nyttja dina rättigheter personuppgifter.

vänligen fyll i formuläret.

Önskar du att få insyn i vilka personuppgifter du har registrerat, och som sparats hos Randstad? Här lämnar du information för att kunna göra en förfrågan. Fyll i formuläret nedan och vi återkommer till dig.
 
Läs mer om hur Randstad behandlar personuppgifter. Med Randstad avses även Randstad RiseSmart.