om randstad employer brand research.

Världens mest omfattande oberoende undersökning inom employer branding, utförd av Kantar på uppdrag av Randstad. Totalt djupintervjuas över 190 000 personer i 34 länder om sin inställning till landets 150 största arbetsgivare, sett till antalet anställda. I Sverige har ett representativt urval om 4 716 respondenter intervjuats om vad de värdesätter hos en arbetsgivare.

om randstad.

Med över 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

Chalmers tekniska högskola är den mest coronasäkra arbetsplatsen i Sverige. Tätt efter Chalmers följer Lunds Universitet och Södra Skogsägarna. Det visar rekryterings- och bemanningsföretaget Randstads årliga arbetsgivarundersökning Randstad Employer Brand Research som bygger på intervjuer med drygt 4 700 svenskar.

Varje år presenteras Randstad Employer Brand Research, världens största oberoende undersökning inom employer branding, som bland annat mäter attraktionskraften hos landets 150 största arbetsgivare. Nytt för i år är delarna om att erbjuda en covid-19-säker arbetsmiljö och möjligheten till distansarbete. Resultatet visar att nästan fyra av tio svenskar (37 %) tycker att en coronasäker arbetsmiljö är en viktig parameter vid val av arbetsgivare. Minst lika viktigt är det att ha möjlighet till distansarbete (38 %).

De tre företag som svenskarna anser har lyckats bäst med att skapa en coronasäker arbetsmiljö är Chalmers tekniska högskola följt av och Lunds Universitet och Södra Skogsägarna. När det gäller distansarbete anses Chalmers vara bäst i klassen följt av revisionsjätten PwC och Linköpings Universitet.

– Det vi kan se är att toppskiktet domineras av universitet där möjligheterna till distansarbete har varit större än inom exempelvis handel, restaurang och transport. På tio-i-topp återfinns också tre skogsbolag som har varit duktiga på att hålla avstånd trots att många i branschen varit tvungna att ta sig till arbetsplatsen för att kunna jobba, säger Catrine Jack, employer branding-expert på Randstad.

Enligt undersökningen är det betydligt fler kvinnor (41 %) än män (31 %) som anser att företag bör ha en coronasäker arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare. Detsamma gäller möjligheten att jobba på distans. Cirka 42 procent av kvinnorna och 34 procent av männen anser att det här kriteriet är viktigt vid valet av arbetsgivare.

– Bland kvinnor är det många som värderar en covid-19-säker arbetsplats högt. Det är exempelvis fler kvinnor som tycker att det är viktigare än att företaget har sunda finanser eller att dess rykte är bra. För männens del är det bara ny teknik och mångfald som anses ha mindre vikt än en coronasäker arbetsmiljö vid val av arbetsgivare. Likaså kan vi se att den yngsta åldersgruppen, 18-24 år, värdesätter en coronasäker arbetsplats mest. Kanske beror det på att fler av de yngre arbetar inom yrken som kräver fysisk närvaro än övriga åldersgrupper, säger Catrine Jack.

sveriges mest coronasäkra arbetsgivare:

1. Chalmers tekniska högskola

2. Lunds Universitet

3. Södra Skogsägarna

4. AstraZeneca, Atea, Linköpings Universitet

7. CGI

8. Holmen

9. Lantmäteriet, Kungliga tekniska högskolan

…och de som är bäst på att erbjuda distansarbete:

1. Chalmers tekniska högskola

2. PwC

3. Linköpings Universitet

4. CGI, Lunds Universitet

6. Umeå Universitet, Linnéuniversitetet

8. EY, Stockholms universitet, Uppsala universitet

sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2021:

  1. Ikea (1)
  2. Essity (ny)
  3. Sveriges Radio (5)
  4. Volvo Cars (2)
  5. Försvarets Materielverk (ny)
  6. EY (ny)
  7. Södra Skogsägarna (ny)
  8. CGI (ny)
  9. Volvo Group (3)
  10. Systembolaget (ny)
kontakt

Sanne Jakobsen

pressansvarig | sanne.jakobsen@randstad.se | 076-899 65 58