Mer än någonsin behövs stödjande röster för att främja människors möjligheter att leva och arbeta som sina sanna jag, fria från diskriminering och förföljelse. Dessa ansträngningar bör vara en integrerad del av en meningsfull och effektiv personalstrategi för att främja rättvisa, mångfald, inkludering och tillhörighet (EDI&B). Genom att ge människor möjlighet att nå sin fulla potential frigör företagen en enorm potential att förbättra både medarbetarnas tillfredsställelse och affärsresultaten.

I en tid då HBTQI+-communityn verkligen behöver stöd från alla delar av samhället kan arbetsgivare spela en stor roll i ansträngningarna genom att främja en företagskultur som fokuserar på EDI&B, förespråka och utöva rättvisa och jämlika anställningsvillkor och fungera som förändrande krafter för att åstadkomma större förståelse och tolerans i hela samhället.

Att ta till sig dessa viktiga åtgärder är inte bara rätt sak att göra, utan tjänar också ett viktigt syfte: att förbättra engagemanget bland både befintliga och potentiella medarbetare. 

Randstad Workmonitor 2023 visade att mer än hälften av de tillfrågade arbetstagarna runt om i världen skulle säga upp sig från sitt jobb om de saknade en känsla av tillhörighet. På samma sätt skulle över 40 % inte tacka ja till ett jobb om organisationens värderingar inte överensstämmer med deras egna, och 32 % skulle lämna en arbetsplats som präglas av dålig arbetsmiljö.

så främjar du mångfald på arbetsplatsen

Ladda ner vår guide och lär dig mer om hur du skapar strategier för att uppnå en ökad mångfald. 

ladda ner guiden

5 sätt att göra din arbetsplats mer inkluderande

För att skapa en positiv och utvecklande miljö för HBTQI+-personer och människor med alla olika bakgrunder kan företagen fokusera på fem viktiga åtgärder som bidrar till meningsfull förändring. Dessa kommer att påskynda målen om en inkluderande och diversifierad arbetsplats samtidigt som de hjälper till att främja organisationens värderingar. 

När ditt företag blir mer rättvist och inkluderande kommer det också att bli bättre på att attrahera och behålla den viktiga kompetens som behövs för att driva innovation och produktivitet. Dessa åtgärder inkluderar:

1. skapa en kultur som präglas av empati

Att arbeta med empati är det ultimata sättet att skapa en mer rättvis och inkluderande arbetsplats, och detta måste integreras i den övergripande företagskulturen. Alla medarbetare kan delta, antingen i Pride-relaterade evenemang, på sociala medier eller helt enkelt genom att visa sitt stöd med små gester. Genom dialog och utbyte av erfarenheter, idéer och insikter kan kollegor främja förståelse och empati, inte bara för personer som hör till HBTQI+-communityn  utan för alla i hela organisationen.

2. fastställ era värderingar

Att se över kommunikation och policyer i hela verksamheten ger en möjlighet att bli mer inkluderande och bekräftande. Oavsett om det gäller språk som används i intern kommunikation med anställda eller marknadsinriktat innehåll som jobbannonser, bör dokumenten utformas och granskas utifrån ett jämställt och inkluderande perspektiv. Detta viktiga steg kommer att bidra till ett konsekvent och förstärkt budskap till stöd för företagskulturen.

3. stärk grupper som drivs av medarbetarna

Business Resources Groups (BRG) fyller en viktig funktion för anställda och syftar till att skapa en inkluderande miljö som uppmuntrar medarbetare till att växa, lära, leda och ge tillbaka. Det skapar en gemenskap för kollegor som förenas i sin identitet, sina intressen, sin yrkesutövning eller andra överväganden. 

De som stödjer personer inom HBTQI+-communityn bidrar till att öka medvetenheten, främjar EDI&B-strategier och tillhandahåller olika resurser, inklusive mentorskap och stöd på arbetsplatsen. Förutom att skapa sammanhållning och tillhandahålla en kanal för utbyte kan denna typ av grupper också ge värdefulla insikter och feedback till ledningen, vilket leder till välgrundade och målinriktade affärsbeslut.

Två personer har en konversation sittandes i en lounge miljö
Två personer har en konversation sittandes i en lounge miljö

4. upprätthåll meningsfulla aktiviteter över tid

Alla aktiviteter som rör inkludering och mångfald bör vara meningsfulla, förstärkta och hålla över tid. Istället för att använda en strategi som bara går ut på att kunna ticka en box, bör man överväga permanenta förändringar som berikar och inspirerar medarbetarna. Sådana åtgärder kräver inte stora investeringar eller lång tid att genomföra. Exempel på detta är att lägga till pronomen i e-postsignaturer eller att främja en resursgrupp för Pride inom organisationen.

5. skapa synlighet genom förebilder

Skapa möjligheter för personer på alla nivåer i organisationen att berätta sina historier och profilera sig som medlemmar av HBTQI+-communityn. På så sätt normaliseras representationen av ett bredare spektrum av människor och ger dem en avsiktlig röst för att främja jämlikhet i hela företaget. Var så inkluderande som möjligt, men respektera också medarbetarnas önskemål om integritet. Även på de mest accepterande arbetsplatserna kan människor välja att inte dela med sig av personlig information. Att helt enkelt låta alla veta att de har en trygg plats på jobbet sänder ett kraftfullt budskap.

Pride firas vid olika tidpunkter runt om i världen, men deltagarna förenas i sin önskan att skapa ett mer inkluderande och rättvist samhälle och arbetsliv. Under denna kritiska tid behövs community-medlemmar och deras förespråkare för att uttrycka individernas rätt att leva och arbeta fritt i en miljö som präglas av acceptans och förståelse. Arbetsgivare har också en möjlighet att främja dessa mål genom förnuftiga och meningsfulla åtgärder som upprätthålls över tid, oavsett var de är verksamma. Tillsammans kan alla bidra till meningsfulla förändringar för att främja HBTQI+-personers rättigheter.

vill du veta mer?

Vi har tagit fram en guide där vi går igenom de olika stegen i att skapa genuin mångfald på arbetsplatsen. 

ladda ner guiden

Denna artikel publicerades ursprungligen här på Forbes webbplats. Detta är en ompublicering av Sanders ordinarie kolumn.

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet