Under en anställningsintervju kan du vänta dig hel del olika frågor. Alla för att arbetsgivaren ska få en uppfattning av dig och din kompetens, dina personliga egenskaper, tidigare erfarenheter och vad just du kan bidra med till deras verksamhet. Men det finns vissa frågor som du inte ska behöva få under anställningsintervjun – för att de helt enkelt inte är relevanta. Vissa av dem skulle till och med kunna ligga till grund för diskriminering. Det menar Anna Svärdemo Alander, chefsjurist på Randstad i Sverige.

syftet med intervjun.

Anställningsintervjuns syfte är att du och din potentiella framtida arbetsgivare ska få en chans att lära känna varandra och se om ni kan resultera i en bra match. Det arbetsgivaren vill få reda på är om din kompetens och din erfarenhet passar kraven för tjänsten. Likväl ska du få en chans att förstå tjänsten och om arbetsplatsen kommer att passa dig. Frågorna som ställs under intervjun ska alltså alla tjäna syftet: att kartlägga din kompetens och dina personliga egenskaper i relation till den aktuella tjänsten. Gör de inte det är de inte relevanta för intervjun.

1163
1163

irrelevanta frågor – säger ingenting om en persons kompetens.

Irrelevanta frågor är just irrelevanta för att de inte säger något om kandidatens kompetens. En del frågor kan till och med ligga till grund för diskriminering – något som är ett utbrett problem på arbetsmarknaden i Sverige. I en undersökning som Randstad lät göra under januari 2022 uppger en av sex personer att de upplevt någon form av diskriminering i samband med att de sökt ett jobb.

– Frågor om exempelvis graviditet, sexuell läggning och religiös tillhörighet hör inte hemma i en anställningsintervju – det säger ingenting om en persons kompetens, kommenterar Anna Svärdemo Alander, chefsjurist på Randstad i Sverige.

Frågor som rör planer på familjebildning, din ålder, hur du ordnar med eventuell hämtning och lämning på dagis, om du är gift, sambo eller singel, har barn eller inte är alla exempel på frågor som inte är relevanta.

– Det är däremot inte olagligt att ställa den här typen av frågor, kommenterar Anna.

– Men om du nekas anställning är det upp till arbetsgivaren att bevisa att svaret på den typen av fråga inte var en bidragande orsak. Annars riskerar arbetsgivaren att vara skyldig till diskriminering, fortsätter hon.

quote icon

"Frågor om exempelvis graviditet, sexuell läggning och religiös tillhörighet hör inte hemma i en anställningsintervju – det säger ingenting om en persons kompetens."

Anna Svärdemo Alander, chefsjurist Randstad Sverige

vad säger diskrimineringslagen?

Enligt diskrimineringslagen får ingen arbetstagare eller arbetssökande missgynnas eller behandlas sämre av arbetsgivare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Trots detta är det många arbetssökande som får olämpliga frågor och upplever att de diskrimineras i sitt jobbsökande. I samma undersökning som vi hänvisar till tidigare uppger drygt var tionde person (11 %) att de har drabbats av ålderism i samband med att de har sökt ett jobb, och fem procent att de upplevt könsdiskriminering.

I en idealisk värld hade denna typ av frågor inte ställts över huvud taget, men siffrorna visar tydligt att olämpliga frågor är ett utbrett problem på svensk arbetsmarknad. Hur hanterar du som arbetssökande detta på bästa sätt?

– Jag tycker att man ska säga “jag förstår inte varför den här frågan är relevant för tjänsten och för bedömningen av mig som person och min kompetens”. Kränkande frågor kan vara en varningsklocka och göra att intresset för att jobba på arbetsplatsen försvinner, säger Anna.

juristens tips på hur du bemöter olämpliga frågor under en anställningsintervju

  1. Ifrågasätt frågan. Förklara att du inte förstår varför frågan är relevant för bedömningen av dig och din kompetens.
  2. Se kränkande frågor som en varningsklocka. Är det personen som ställer frågan som är problemet, eller verkar det vara något som genomsyrar bolaget? En opassande fråga kan göra att intresset för att jobba för just den här arbetsgivaren försvinner.
  3. Om du upplever att du blivit kränkt eller diskriminerad kan du alltid anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen 

 

På Randstad jobbar vi för att du ska få möjligheten att upptäcka din fulla potential. Hitta rätt jobb och arbetsgivare för dig bland våra lediga tjänster.