Flexibel arbetskraft är inte sällan en central och viktig aspekt för att leverera resultat för verksamheter inom tillverkningsindustrin. Dessa organisationer måste vara flexibla, och det är avgörande för driftskontinuiteten att säkerställa god tillgång till säsongsarbetare och andra former av tillfällig arbetskraft. Utan sådana resurser skulle företag i tillverkningssektorn ha svårt att anpassa sig tillräckligt snabbt till de föränderliga krav som ställs på verksamheten.

Både att behålla sina befintliga medarbetare och rekrytera nya är avgörande för att företagen ska kunna bibehålla sin flexibilitet och anpassa sig efter en skiftande efterfrågan. Om du vill försäkra dig om att ert företag uppfattas som en bra arbetsgivare är det viktigt att skapa ett övertygande EVP och en positiv arbetsmiljöupplevelse, vilket också bidrar till mer lojala medarbetare. Konkurrenskraftiga löner är alltid centralt för att behålla personal, men det finns fler kritiska faktorer att ha i åtanke när du utvecklar ert EVP, inklusive områdena nedan.

Kvinna som sköter en maskin på en produktionsavdelning
Kvinna som sköter en maskin på en produktionsavdelning

rätt ersättningsformer.

Många arbetstagare inom tillverkningsindustrin väljer att byta jobb för en högre lön. Enligt en undersökning har 43 % av de amerikanska tillverkningsföretagen en årlig personalomsättning på minst 20 %. Lönen i sig behöver dock inte vara det som lockar mest. Sjukförsäkringsförmåner värderas t.ex. högt på marknader där det saknas offentliga försäkringssystem. Möjlighet till övertidsersättning eller att ta extra arbetspass kan också vara ett starkt incitament, så se till att ert företag erbjuder olika ersättningsformer och förmåner som kan passa kandidaternas behov.

rätt jobb för rätt person.

Lämnar tillfälliga medarbetare er organisation efter en kort tid eller stannar de för att ta fler uppdrag? Det avgörs ofta av hur väl jobbet stämmer överens med individens kompetens. En medarbetare som känner sig över- eller underkvalificerad blir oengagerad och missnöjd. En felaktig arbetsbeskrivning eller missvisande framställning under rekryteringsprocessen kan vara orsaken till problemet. Eller så har medarbetarens förväntningar helt enkelt inte uppfyllts. Oavsett bör du försäkra dig om att du hanterar förväntningar på ett bra sätt när du anställer. Se till att den bild de sökande får av jobbet avspeglar verkligheten. Ge god insyn i företagets kultur, policyer och arbetsmiljö.Vilka andra kritiska faktorer bör ni ta i beaktning och arbeta med för att få personalen att stanna? Ladda vår checklista med fyra viktiga överväganden för att behålla tillfällig personal inom tillverkningsindustrin. Ta del av denna praktiska vägledning och omsätt våra insikter i praktiken. 

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet