En del av oss tänker på utvecklingssamtalet som något spännande och ser det som en chans att styra vår utveckling och få värdefull feedback. Men de allra flesta känner faktiskt lite ångest inför det där samtalet som kan kännas både otydligt och lite läskigt. För att skingra dina orosmoln har vi därför sammanställt våra bästa tips som lägger grunden för en lyckad dialog.

Tre frågor att fundera på inför en dialog med chefen:

1. vad förväntas av mig i min arbetsroll?

Har du bra koll på vad som förväntas av dig i ditt arbete? Om svaret är annat än “ja” är det ditt ansvar att ta upp detta och tillsammans med din chef skapa tydlighet i vad som faller inom ramen för just din anställning. Med tydlighet om vad som förväntas av dig och även vad du kan förvänta dig av din arbetsplats skapas också trygghet, något som i längden gör att du känner dig mer självsäker i ditt arbete. När du vet vad som förväntas av dig kan du dessutom enklare prioritera i ditt arbete, och det bästa av allt - identifiera möjligheter att utvecklas i din roll.

Har du redan solklar koll är det jättebra. Då kan ni utifrån detta utvärdera hur du tycker att ditt arbete fungerar, om något är alldeles för utmanande eller om du kanske behöver nya uppgifter att hugga tag i.

2. vad har vi för mål och vision som team och hur bidrar jag till det?

Detta hänger ihop med föregående punkt. Samtidigt som ni diskuterar vad som förväntas av dig i din arbetsroll bör ni diskutera hur det just du gör bidrar till teamets gemensamma mål. När det finns en tydlighet i vad målet är så är det också enklare att visualisera det och sätta upp en tydlig plan för hur man ska nå dit. När man dessutom vet hur just det man själv gör påverkar målet i en positiv riktning känner man ett ansvar och ägarskap över just detta vilket leder till ökat engagemang och motivation.

3. trivs du på ditt arbete?

Avsätt tid och reflektera över hur du trivs på ditt arbete. Drömscenariot är att trivas och känna att man utvecklas. Om fallet inte är så, fundera då över vad det är som gör att du inte trivs. Är det rollen? Är det en konflikt i gruppen? Är det att du inte längre utmanas? Reflektera över dessa frågor och tydliggör vad det är som skaver. Försök komma på egna förslag på lösningar och hur du skulle kunna ta dig vidare och lyft sedan detta med din chef. Diskutera tillsammans om hur ni kan gå vidare för att du ska trivas på arbetsplatsen.

Är det chefen som gör att du inte trivs? Detta kan såklart kännas jobbigt att ta upp, men med rätt metodik kan du sköta det snyggt. Genom att vara konkret och saklig kan man framföra förändrande feedback vilket gynnar både mottagaren och teamet i stort. Fokusera feedbacken till ett beteende, och förklara vilka negativa känslor beteendet resulterar i och varför. På detta sätt kan ni på ett sakligt sätt ta er an problemet för att komma fram till en lösning.

Skulle det vara så att det är företaget i sig som gör att du inte trivs - ta då ansvar över din situation och sök dig till något nytt. Du förtjänar att trivas på sin arbetsplats och du är den enda som kan göra en förändring. Det kan kännas tungt, men det är tyngre att varje dag gå till ett jobb där man inte tycker om att vara.

våra fem bästa tips inför utvecklingssamtalet

  1. Säkerställ att du och din chef har samma förväntningar på utvecklingssamtalet och att ni har samsyn kring vad som ska diskuteras. Om det inte finns en tydlig agenda för ert möte, be din chef om en sådan eller - varför inte - kom med ett eget förslag på upplägg. Det viktiga är att det finns ett tydligt upplägg för samtalet så ni har samma förväntningar.
  2. Förbered dig väl. Avsätt tid för att reflektera över frågorna ovan. Skriv ner, tänk fritt, gör tankekartor och spalta ner stödord - vad som än funkar för just dig. Genom att vara väl förberedd har du klargjort för dig själv vad du vill - och kan då enklare förmedla detta till din chef. Du behöver dessutom inte känna dig nervös över att inte veta vad du ska säga.
  3. Våga drömma - högt. Drömmer du om att avancera inom din roll och nå nya höjder? Våga säg det högt. Var realistisk i vart du befinner dig nu och vad som är ett rimligt nästa steg, men våga uttala dina drömmar. Det är först när vi vågar säga våra drömmar högt som vi också börjar tro på dem. Dessutom kommer andra människor se det allt mer som en självklarhet att just du passar perfekt för den där tjänsten du drömmer om, och plötsligt är du ett steg närmre att faktiskt uppnå drömmen.
  4. Ta noteringar och sammanfatta mötet. Genom att sammanfatta vad ni diskuterar och beslutar under mötet och spara detta i ett delat dokument eller mejl säkerställer ni en samsyn kring vad ni faktiskt kom fram till. Pratade ni kanske om att ett rimligt nästa steg för dig är att påbörja ett nytt projekt? Skriv då ner detta så råder det inga frågetecken kring vad som faktiskt bestämdes.
  5. Våga vara tydlig. Känner du att du behöver mer stöd från din chef? Saknar du något för att kunna lyckas i din roll? Säg det. Våga vara tydlig med vad du behöver. Din chef finns där för att hjälpa dig och vill att du lyckas i din roll och utvecklas. Men chefen är ingen tankeläsare. Våga tala om vad du behöver, och våga be om hjälp.

Känner du efter utvecklingssamtalet att du inte har någon framtid på din arbetsplats? Vi har lediga tjänster inom de flesta yrkesområden.