vad är en chefsassistent?

Jobbet som chefsassistent är ett viktigt jobb som går ut på att assistera högre chefer inom verksamheten. I den här rollen arbetar du nära cheferna som du assisterar och behöver lära dig hur deras personliga preferenser ser ut. Det som skiljer en chefsassistent från andra assistenter och administratörer på arbetsplatsen, är vilka du rapporterar till. Du rapporterar direkt till cheferna, VD och styrelsen. 

Som chefsassistent är du också en medlare, som läser igenom chefers tal, tar emot samtal från kunder eller samarbetspartners och förbereder pressmaterial. Ditt jobb går ut på att underlätta för cheferna, göra de mer dagliga administrativa uppgifter, så cheferna eller VDn istället kan fokusera på sitt primära uppdrag.

Trots att rollen som chefsassistent är underordnad en chefsroll är du i en position som gör att du kan ge råd till chefer i mer viktiga frågor. Med din värdefulla kunskap och insyn kommer du också att påverka interna policys samt att du är i en position att styra teamledare, mellanchefer samt ge råd till andra medarbetare. I vissa fall kan rollen som chefsassistent vara personlig, med en viss insyn i chefens privatliv. 

Skulle ett jobb som chefsassistent passa din strategiska och organisatoriska sida? Läs då vidare för att lära dig mer om vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i en roll som chefsassistent. 

lediga jobb
1

genomsnittlig lön som chefsassistent

I många organisationer har en chefsassistent en central roll för att verksamheten ska flyta på. Utan chefsassistenter kan inte chefer utföra sitt jobb lika effektivt som de önskar. Det gör att lönen för en chefsassistent kan vara väldigt bra.

Det finns chefsassistenter i många olika företag och branscher och lönerna kan variera stort beroende på arbetsgivare. Det finns också chefsassistenter som har olika utformade roller, med mer eller mindre komplexa ansvarsområden och arbetsuppgifter. Det i sig kommer också att prägla lönen. Den genomsnittliga lönen som chefsassistent kan ligga på allt mellan 29 000kr och 35 000kr. Lönen präglas dock av olika faktorer. 

vilka faktorer kan påverka lönen som chefsassistent

En chefsassistent har goda möjligheter till ett bra förhandlingsläge när lönen ska förhandlas. Genom att prestera sitt bästa, bland annat genom en god branschkunskap och insyn i hur företagets verksamhet fortlöper, kan man öka sina chanser att få en högre lön. I många företag har chefsassistenterna en så pass viktig roll att de blir svåra att ersätta, eftersom de underlättar arbetet för högt uppsatta chefer och får hela den dagliga verksamheten att flyta på. 

Även den chefsassistent som har ett större ansvar, mer mandat att ta beslut och hanterar mer komplexa arbetsuppgifter, har bättre förutsättningar att få en högre lön. Dessutom kan den som arbetar som chefsassistent i ett större företag, som exempelvis arbetar på en multinationell marknad, tjäna mer i lön. Det är alltid relevant hur ens arbetslivserfarenhet ser ut, både från den tidigare arbetsplatsen och från tidigare arbeten. 

Två kvinnor sitter vid ett fönster och går igenom dokument
Två kvinnor sitter vid ett fönster och går igenom dokument
2

olika roller av chefsassistent

Det går att arbeta som chefsassistent i många olika verksamheter och företag. Rollen går ut på att vara ett stöd till högre chefer och ledningsgrupp när företagets målsättningar ska uppnås. I små företag kan en chefsassistent arbeta nära flera olika chefer och vara en viktig brygga i den dagliga kommunikationen och arbetsflödet. I större företag är det vanligt att en chefsassistent arbetar nära en specifik chef. Det kan även vara en roll som innebär att man har ett personalansvar, och att man kommunicerar direkt med medarbetarna på den avdelningen. 

Om du är personalansvarig i rollen som chefsassistent kommer du att lägga en stor del av din arbetstid med att hantera den dagliga verksamheten. Det innebär också att du kommer att hantera vissa av chefens egna arbetsuppgifter som kräver ansvar, som tillexempel att närvara på vissa möten i chefens ställe. Det kan också handla om att ta vissa beslut. I en sådan roll är du som chefsassistent ett viktigt bollplank till chefen och ser till att alla delar av verksamheten fungerar som det ska. 

3

att arbeta som chefsassistent

Som chefsassistent har du ofta fullbokade dagar som kräver fokus och planering. Det kräver att du är flexibel och anpassningsbar och är duktig på att planera och organisera för att inte missa någonting viktigt. 

Läs mer nedan om vilka vanliga arbetsuppgifter och ansvarsområden du behöver hantera i rollen som chefsassistent samt hur framtidsutsikterna ser ut.

4

utbildning och kvalifikationer

För att kunna få ett jobb som chefsassistent krävs följande meriter: 

  • utbildning
    I de allra flesta fall är kravet för att få ett jobb som chefsassistent att man har en relevant akademisk utbildning, antingen en kandidat- eller en masterexamen. Det kan vara en utbildning inom administration, företagande, ekonomi eller andra studieområden som angränsar till företagandet. Utbildningen ger dig många viktiga verktyg för att kunna jobba som chefsassistent. 
  • tid av upplärning
    En viss upplärningstid är att förvänta sig för att bli chefsassistent. Antingen som en renodlad assistent på lägre nivå inom samma företag, eller i andra ansvarsfulla roller inom samma eller någon annan organisation. Att få chansen att bättra på sina kompetenser är viktigt för att kunna hantera ett jobb som chefsassistent senare i karriären. 
  • arbetslivserfarenhet
    Det är centralt att ha relevant arbetslivserfarenhet innan man tar ett jobb som chefsassistent. Det ger dig träning och kompetens som behövs, men det ger också meriter till CV:et. Arbetslivserfarenhet är också ett bra sätt att knyta kontakter som kan bli viktiga. 
5

kunskap och kompetenser

Det finns några viktiga kompetenser som en chefsassistent bör ha: 

6

vanliga frågor om att arbeta som chefsassistent

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som chefsassistent. 

7

bevaka jobb för chefsassistent

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning