vad är en HR chef?

HR chefer bidrar till en verksamhets framgång genom att hantera situationer och problem i relation till de anställda samt driva de anställda så att de presterar på bästa möjliga sätt. I din roll som HR chef ingår det att rekrytera ny personal och att leda de anställda så att de blir värdefulla medarbetare för sin arbetsgivare. Vid sidan av resultatstyrning, hanterar du också delar som befordringar, träning och upplärning, och personalens utveckling.

För att göra ett bra jobb krävs det att du fokuserar på individuella behov hos de anställda och även saker som behöver förändras eller förbättras när det kommer till själva arbetsmiljön. Till exempel är det väldigt viktigt att se till så att de som jobbar på företaget befinner sig i en bra arbetsmiljö som kan bidra till produktiviteten. Förutom att ge support och finnas där för personalen, ingår det även i din roll att ta hand om de mer obekväma situationerna när det gäller personal. Det kan bland annat handla om att hantera kränkningar av HR-avdelningens policys, avskeda anställda och relationsproblem mellan medarbetare.

lediga jobb
1

vad gör en HR chef?

Dina specifika uppgifter och ansvarsområden varierar beroende på storleken av det företag där du är anställd på. Små företag har oftast bara en HR chef som täcker alla roller och många varierande arbetsuppgifter, medan du som anställd på ett större företag antagligen hanterar en enskild del av personalledningen. Det är alltså en bredare roll på mindre företag, medan det på större är mer specifikt inriktat på en del av arbetet.

Skulle jobbet som HR chef passa din initiativförmåga och drivande personlighet? Läs då vidare för att ta reda på vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i rollen som HR chef. 

2

genomsnittlig lön som HR chef

Rollen som HR chef finns inom en mängd olika branscher och företag med varierande storlek. Detta, tillsammans med din egen nivå av erfarenhet och kompetens, gör att lönenivån kan se olika ut från HR chef till HR chef. Om du förbättrar din kompetens och går från olika specialiserade tjänster, så har du möjlighet att förhandla upp din lön. Vissa arbetsgivare betalar även ut arvoden och bonusar. Lönen för en HR chef kan ligga på mellan 50 000kr och 70 000kr i månaden. Men det som påverkar är om du är junior eller senior i din roll, hur mycket erfarenhet och ansvar du har samt storleken på företaget du arbetar för.

olika faktorer som påverkar lönen för en HR chef 

Som HR chef baseras din lön på vilken nivå av erfarenhet och vilka kvalifikationer du har. Rollen på ingångsnivån ger lägre betalt, men du kommer skaffa dig erfarenhet som bygger din karriär framåt. Med expertkunskaper och specialiserade färdigheter kommer även din lön sättas i relation till detta. Det är viktigt att hela tiden förbättra sin kompetens för att kunna ta mer ansvarsfulla och ledande roller, vilket även kommer göra att din lön blir högre.

kollegor från Randstad sitter i ett mötesrum och pratar om employer branding
kollegor från Randstad sitter i ett mötesrum och pratar om employer branding
3

olika roller av HR chef

På ett litet företag kommer man att hantera mer varierande uppgifter som har med HR att göra på egen hand, medan på ett större företag fokuserar en HR chef mer på en ledande roll och har personalansvar. Följande roller kan vara aktuella för HR chef: 

 • HR chef med personalansvar
  De ansvarsområden som en HR chef med fokus på personalen har, kretsar kring att överblicka och ta hand om policys runt anställningar och att se till så att företaget följer lagstiftningen för både fackligt anknutna och icke fackligt anknutna. Du tar hand om konflikter och hanterar klagomål som påverkar organisationen. Det ingår även i arbetet som HR chef med personalansvar, att förhandla olika typer av kontrakt för de anställda, som till exempel löner och förmåner. 
 • HR chef med ansvar för arbetsförmedling
  När du arbetar med arbetsförmedlingen inom ett företag är din uppgift att matcha de anställdas färdigheter och kompetenser med olika positioner. Processen inleds med rekrytering och urval för att identifiera de bästa potentiella kandidaterna för en viss roll. Under befordringar använder du dig av information om personalens prestationer för att befordra anställda i enlighet med deras expertis och kompetens.
 • HR chef med ansvar för kompensation och förmåner
  När du har ansvar för kompensation och förmåner är det din primära roll att se till så att de anställda kompenseras för det arbete och de tjänster som de bidrar med. Du ser alltså över att lönen representerar och är i linje med det arbete och prestation som utförts. Utöver det ser du också till så att arbetsgivaren betalar ut de förmåner och ersättningar som krävs. 
4

att arbeta som HR chef

För att bli en framgångsrik HR chef bör du ha en känsla för att känna igen talang och expertis när du organiserar personalen på ett företag. Nedan beskrivs några av de ansvarsområden och dagliga uppgifter som inkluderas i en HR chefs roll: 

5

utbildning och kvalifikationer

Det finns olika vägar att gå om du vill skaffa dig utbildningsmeriter inom HR och för att ha möjlighet att tillträda rollen som HR chef. 

 • kandidat- och masterexamen
  Det första steget i din karriär mot att bli HR chef är att skaffa dig en examen inom affärsverksamhet, human resources eller psykologi. Efter att ha tagit en kandidatexamen kan du få jobb på ingångspositioner inom HR för att sen utöka dina färdigheter och skaffa dig arbetserfarenhet. Väljer du att studera vidare och ta en masterexamen så finns det större möjlighet att gå in på en högre ledarposition direkt och därefter bli HR chef. 
 • praktikplats
  Du kan även börja din karriär inom HR genom att ansöka om en praktikplats. På så sätt samlar du på dig arbetslivserfarenhet som förbereder dig på vägen mot rollen som HR chef. 
6

kunskap och kompetenser

Förutom de tidigare nämnda akademiska kvalifikationer så behöver du ha andra färdigheter för att bli HR chef. Några av dessa förmågor och färdigheter är följande: 

7

vanliga frågor om att jobba som HR chef

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som HR chef 

8

bevaka jobb för HR chef

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning