Flexibla arbetstider och extra semesterdagar är arbetsförmånerna som lockar flest arbetstagare när de vill byta jobb. Det visar en ny Sifo-undersökning från rekryterings- och bemanningsbolaget Randstad. Högt upp på topp-tio-listan finns även möjligheten till distansarbete och friskvård på betald arbetstid.

Redan i våras visade den årliga Randstad Employer Research att attraktiv lön och förmåner är bland de viktigaste kriterierna vid val av ny arbetsgivare. Nu har Randstad låtit Sifo undersöka vilka jobbförmåner som gör arbetsgivaren mest attraktiv i arbetstagarnas ögon. Undersökningen visar att flexibla arbetstider ligger högst upp på svenskarnas önskelista, följt av extra semesterdagar. Det gäller för alla svaranden – oavsett ålder, kön, utbildningsnivå eller lönenivå. Däremot anses det extra attraktivt bland personer som är välutbildade, bor i Stockholm och är kvinnor.

– Den finns en tydlig gemensam nämnare för de mest attraktiva jobbförmånerna och det är tid. Frihet att bestämma när man ska arbeta och extra ledig tid är det som svenskarna efterfrågar mest. I våra rekryteringar så ser vi också att det här är kriterier som blir allt viktigare för att locka talangerna, säger Kristin Olofsson, rekryteringsspecialist på Randstad.

Förutom när det gäller flextid och fler betalda semesterdagar skiljer det sig en del mellan hur personer i olika åldrar resonerar kring de mest attraktiva arbetsförmånerna. Bland de yngre är möjlighet till kompetensutveckling väldigt attraktivt medan pensionsförmåner lockar fler i den äldsta åldersgruppen 50-65 år. För åldersgruppen däremellan är det friskvård på betald arbetstid som lockar flest efter flextid och extra semester.

Pandemin och det utbredda hemarbetet som följde, har också satt sin prägel på listan över de mest attraktiva jobbförmånerna. Enligt undersökningen anser fyra av tio svenskar att möjligheten till distansarbete ökar attraktiviteten hos en ny arbetsgivare. Det är i synnerhet personer i åldern 35-49 år, är högutbildade och bor i Stockholm som svarat att möjligheten att jobba på distans är attraktivt.

– Covid-19 har skapat nya prioriteringar för många arbetstagare. Det gör att även förmånerna måste anpassas efter den nya verkligheten om man vill fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Kristin Olofsson på Randstad.

Mest attraktiva jobbförmånerna

  1. Flexibla arbetstider 61%
  2. Extra semesterdagar 57%
  3. Friskvård på betald arbetstid 43%
  4. Möjlighet till distansarbete 40%
  5. Pension 40%
  6. Friskvårdsbidrag 38%
  7. Halvdag före röd dag 27%
  8. Aktier, optioner, konvertibler, bonus 25%
  9. Möjlighet till löneväxling 24%
  10. Sjukförsäkring 23%

om undersökningen.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 7–9 september 2021. Totalt intervjuades 1171 personer i åldern 18–65 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

om randstad

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58

besök pressrummet

besök randstads pressrum