Dina soft skills, eller mjuka färdigheter som det heter på svenska, kan vara avgörande för hur din framtida karriär kommer att se ut. De kan vara skillnaden mellan att få drömjobbet eller inte, eller det som får din chef att se potentialen i dig och erbjuda utökade ansvarsområden eller nya positioner. Här förklarar vi begreppet närmare, och listar fem soft skills som kan vara bra att träna upp och framhäva oavsett vilket yrkesområde du är verksam inom.

soft skills – vad är det och hur skiljer det sig från hard skills?

Alla människor besitter en rad olika kompetenser. Dessa kompetenser delas ofta in i två huvudsakliga kategorier, soft skills (mjuka färdigheter eller kompetenser) och hard skills (hårda färdigheter eller kompetenser). 

Soft skills kan beskrivas som de färdigheter, egenskaper och kompetenser du besitter som är kopplade till din personlighet. Dina soft skills formar hur du är som person och hur du agerar i olika situationer, och kommer ofta naturligt i ditt beteende. Nedan följer 10 exempel på vad soft skills (mjuka färdigheter) kan innefatta:

soft skills

 • kommunikation
 • ledarskap
 • empati
 • kreativitet
 • prioritering
 • konflikthantering
 • förhandling
 • motivation
 • analytiskt tänkande
 • innovationskraft

Hard skills å andra sidan är sådana kompetenser du förvärvar genom utbildning, träning och praktisk erfarenhet. Dessa kompetenser är ofta mer konkreta och mätbara till sin natur, och är ofta kopplade till ett specifikt yrke. Exempel på hard skills är bland annat:

hard skills

 • språkkunskaper 
 • programmeringsspråk (ex. JavaScript)
 • olika system och program, (ex. Photoshop)
 • webbutveckling
 • körkort av olika slag
 • budgetering
 • projektledning
 • copywriting

därför är soft skills viktigt för karriären

Olika yrken kräver olika typer av kompetenser, men ett som är säkert är att dina soft skills kan vara minst lika viktiga för din karriär som dina hard skills. Oavsett vilken roll du har eller inom vilket yrkesområde du är verksam inom, kommer särskilda soft skills alltid att vara efterfrågade. En förespråkare av detta är LinkedIn-ekonomen Guy Berger som menar att ”hard skills varierar beroende på jobbet, men soft skills krävs för varje jobb”. Även om din roll är specialiserad och av teknisk karaktär, kommer du ha stor nytta av att kunna visa bland annat anpassnings- och kommunikationsförmåga.

quote icon

Hard skills varierar beroende på jobbet, men soft skills krävs för varje jobb.

Guy Berger
LinkedIn-ekonom

Även om dessa förmågor kanske inte faller sig naturligt för dig så är det färdigheter du kan utveckla om du bara vill. De kommer dessutom bidra till att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Här listar vi fem soft skills som kan komma väl till användning oavsett vilken roll du har eller vill ha, och ger dig våra främsta tips på hur du bäst kan stärka dessa.

5 soft skills som kan göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden

1. kommunikationsförmåga 

När du ska genomföra en intervju för ett jobb du verkligen vill ha, vad är då det viktigaste du måste göra? Kommunicera. Du måste förmedla varför du är den bäst lämpade personen för jobbet. Därför är det av högsta vikt att du har en god kommunikationsförmåga, för att bättre kunna förmedla att du har de kompetenser som efterfrågas för den aktuella tjänsten. Faktum är att Guy Bergers analys visade att kommunikationsförmåga var den soft skill som var mest eftertraktad hos arbetsgivare.

Oavsett om du har en väldigt teknisk eller självständig roll, behöver du kunna kommunicera bra med dina kollegor, medarbetare och chefer för att verkligen förstå vad som efterfrågas och förväntas av dig.

Om kommunikation inte är din starkaste färdighet finns det ändå sätt att förstärka denna förmåga, som att gå en kurs eller ta del av olika tipslistor. Ett annat sätt är att ta hjälp av vänner eller bekanta. Känner du någon som är riktigt vass på att kommunicera? Be om hjälp och tips på vad du skulle kunna göra för att förstärka din egen förmåga.

2. organisatoriska färdigheter 

Att veta vad som behöver göras och när är en av de viktigaste aspekterna av arbetslivet. Att prioritera och schemalägga specifika uppgifter kan säkerställa att arbetet slutförs på rätt sätt och i rätt tid.

När projekt är välplanerade minskar risken för att något går fel – men även om det gör det har en välorganiserad medarbetare vanligtvis förberett en plan B för att säkerställa ett så bra resultat som möjligt.

Det finns gott om produktivitetshöjande appar tillgängliga för datorer och smartphones som kan hjälpa dig att förstärka dina organisatoriska färdigheter med minimal ansträngning. Att utforska några av dessa kan vara det första steget mot att bli mer organiserad. Våga testa vad som fungerar bäst för dig – kanske är en fysisk almanacka mer användbar, eller en kalender kopplad till ditt e-postkonto. Här kan se ett utbud av appar som kan hjälpa dig bli mer produktiv.

leende kvinna sitter vid ett bord, håller en kopp kaffe i handen, pratar med en kollega
leende kvinna sitter vid ett bord, håller en kopp kaffe i handen, pratar med en kollega

3. anpassningsförmåga 

Oavsett vilken bransch du är verksam inom är konstant förändring ett faktum, och företag behöver kunna ställa om och anpassa sig efter marknaden för att bibehålla konkurrenskraft. En förutsättning för att lyckas är att du som medarbetare inom organisationen är anpassningsbar och öppen för nödvändiga förändringar.

Organisatorisk omstrukturering, nya regler och andra förändringar kan ha en betydande inverkan på personalen. Här är det fördelaktigt om du som medarbetare är öppen för nya förslag och har förmågan att anpassa dig efter nya nödvändiga förhållningssätt och ser hur det kommer att gynna verksamheten. Här kan även ett bra självledarskap hjälpa dig i att både förhålla dig till förändringen som sker, men även att så småningom anpassa dig och ditt arbete utefter omorganiseringen och de nya regler och processer som drivs igenom.

Att vara lugn och mottaglig för nya förhållanden kommer att hjälpa dig och ditt team att vara kreativa, vilket gör att du kan arbeta med nya lösningar på eventuella problem.

4. analytiskt tänkande 

Analytiska färdigheter kan hjälpa dig att se lösningar på problem som kanske inte är omedelbart uppenbara. Att jobba med och förstärka denna färdighet gör att du bättre kan visualisera, formulera och lösa problem genom att använda den tillgängliga informationen för att fatta bättre beslut. 

När du tänker analytiskt delar du upp mer komplexa problem i separata delar som du sedan kan lösa enklare. Du kan också titta på delar av en situation och använda dem för att skapa starka argument för eller emot något du behöver fatta beslut om. 

Att kunna samla in och analysera information och använda den i din problemlösning är användbart i många olika roller, och kan göra dig till en mer lämplig kandidat än någon som inte har denna förmåga. Även i kreativa roller är analytiska färdigheter nödvändiga. Att känna till de potentiella resultaten av någonting hjälper dig att fatta rätt beslut, vilket också i slutändan tjänar syftet du vill uppfylla.

För att utveckla den här förmågan gäller det att ta tillvara på varje chans som ges. Anmäl dig frivillig att delta i problemlösningsmöten och skugga de personer som är involverade i denna typ av processer på ditt företag.

5. samarbetsförmåga 

Din förmåga att samarbeta bra med andra kan utgöra skillnaden mellan att älska ditt jobb eller att tycka att det är frustrerande. Goda relationer med kollegorna i ditt team kan göra vardagliga aktiviteter roligare, vilket i sin tur kommer att återspegla kvaliteten på det arbete du utför. Medarbetare som mår bra och är lyckliga är trots allt mer produktiva. I en studie från Oxford fann man exempelvis att arbetstagare som uppgav att de var lyckliga var 13 procent mer produktiva än de som sa sig vara nedstämda eller inte särskilt lyckliga. Detta är ett bra argument för att vilja hjälpa dina kollegor när du kan.

Att vara trevlig, tillgänglig och hjälpsam kommer att göra mycket för att förbättra relationen med dina kollegor. Det gör att ni kan arbeta bekvämt och effektivt tillsammans i olika projekt. Att vara en sann lagspelare kan också betyda att dina kollegor litar på dig och vet att du hjälper till när det behövs. Detta är något som anställande chefer värdesätter högt eftersom det främjar ett välmående och produktivt team.

Vill du utveckla din karriär? På Randstad jobbar vi för att du ska få möjligheten att upptäcka din fulla potential. Hitta rätt jobb och arbetsgivare för dig bland våra lediga tjänster.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb