Drygt sex av tio svenskar som arbetat på distans under pandemin har fått en ökad lojalitet mot sina arbetsgivare. Möjligheten till distansarbete gör också en arbetsgivare mer attraktiv i mångas ögon. Det visar Randstad Employer Brand Research som bygger på svar från drygt 4 700 svenskar.

Randstad Employer Brand Research är världens största oberoende employer branding-undersökning. I den har svenskarna bland annat svarat på hur lojala de känner sig gentemot arbetsgivaren, baserat på vilket stöd de har upplevt under pandemin. Resultatet visar att 58 procent av dem som enbart jobbat på distans känner sig mer lojala mot sina arbetsgivare jämfört med 47 procent av dem som arbetar hemifrån på deltid.

distansarbete attraherar

Närmare två av tre (65 %) av respondenterna har haft möjligheten att jobba hemifrån och det är också en arbetsform som allt fler efterfrågar. Fyra av tio (38%) anser att möjligheten till distansarbete gör en arbetsgivare mer attraktiv i deras ögon. Detta gäller främst kvinnor, personer i åldrarna 35–54 år och högutbildade.

– Möjligheten till distansarbete har blivit en allt viktigare faktor för många eftersom det skapar en mer flexibel vardag. Genom att låta medarbetarna själva bestämma vilken arbetsform som passar dem bäst kan tilliten och lojaliteten stärkas, samtidigt som chanserna till en långsiktig relation ökar, säger Catrine Jack, employer branding-expert på Randstad.

fler kvinnor än män söker balans i vardagen

På frågan vad potentiella medarbetare efterfrågar när de väljer arbetsgivare svarar 58 procent att de vill ha balans mellan jobb och fritid. Det är också betydligt fler kvinnor (63%) som eftersträvar detta – 63 procent jämfört med 53 procent av männen.

om randstad employer brand research.

Världens mest omfattande oberoende undersökning inom employer branding, utförd av Kantar på uppdrag av Randstad. Totalt djupintervjuas över 190 000 personer i 34 länder om sin inställning till landets 150 största arbetsgivare, sett till antalet anställda. I Sverige har ett representativt urval om 4 716 respondenter intervjuats om vad de värdesätter hos en arbetsgivare.

om randstad

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58

besök pressrummet

besök randstads pressrum