Arbetsmarknaden är i konstant förändring och utvecklas ständigt, och att lära sig vad som motiverar medarbetarna är avgörande för dig som vill attrahera och behålla medarbetare på dagens ansträngda arbetsmarknad. Enligt Randstad Employer Brand Research är en trevlig arbetsmiljö en viktig drivkraft för många och i Sverige rankade arbetstagarna denna faktor som näst viktigast vid val av arbetsgivare. 

I den här artikeln får du veta mer om hur olika arbetsmiljöer inrättas. Det handlar om både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön, som kan innefatta allt från planritningar till socialt samspel. Du hittar också exempel på organisationer som lyckats skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare.  

ta del av fler employer branding-insikter

Med hjälp av Randstad Employer Brand Research kan du skapa dig en bild av arbetstagarnas drivkrafter. Ladda ner 2023 års upplaga av rapporten.

ladda ner rapporten

vad skapar en bra arbetsmiljö?

Vi är alla unika. Därför kan det hända att medarbetare som utför exakt samma jobb värderar en god arbetsmiljö olika. Som arbetsgivare måste du ta hänsyn till både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön. Nedan listar vi några viktiga aspekter att ta hänsyn till.

den fysiska arbetsmiljön

ergonomi och komfort

Om du vill främja dina medarbetares psykiska och fysiska hälsa måste du prioritera arbetsmiljöns fysiska aspekter. Detta gäller särskilt i fysiskt arbetsintensiva branscher som tillverkning och logistik. Arbetsgivare som vill förbättra arbetsmiljön bör överväga följande:

kroppshållning

Oavsett om medarbetarna sitter eller står bör de ha ergonomiska möbler som främjar en lämplig arbetsställning. Flexibla arbetsstationer med t.ex. höj- och sänkbara skrivbord, ställbara stativ och andra justerbara möbler gör det lättare för medarbetarna att arbeta bekvämt hela dagarna.

belysning

Det allra mest grundläggande när det gäller belysning är att den ska fylla sin funktion utan att bli onödigt bländande. Men det går att göra mer med belysningen: innovativa lösningar kan bidra till större trivsel och därmed högre produktivitet. Att exempelvis släppa in mer dagsljus, välja estetiskt tilltalande armaturer och ge medarbetarna möjlighet till individuell ljussättning skapar en trevligare atmosfär. Dessutom kan du genom att övergå till LED-lampor och andra energieffektiva ljuskällor minska organisationens koldioxidavtryck.

temperatur

Du kan kanske inte göra alla nöjda när det gäller temperaturen på arbetsplatsen, men du kan hitta en nivå som de flesta är bekväma med. Undvik extremerna; såväl iskalla som stekheta arbetsplatser kan inverka negativt på både hälsan och produktiviteten. 

ljud

Öppna kontorslandskap inbjuder till kreativ samverkan – men kan också ge en miljö med många störande bakgrundsljud. Hjälp medarbetarna att jobba ostört genom att tillhandahålla hörlurar eller en särskild plats för tyst arbete. Akustikpaneler, golv, mjuka material och växter kan också bidra till ljudabsorption. Om medarbetare klagar över störande ljud kan du överväga att göra en bulleranalys där du mäter decibelnivåerna i olika delar av byggnaden.

färgterapi

Inredningsdetaljer och kreativ färgsättning kan ha stor påverkan på atmosfären på arbetsplatsen. Mjuka blå och gröna toner anses bidra till en lugn miljö, medan klargult och klarrött ger positiv energi. 

flexibilitet

En flexibel arbetsmiljö är en miljö vars utformning kan anpassas till arbetsprocesserna. Rum som kan delas av eller slås ihop genom en enkel knapptryckning, möbler på hjul och många eluttag är exempel på faktorer som gör det lättare att omfördela utrymmet. Oavsett hur arbetsplatsen är utformad bör den främja kommunikation, kreativitet och samarbete.

Kvinna sitter vid en arbetsplats och jobbar med sin laptop
Kvinna sitter vid en arbetsplats och jobbar med sin laptop

den psykosociala arbetsmiljön

flexibilitet 

Att skapa flexibilitet på arbetsplatsen handlar inte bara om att anpassa det fysiska utrymmet. Dagens arbetstagare vill kunna välja var (71 %) och när (83 %) de arbetar. Dessutom visar resultaten från 2023 års upplaga av Randstads Workmonitor-undersökning att 45–50 % av arbetstagarna i åldern 18 till 34 inte skulle tacka ja till ett jobb där denna typ av flexibilitet saknades.

Företag som främst anställer tjänstemän kan anse sig ha lättare att införa distansarbete och ändra schemaläggningen. Men även arbetare uppskattar dessa förändringar; över 60 % av arbetstagarna i den kategorin uppger att denna typ av flexibilitet skulle ge dem mer tid med familjen. Om din organisation vill kunna erbjuda den här typen av förmåner på ett sätt som är praktiskt genomförbart med bibehållen produktivitet gäller det att fullt ut förstå medarbetarnas drivkrafter. 

socialt samspel

Om ett företag ska blomstra krävs det samarbete mellan många olika team, från tillverknings- till försäljningsavdelningen och allt däremellan. Att idéer delas är avgörande för den kreativa processen och för att företaget ska förbli innovativt.

Som HR-chef är det ditt ansvar att, tillsammans med andra ledare inom företaget, uppmuntra samarbete, oavsett om det sker virtuellt eller ansikte mot ansikte. Vad kan du då göra för att uppmuntra medarbetarna att interagera mer? Här följer några idéer du kan överväga.

 • Inför principen att dörrarna ska stå öppna för att visa medarbetarna att ni välkomnar synpunkter från dem.
 • Planera in regelbundna brainstormingsessioner.
 • Lär teamledare och chefer att bli mer effektiva i sina roller genom att delegera mer och detaljstyra mindre.
 • Ge medarbetarna chansen att lära känna och lära av erfarna veteraner inom sitt område genom mentorskap och coachning.
 • Underlätta anordnandet av företags- eller teamevenemang där medarbetarna kan umgås under lättsamma förhållanden. Kollegor som har goda relationer arbetar bättre tillsammans.

Det är absolut nödvändigt att medarbetarna känner sig bekväma med att dela med sig av sina idéer och arbeta tillsammans. En bra arbetsmiljö är naturligtvis inte förenlig med mobbning eller trakasserier, och det är HR-avdelningens ansvar att motverka sådana beteenden. Se till att det finns lämpliga policyer och förfaranden som uppmuntrar medarbetarna att rapportera sådana problem.

Man och kvinna med drinkar sitter på en bänk utomhus och samtalar.
Man och kvinna med drinkar sitter på en bänk utomhus och samtalar.

tillhörighet 

Många arbetstagare vill ha  en känsla av tillhörighet. Att dela organisationens mål och värderingar kan göra jobbet mer meningsfullt för dem. Här är kommunikationen avgörande. Vet alla medarbetare vilken roll deras jobb spelar i företagets övergripande uppdrag? Det är information som kan förmedlas av cheferna eller via nyhetsbrev eller stormöten. Försök också hitta sätt att skapa gemensamma erfarenheter för olika kategorier av medarbetare, inklusive de som jobbar på distans.

Medarbetare som har en passion för det de gör trivs bättre på jobbet och är lyckligare. I Gallups rapport State of the Global Workplace fann man ett direkt samband mellan engagemang på arbetet och allmänt välbefinnande.

En stimulerande arbetsmiljö kan underlätta för medarbetarna att göra ett bra jobb och även att förbättra sina liv på andra områden. Randstads Workmonitor från 2023 visar att arbetstagare tycker det är viktigt att arbetsgivarens syfte och värderingar överensstämmer med arbetstagarnas egna, och att de känner att de hör hemma på sin arbetsplats. Det är något att ha i bakhuvudet när du funderar på hur ditt företag visar sina medarbetare uppskattning.

utvecklingsmöjligheter 

För att skapa en god arbetsmiljö måste du ge medarbetarna möjligheter att utvecklas, vertikalt eller horisontellt. Enligt 2023 års Randstad Employer Brand Research är karriärutveckling den sjätte viktigaste faktorn när svenska arbetstagare väljer arbetsgivare. 

 Du kan överväga följande för att främja en kultur präglad av lärande och utveckling:

 • Kurser i ny teknik, ledarskap och personlig utveckling
 • Mentorskapsprogram
 • Karriärcoachning
 • Distansutbildning

lär dig mer om hur du attraherar och behåller dina medarbetare

Randstad employer brand research ger dig de senaste insikterna och trenderna om vad arbetstagare värdesätter hos en arbetsgivare.

ladda ner rapporten

exempel på företag som främjar en bra arbetsmiljö

Precis som med många andra förändringsprocesser kräver inrättandet av en bra arbetsmiljö att man ser det som en förändringsresa. Det handlar om en kontinuerlig process där du kan nå milstolpar längs vägen, snarare än ett projekt du slutför en gång för alla.

Nedan följer några exempel från företag som steg för steg förändrat och förbättrat sin arbetsmiljö. 

Spotify

Spotify, ett globalt framstående företag inom musik- och ljudströmning, har rankats som Sveriges mest attraktiva arbetsgivare två år i rad, enligt Randstad Employer Brand Research. De beskriver sig själva som ett People First-företag och en anledning till att så många vill arbeta på Spotify är deras starka företagskultur och värderingar. Företaget värdesätter mångfald, inkludering och en öppen arbetsmiljö där idéer och innovation uppmuntras. De strävar efter att skapa en positiv arbetsplats där anställda känner sig motiverade och inspirerade att göra sitt bästa arbete.

Balans mellan jobb och fritid är en viktig del av arbetsmiljön för Spotify och för några år sedan lanserade de en hybrid arbetsmodell, Work from anywhere, som gjorde det möjligt för alla anställda att arbeta där de önskar. Modellen möjliggör för medarbetarna att styra sina egna liv och få en bättre balans mellan jobb och fritid. Det har öppnat upp för medarbetare att till exempel flytta ut till landet eller flytta utomlands några månader.

De anställdas välbefinnande är också viktigt för Spotify och 2018 lanserade de sitt Heart & soul-initiativ, som syftar till att öka öppenheten kring psykisk ohälsa. På Spotify finns särskilda ambassadörer som driver frågan tillsammans med de anställda på respektive kontor. Idag finns det 75 ambassadörer runt om i världen. Alla som antas som ambassadörer genomgår en utbildning i “mental first aid”, ett internationellt certifierat program där deltagarna lär sig att tolka varningssignaler, identifiera om någon är i kris, hur man närmar sig och hur man lyssnar utan att döma.

toyota

När det gäller arbetsmiljö inom tillverkningsindustrin har Toyotas produktionssystem vunnit erkännande som ett av de mest innovativa sätten att förbättra produktiviteten och uppmuntra samarbete mellan medarbetarna. Ett av de koncept som bidrar till den positiva arbetsmiljön är jidoka, som innebär att arbetarna på golvet får större inflytande. Varje enskild medarbetare kan stoppa hela produktionslinjen om han eller hon upptäcker ett problem. När medarbetarna vidtar snabba åtgärder och förfinar processer för att påskynda effektiviseringar upplever de att de är en nödvändig del i produktionsprocessen, vilket ökar känslan av tillhörighet. 

general electric

I över 25 år har General Electric fokuserat på att skapa en bra arbetsmiljö för kvinnor och därigenom öka antalet kvinnliga medarbetare. Det multinationella företaget med huvudkontor i USA är verksamt inom luftfart, förnybar energi och hälso- och sjukvård. Enligt företagets mångfaldsrapport för 2021 innehas hälften av styrelseposterna av kvinnor, och antalet kvinnliga medarbetare har ökat inom alla sektorer sedan föregående år.

Här är några av företagets framgångsstrategier:

 • Lika lön för lika arbete för män och kvinnor, med en procents marginal.
 • Medarbetargrupper som bidrar till att säkerställa att behoven hos olika grupper av arbetstagare beaktas när nya policyer och förfaranden införs.
 • Utbildningsprogram som görs tillgängliga för ungdomar med olika bakgrunder i syfte att främja intresset för lärande inom STEM och därigenom skapa en talangpool för framtiden.
 • Mer jämlika rekryteringsprocesser i syfte att attrahera underrepresenterade minoriteter.
 • Intervjuer med medarbetare som stannar kvar på företaget för att fastställa utmaningar och starka punkter.

Exemplen ovan är bara ett axplock av alla de insatser företag gör för att omforma sina verksamheter och därmed locka till sig duktiga medarbetare. Arbetsmiljön på ditt företag bör avspegla företagets värderingar och affärsmodell. Men, oavsett om ni är 200 eller 2 000 i personalstyrkan, måste miljön också stödja varje enskild individ och hans eller hennes välbefinnande.

Är du nyfiken på vad arbetstagare värdesätter mest hos en arbetsgivare och vill få tips på hur ditt företag blir en attraktiv arbetsgivare?  Ladda ner vår senaste Randstad Employer Brand Research för fler insikter. 

författare
Catrine Jack
Catrine Jack

catrine jack

arbetsmarknadsexpert