vad är en handledare?

Som handledare har du i uppdrag att övervaka ett arbetslag eller en avdelnings olika aktiviteter och funktioner. Du är personen man vänder sig till när man behöver rådgivning och det är du som är ansvarig för en avdelning, ett arbetslag eller ett specifikt projekt. I de flesta företag är en handledare en slags chefsposition, men man har ofta en högre chef över sig. I rollen som handledare har man ofta ett större ansvar för de anställda. 

Till skillnad från chefer är handledare mer närvarande i det dagliga arbetet och har en kontrollfunktion som ofta är kopplat till ett mindre arbetslag eller en avdelning. I det ingår det att övervaka en specifik del av ett företag med enskilda projekt. Som handledare kan du också anställa nya medarbetare och rekommendera befintliga medarbetare till andra mer ansvarsfulla roller. 

I många organisationer är handledare viktiga eftersom de fyller en funktion i att förbättra produktiviteten i företaget och se till att olika projekt slutförs i tid. I de företag som är verksamma inom industri eller administration är handledare centrala för att hålla koll på både arbetslagen och olika delar av den löpande verksamheten. För att bli en framgångsrik och effektiv handledare krävs det att du har stark ledarskapsförmåga, för att skapa en arbetsmiljö som får medarbetarna att växa och klara sina uppgifter på ett bra sätt. 

Skulle ett jobb som handledare passa din ledarskapsförmåga? Läs då vidare för att få veta mer om vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i rollen som handledare. 

lediga jobb
1

genomsnittlig lön som handledare

Det är svårt att säga exakt hur den genomsnittliga lönen som handledare ser ut i Sverige, eftersom det är ett jobb och en roll som kan se annorlunda ut beroende på vilken arbetsgivare man arbetar för. Inom många olika branscher behövs det handledare, men den som jobbar som handledare i en bransch skulle förmodligen inte känna igen sig när man jämför det med ett handledarjobb i en helt annan bransch. Det gör att lönerna för handledare kan variera på den svenska arbetsmarknaden. 

För en del handledare ingår en stor del ansvar som chef och det är en av faktorerna som påverkar lönesättningen. Ju större ansvar man har, desto bättre förhandlingsläge har man när lönen ska sättas. På samma sätt ger en mer komplex arbetsroll, med fler och mer ansvarstyngda arbetsuppgifter, bättre chans till att för högre lön. Lönespannet för en handledare ligger på mellan 30 000kr och 40 000kr i månaden. 

En grupp kollegor sitter vid sina datorer och analyserar HR-data. Två kollegor står upp och diskuterar.
En grupp kollegor sitter vid sina datorer och analyserar HR-data. Två kollegor står upp och diskuterar.
2

olika roller av handledare

Eftersom handledare inte är en skyddad yrkestitel är det ett arbete som kan innebära olika saker i praktiken och det finns många olika handledarroller på arbetsmarknaden. Det finns handledare inom olika branscher, men grundläggande finns det tre olika roller eller specialiseringar: 

 • handledare i projekt
  Som handledare i projekt har du ett ansvar för alla medarbetare i projektet, men arbetar strax under projektledaren eller projektchefen. I ditt jobb ingår att rita upp en plan för hela projektet. Du ser också till att fastställa tillgängliga resurser, för att se till att projektet hinner klart i tid och enligt instruktionerna från ledningen eller kunden. Som handledare i projekt behöver du vara duktig på att förstå projektets olika komponenter och hur de fungerar tillsammans för att slutresultatet ska bli som önskat.
 • handledare på kontor
  I rollen som handledare på ett kontor har du fler administrativa uppgifter, och har ofta ett huvudansvar för dessa. Du ser till att administrationen flyter på effektivt, i tid och utan problem. 
 • operativ handledare
  En operativ handledare har ett ansvar för specifika arbetsinsatser eller avdelningar på ett företag eller inom en organisation. Ditt mål är att göra den operativa processen bättre och mer effektiv, och du rapporterar uppåt till ledningen. Du kontrollerar också medarbetarnas arbetsprestation och ser till att arbetslagets eller avdelningens produktivitet är bra. 
3

att arbeta som handledare

I rollen som handledare kommer du att vara en teamledare med ansvar för att säkerställa att arbetsinsatser och projekt blir slutförda på ett korrekt och effektivt sätt. Nedan beskrivs några vanliga arbetsuppgifter och hur arbetsmiljön ser ut för en handledare. 

4

utbildning och kvalifikationer

Det krävs ingen specifik utbildning för att kunna bli handledare, men en del arbetsgivare har specifika krav på viss arbetslivserfarenhet eller vissa utbildningsmeriter. Följande vägar är möjliga att ta för att kunna bli aktuell för en roll som handledare: 

 • utbildning
  Att läsa en akademisk utbildning på universitets- eller högskolenivå kommer alltid att vara meriterande när du söker jobb, och en del arbetsgivare har det som ett krav för att medarbetarna ska kunna bli aktuella för ledande roller. I en del företag är handledarrollen en ansvarstyngd roll och då kan en akademisk merit väga tungt. Att läsa en utbildning på eftergymnasial nivå ger dig också många verktyg som gör att du kan lyckas i arbetslivet senare.
 • arbetslivserfarenhet
  En del handledare behöver ha en viss arbetslivserfarenhet innan de kan ta sig an jobbet. Anledningen är att det ingår att leda och styra andra medarbetare, och för att bli trovärdig och lyckad i rollen krävs ofta att man själv har erfarenhet från arbetslivet. I vissa fall är det meriterande med branschspecifik arbetslivserfarenhet. 
 • praktik
  Det finns en mellanväg för att samla på sig arbetslivserfarenhet och det är att prova på en praktikplats. I en del utbildningar är praktikplatsen en central del, där man får en större inblick i hur arbetslivet fungerar. Det kan vara meriterande att visa upp även sin praktik på sitt CV:et när man söker jobb som handledare. 
5

kunskap och kompetenser

Det finns några egenskaper som kan vara nyttiga som handledare: 

6

vanliga frågor om jobbet som handledare

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som handledare.

7

bevaka jobb för handledare

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning