soft skills kan vara avgörande för din framtida karriär

Dina soft skills, eller mjuka färdigheter som det heter på svenska, kan vara avgörande för hur din framtida karriär ser ut. Det kan vara skillnaden mellan att få drömjobbet eller inte, eller det som får din chef att se potentialen i dig och erbjuda utökade ansvarsområden eller nya positioner.

Oavsett vilken roll du har eller inom vilket yrkesområde du är verksam inom, kommer soft skills alltid att vara efterfrågade. En förespråkare av detta är LinkedIn-ekonomen Guy Berger som menar att ”hard skills varierar beroende på jobbet, men soft skills krävs för varje jobb”. Även om din roll är specialiserad och av teknisk karaktär, kommer du ha stor nytta av att kunna visa bland annat anpassnings- och kommunikationsförmåga.

quote icon

Hard skills varierar beroende på jobbet, men soft skills krävs för varje jobb.

Guy Berger
LinkedIn-ekonom

Även om dessa förmågor kanske inte faller sig naturligt för dig så är det färdigheter du kan utveckla om du bara vill. De kommer dessutom bidra till att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Smiling woman sitting at a table with coffee, smiling at someone.
Smiling woman sitting at a table with coffee, smiling at someone.

5 soft skills färdigheter som kan göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden

 

1. kommunikativ

När du ska genomföra en intervju för ett jobb du verkligen vill ha, vad är då det viktigaste du måste göra? Kommunicera. Du måste förmedla varför du är den bäst lämpade personen för jobbet. 

Därför är det av högsta vikt att du har en god kommunikationsförmåga, för att bättre kunna förmedla att du har de kompetenser som efterfrågas för den aktuella tjänsten. Faktum är att Bergers analys visade att kommunikationsförmåga var den mest eftertraktade mjuka färdigheten hos arbetsgivare.

Oavsett om du har en väldigt teknisk eller självständig roll, måste du kunna kommunicera bra med dina medarbetare och chefer för att verkligen förstå vad som efterfrågas och förväntas av dig.

Om kommunikation inte är din starkaste färdighet finns det ändå sätt att förstärka denna, som att gå en kurs eller ta del av olika tipslistor. Ett annat sätt är att ta hjälp av vänner eller bekanta. Känner du någon som är riktigt vass på att kommunicera? Be om hjälp och tips på vad du skulle kunna göra för att förstärka din egen förmåga.

2. organiserad

Att veta vad som behöver göras och när är en av de viktigaste aspekterna av arbetslivet. Att prioritera och schemalägga specifika uppgifter kan säkerställa att arbetet slutförs på rätt sätt och i rätt tid.

När projekt är välplanerade minskar risken för att något går fel - men även om det gör det har en välorganiserad medarbetare vanligtvis förberett en plan B för att säkerställa ett så bra resultat som möjligt.

Det finns gott om produktivitetshöjande appar tillgängliga för datorer och smartphones som kan hjälpa dig att förstärka dina organisatoriska färdigheter med minimal ansträngning. Att utforska några av dessa kan vara det första steget mot att bli mer organiserad. Våga testa vad som fungerar bäst för dig - kanske är en fysisk almanacka mer användbar, eller en kalender kopplad till ditt e-postkonto.

3. anpassningsbar

Oavsett vilken bransch du är verksam inom är konstant förändring ett faktum, och företag behöver kunna ställa om och anpassa sig efter marknaden för att bibehålla konkurrenskraft. En förutsättning för detta är att medarbetarna inom organisationen är anpassningsbara och öppna för nödvändiga förändringar.

Organisatorisk omstrukturering, nya regler och andra förändringar kan ha en betydande inverkan på arbetskraften. Här är det fördelaktigt om du som medarbetare är öppen för nya förslag och har förmågan att anpassa dig efter nya nödvändiga förhållningssätt och ser hur det kommer att gynna verksamheten.

Att vara lugn och mottaglig för nya förhållanden kommer att hjälpa dig och ditt team att vara kreativa, vilket gör att du kan arbeta med nya lösningar på eventuella problem.

4. analytisk

Analytiska färdigheter kan hjälpa dig att se lösningar på problem som kanske inte är omedelbart uppenbara. Att förstärka denna färdighet gör att du bättre kan visualisera, formulera och lösa problem genom att använda den tillgängliga informationen för att fatta beslut.

När du tänker analytiskt delar du upp mer komplexa problem i enskilda komponenter som du sedan kan lösa enklare. Du kan också titta på delar av en situation och använda dem för att göra ett starkt argument för eller emot något.

Att kunna samla in och analysera information och använda den i din problemlösning är användbart i många olika roller och kan göra dig till en mycket mer tilltalande kandidat än någon som inte har denna förmåga.

Även i kreativa roller är analytiska färdigheter nödvändiga. Att känna till de potentiella resultaten av någonting hjälper dig att fatta rätt beslut som i slutändan tjänar syftet du vill uppfylla.

För att utveckla en förmåga gäller det att ta tillvara på varje chans som ges för att göra just detta. Anmäl dig frivillig att delta i problemlösningsmöten och skugga de personer som är involverade i denna typ av processer på ditt företag.

5. samarbetsvillig

Din förmåga att samarbeta bra med andra kan utgöra skillnaden mellan att älska ditt jobb eller att tycka att det är frustrerande.

Goda relationer med medarbetarna i ditt team kan göra vardagliga aktiviteter roligare, vilket i sin tur kommer att återspegla kvaliteten på det producerade arbetet. Välmående medarbetare är trots allt mer produktiva. En nyligen genomförd studie av Storbritanniens University of Warwick visade att nöjda medarbetare är cirka 12 procent mer produktiva, vilket är ett bra argument för att vilja hjälpa dina kollegor när du kan.

Att vara trevlig, tillgänglig och hjälpsam kommer att göra mycket för att förbättra relationen med dina kollegor Det gör att ni kan arbeta bekvämt och effektivt tillsammans i olika projekt.

Att vara en sann lagspelare kan också betyda att dina kollegor litar på dig och vet att du hjälper till när det behövs. Detta är något som anställande chefer värdesätter högt eftersom det främjar ett välmående och produktivt team.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb