Det är chefen som sätter din lön, bestämmer dina arbetsuppgifter och som till syvende och sist har makten över din karriär. När du väljer arbetsplats och arbetsgivare väljer du samtidigt din chef, och det finns många anledningar till att du bör välja med omsorg. I den här artikeln går vi igenom varför.

därför ska du välja arbetsgivare efter chefen.

Alla har vi olika erfarenheter av chefer och olika uppfattningar om vad som gör en bra chef, men det är nog få som kan säga att chefen inte spelar en betydande roll på arbetsplatsen. Chefens uppdrag är att leda teamet och se till att du som medarbetare har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Det kan handla om att tydliggöra vad som förväntas av dig, finnas där när du behöver ett bollplank eller att utmana dig att våga göra något nytt inom ramen för din yrkesroll. 

En bra chef som stöttar, utmanar och lyfter dig kan bidra positivt till att du utvecklas och når nya höjder, och göra att du trivs på jobbet. På samma sätt kan en dålig chef påverka din arbetssituation negativt. Om chefen är frånvarande, inte guidar dig i rätt riktning eller brister när det kommer till att utmana dig finns en stor risk att du kommer att tappa gnistan för jobbet. 

Att välja arbetsgivare efter chefen kan också vara en god idé av den simpla anledningen, att det kan vara mycket påfrestande att inte komma överens med sin chef. Att inte komma överens med chefen kan inte bara kosta energi och din positiva känsla inför jobbet, utan kan också innebära att du inte får de möjligheter till utveckling som annars hade kunnat erbjudas eller du själv skulle lyft på tal.

Att arbeta tillsammans med en kompetent chef, som kan få både företaget och din karriär att blomstra, är alltså väldigt viktigt.

en leende kvinna på kontoret, tittar in i kameran
en leende kvinna på kontoret, tittar in i kameran

chef eller arbetsgivare – vad är skillnaden?

Även om chef och arbetsgivare i de allra flesta fall inte är samma sak är det viktigt att välja bägge med omsorg.Arbetsgivaren definieras ofta som företaget du är anställd hos. Företaget är din arbetsgivare, men den person du rapporterar till, som sätter din lön och guidar dig i dina dagliga arbetsuppgifter är din chef. Chefen är också anställd av arbetsgivaren. I andra fall, exempelvis i mindre bolag, kan det vara så att chefen också äger eller ansvarar för hela företaget, och då skulle man kunna säga att din chef också är din arbetsgivare.Oavsett vilket fallet är för dig, är det viktigt att du väljer både din arbetsgivare och din chef med omsorg. Arbetsgivaren, eller företaget, du är anställd hos sätter ramarna. När du väljer arbetsgivare är det därför viktigt att tänka till kring vad som är viktigt för just dig. Det kan handla om exempelvis:

Alla dessa faktorer har med din arbetsgivare att göra. 

När du väljer chef, å andra sidan, är det den faktiska personen och hans eller hennes ledaregenskaper som bör stå i fokus. Här behöver du tänka till och göra klart för dig vad det är för typ av chef du vill ha, och sedan se till att hamna på ett företag eller en avdelning som drivs av en sådan.

hos arbetsgivaren har fyra kollegor ett möte, i ett mötesrum. En digital skärm visar en dashboard av en ekonomisk uppställning
hos arbetsgivaren har fyra kollegor ett möte, i ett mötesrum. En digital skärm visar en dashboard av en ekonomisk uppställning

så väljer du en chef som passar dig – fyra frågor att utgå från.

Även om alla har olika preferenser när det kommer till chefer kan vissa ledaregenskaper vara viktigare än andra. En bra chef behöver exempelvis vara orädd och trygg, så att han eller hon kan se din potential och tillåta dig att utvecklas. En bra chef både uppmärksammar det du gör och har tillräckligt förtroende för din kompetens att han eller hon kan låta dig utvecklas ytterligare – helst till nivåer över chefen själv. För att kunna göra det måste personen i fråga vara både orädd och trygg i sin chefsroll.

Utöver detta finns det flera andra saker som kan vara viktiga hos en chef, beroende på vad just du behöver. Det finns förmodligen lika många olika typer av ledarskap som det finns chefer, men det finns ett par övergripande frågor du bör ställa dig för att identifiera vad som är en bra chef för dig, exempelvis:

  1. Vilka egenskaper är det viktigt för dig att din chef har? Det kan handla om att chefen är empatisk, tydlig, kommunikativ, coachande eller lyhörd, för att nämna ett par exempel.
  2. Vilken typ av ledarskap arbetar du bäst under? Trivs du bäst när chefen är auktoritär och leder med hela handen, eller har stort förtroende för dig och ger dig full frihet att utföra ditt arbete så som du anser är bäst? 
  3. Vilken roll önskar du att chefen har i ditt arbete? Föredrar du att chefen är väldigt närvarande och att ni har en tät dialog om hur ditt arbete fortlöper, eller vill du ha stor frihet där det räcker med en avstämning då och då?
  4. Vad är det som har utmärkt tidigare chefer som du har trivts att arbeta för? När har det varit bra och varför har det varit bra? Om du inte har någon bra erfarenhet att utgå från kan du vända på frågan och fundera kring vad som utmärkt tidigare chefer som det inte fungerat bra med. Tänk till kring varför det inte fungerat för att på så sätt ta reda på vilka egenskaper du vill undvika hos en chef. 

Dessa frågeställningar kan hjälpa dig att få en tydligare bild av vilken typ av chef du söker och vad du ska fråga om kopplat till chefen och ledarskapet när du söker en tjänst. När du söker ett jobb är det viktigt att komma ihåg att det inte bara är arbetsgivaren som ska fatta tycke för dig, det är lika viktigt att du får en positiv bild av företaget och känner att du skulle kunna trivas i rollen, på företaget och tillsammans med chefen. Att ställa de frågor du önskar svar på kan hjälpa dig att få en bättre uppfattning av om du kommer att komma överens med chefen.

är det dags för en ny chef?

På Randstad jobbar vi för att du ska få möjligheten att upptäcka din fulla potential. Känner du att det är dags för en ny chef och ett nytt jobb? Gå vidare och se våra lediga jobb.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb