vad är en UX designer?

Som UX designer arbetar du med en produkt eller tjänst, ofta med ett digitalt gränssnitt, för att göra den så användarvänlig som möjligt. Oavsett om konsumenterna interagerar med en digital produkt så som en webbplats eller en mobilapplikation, eller använder en digital tjänst, är användarupplevelsen avgörande för en UX designer. En UX designer ser till att alla aspekter av interaktionen med produkten eller tjänsten är optimala, för att användandet ska vara så effektivt och estetiskt tilltalande som möjligt.

En UX designer specialiserar sig på att skapa intuitiva och enkla upplevelser när man interagerar med ett gränssnitt. Men arbetsuppgiften sträcker sig dock längre än så. För att lösa användarproblem och erbjuda en positiv upplevelse, forskar du om konsumentens behov. Du strävar efter att förstå användarnas motiv, attityder och förväntningar. Att lära sig beteendet hos företagets kunder hjälper dig att skapa en relevant kundupplevelse, och i slutändan även en bättre produkt eller tjänst.

lediga jobb UX designer
1

vad gör en UX designer?

UX designers skapar digitala produkter som bygger på interaktiva processer. Yrket grundar sig på användarcentrerad problemlösning och ett tänkande där design är i fokus. Som UX designer arbetar du i olika företag som förlitar dig främst på digitala produkter. Du kan till exempel arbeta som IT-konsult eller direkt på företag som arbetar med teknisk design. Som UX designers kan man också arbeta som frilansare där man erbjuder tjänster för olika företag inom app- eller mjukvaruutveckling.

Känner du att rollen som UX designer passar dig och dina estetiska kvalitéer? Läs då vidare för att ta reda på vilka kompetenser och kvalifikationer du behöver för att lyckas i rollen som UX designer. 

2

genomsnittlig lön för en UX designer

Som UX designer har man goda förutsättningarna i en bransch som söker efter kompetens och kvalitéer som yrkesrollen erbjuder. Användningen av digitala tjänster och plattformar har ökat markant de senaste åren och efterfrågan efter UX designers i branschen är stor. Beroende på vilket företag du arbetar på kan arbetsuppgifterna variera, och likaså även löneanspråket.

Även rollen som UX designer kan variera. Det finns flera olika typer av UX designers som är inriktade på olika saker. Vissa kan arbeta med visuell design medan andra är mer inriktade på forskning kring beteendemönster. Beroende på vad man har för roll och ansvar inom sitt företag, kan även det påverka ens lön..

I regel tjänar du mer desto mer ansvar du har på jobbet och i din roll. Den erfarenhet och kompetens du besitter är också avgörande för hur mycket du tjänar som UX designer. Lönekurvan blir därför relativt brant, och det finns goda chanser för att kontinuerligt öka sin lön genom karriären. För mer information om lönenivån för en UX designer, se Unionens marknadslöner eller SCB

en ux designer sitter vid sitt skrivbord med sin dator och arbetar
en ux designer sitter vid sitt skrivbord med sin dator och arbetar
3

olika roller av UX designers

UX designers är en varierad roll och i yrket finns det många specifika arbetsuppgifter. Några områdena som UX-designers specialiserar sig inom kan vara följande: 

 • UX visuell design
  Som en visuell designer förlitar du dig på visuella element och grafik för att lösa användarupplevelse. Du utvecklar detta inom området wireframes och prototyper för att testa produkter eller webbplatser, och säkerställa på så sätt en bättre användarupplevelse. Du adderar också till designelement som maximerar en webbplats eller en applikations gränssnitt i relation till användarvänlighet.
 • UX forskning
  Som forskare inom UX design använder du olika metoder som användartester och undersökningar på fokusgrupper, för att förstå hur användare upplever en digital produkt. Efter att ha genomfört studier på människors beteende i en digital miljö bygger man underlag för designidéer och justeringar i gränssnittet.
 • UX-skribent
  När du specialiserar dig som UX-skribent skapar du allt innehåll som användarna interagerar med när de använder ett gränssnitt. Det är ditt uppdrag att göra det så enkelt som möjligt att förstå konsumenter och tillfredsställa deras behov så att användarvänligheten blir så hög som möjligt.
4

att arbeta som UX designer

Som UX designer skapar du produkter som är anpassade till konsumentens behov. Det innebär att ett enda koncept kan behöva designas och testas flera gånger för att säkerställa att den uppnår den eftersökta kvalitén. Nedan kan du läsa mer om de arbetsuppgifter som en UX designer fokuserar på: 

 • Genomföra beteendeundersökningar: Som UX designer är din huvudsakliga roll att lära dig om hur användarna vill uppleva en digital produkt eller tjänst. Du lär dig beteenden, mål, motiv samt användarnas behov. De flesta UX designers samlar in data från undersökningar genom intervjuer, fokusgrupper och tester. Du skapar både kvalitativ och kvantitativ data från användarundersökningar som sedan styr ditt beslutsfattande i designprocessen.
 • Kartlägga användarprofiler: Som UX-designer konsoliderar och tolkar du resultatet från användarundersökningar för att skapa representativa profiler. Varje användarprofil speglar information om en användargrupp och hur de beter sig när den använder den digitala tjänsten eller produkten. Profilen hjälper designers att få en bättre bild av användargruppen som produkten kommer att hjälpa, och vidare även göra de justeringar som förbättrar upplevelsen.
 • Designa och skapa gränssnitt: Som UX-designer är du arkitekten över hur informationen på produkten är uppbyggd och utformad. Det innebär att du organiserar innehållet på en webbplats eller applikation för att guida användare genom plattformens arbetsflöde. När du skapar en struktur är målet att användare lätt hittar den informationen de behöver, vilket i längden optimerar interaktionen med den digitala produkten.
 • Skapa wireframes och användarflöden: Wireframing är en av de viktigaste funktionerna för en UX designer.  Wireframes är skisser över design som representerar stegen eller de olika skärmarna på en webbplats eller applikation. Det visar hela flödet på den digitala plattformen. Som UX-designer inkluderar du olika element som knappar, bilder och texter för att skapa det ultimata användarflödet.
 • Skapa prototyper: Som UX designer är du involverad i den design som skapar en slutgiltig interaktiv version av en prototyp av produkten. Prototypen gör att användare kan testa de viktigaste funktionerna på den digitala produkten och hur de interagerar med varandra. Du kommer även att producera verktyg för att skapa video som guidar användare genom de olika funktionerna. När man testar prototypen är det UX designers uppgift att identifiera de områden och funktioner som kan förbättras.
 • Genomföra användartester: En UX designer genomför också användartester efter att den slutgiltiga produkten släppts och lanserad för allmänheten. Användartesterna är till för att analysera användare och hur de använder den slutliga designen. Detta görs för att analysera användbarhet, intuition och tillgänglighet. UX designers kan använda fokusgrupper för denna typ av feedback.
5

utbildning och kvalifikationer

Det finns många olika vägar att gå för att bli UX designer. Men många företag som söker kompetens inom området föredrar personer som har högskoleutbildning. Men du kan även bli UX designer genom att gå på en yrkeshögskola.

 • universitet eller högskola
  Många personer börjar sin karriär som UX designer väljer att gå en utbildning på universitet eller högskola. Det kan vara en civilingenjörsexamen eller kandidatexamen inom digital marknadsföring, produktformgivning eller grafisk design. Utbildningen bör ge dig färdigheterna att använda de senaste verktygen och programvarorna inom UX design.
 • yrkeshögskola
  Vissa personer söker sig till utbildningar via yrkeshögskola för att starta en karriär inom UX design. Det finns både för-och nackdelar med det. Du får inte samma utgångsposition när du förhandlar lön som med en akademisk utbildning i bagaget. Men programen för yrkeshögskolor ger ofta direkt arbete när du har tagit examen från utbildningen. Det ingår ofta många praktiska moment i en YH-utbildning dessutom. 
6

kunskap och kompetenser

Följande kunskaper kan vara fördelaktiga när du arbetar som UX designer.

7

vanliga frågor om att jobba som UX designer

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som UX designer.

8

bevaka jobb för UX designer

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa din jobbevakning