ansvaret hos dig? Och måste du hela tiden röra dig uppåt? HR-specialisten Heléne Björk på Randstad säger sitt.

I sin roll arbetar Heléne med allt från chefsstöd och utbildningar till arbetsrätt, rehab och arbetsmiljö. Hon menar att det naturliga, och självklara, är att ansvaret för att utveckla karriären är delat.

b7a816474c6645ac9a2ca1f0dc130367.jpg
b7a816474c6645ac9a2ca1f0dc130367.jpg

– Det vore konstigt om företaget ska vara ytterst ansvarigt för varje enskild medarbetares utveckling. Däremot ingår det i ett bra ledarskap att hela tiden vilja utveckla sina medarbetare och sträva efter att ta fram det bästa i dem.

att klättra uppåt i utvecklingen är inte den enda riktningen

Och i det ingår att föra regelbundna medarbetar- och utvecklingssamtal, följa upp dem noggrant och att sträva efter att skapa ett öppet samtalsklimat på arbetsplatsen. Ett klimat där det är okej att vara öppen med de förväntningar och mål du har, men där det också är okej att vara nöjd med den situation du för närvarande befinner dig i.

– Det kan bli påfrestande för organisationen om alla hela tiden vill vidare i sin karriär, det är viktigt för alla företag att ha medarbetare som trivs med sin nuvarande position och hittar den utveckling som passar dem själva. Utveckling behöver inte alltid vara uppåt utan kan handla om att ta ett steg i sidled, fortsätta med liknande uppgifter i andra projekt, lära sig ett nytt system eller anta ett nytt ansvarsområde, säger Heléne, och fortsätter:

– Men att ändå hålla sig i rörelse i någon riktning är ofta viktigt för att inte uppleva att du stagnerar. Det gäller bara att se utöver att en karriär alltid går rakt uppåt, utveckling behöver inte innebära jättestora lyft och utmaningar.

Vill du veta mer om hur du kan utveckla dig på jobbet? Läs mer om vad du ska tänka på här.

liknande förväntningar skapar goda förutsättningar

När medarbetarens och arbetsgivarens förväntningar är så lika som möjligt ges de bästa förutsättningarna för att båda parter ska bli nöjda. Känner du själv att du är redo för mer ansvar är det därför viktigt att våga göra din röst hörd.

– Att fundera på varför chefen aldrig ser dig och att tyst vänta på nästa steg är sällan en lyckad strategi. Våga istället ta för dig och var tydlig med hur du själv vill att din framtid ska se ut, den delen av ansvaret ligger helt på dig själv.

Samma sak gäller i en omvänd situation. Förutsättningar kan förändras och av olika skäl, privata eller andra, strävar du kanske inte efter samma mål som för två år sedan. Kom bara ihåg att vara tydlig med dina förväntningar och egna mål, annars är det svårt att för din arbetsgivare att agera efter dem.

– Däremot ligger det på varje ledares ansvar att se potentialen i sina medarbetare och informera om eventuella interna möjligheter. Även om det innebär att ledaren i fråga själv blir av med en uppskattad medarbetare.

hur viktig är möjligheter till utveckling för arbetstagare?

Flera undersökningar har visat att möjligheter till utveckling blir en allt viktigare faktor när det kommer till att rangordna arbetsgivare, framför allt bland yngre kandidater.

– I dag förväntas det att arbetsgivare har någon form av karriärstege som visar på interna vägar till chefspositioner eller andra möjligheter. Som arbetsgivare i dag är det viktigt att tänka på när man vill attrahera nya medarbetare, men även för att behålla redan anställd personal, avslutar Heléne.

Vill du utveckla din karriär? Vi har hundratals utvecklingsmöjligheter i våra lediga jobb.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Kolla om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb