Över hälften av svenskarna kan tänka sig att byta karriär till yrken det råder stor brist på, enligt en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad. Läraryrket lockar flest, totalt sett. Det är emellertid betydligt fler kvinnor som kan tänka sig att bli barnmorskor medan männen föredrar att skola om sig till att jobba inom it.

När Randstad lät Sifo undersöka om svenskarna kan tänka sig att byta karriär till något av landets bristyrken har 55 procent svarat ja. Lärare, civilingenjör samt mjukvaru- och systemutvecklare var de tre mest populära yrkesvalen totalt sett. Det råder emellertid en stor skillnad i svaren mellan könen.

Topp tre bland männen är systemutvecklare, civilingenjör och it-arkitekt. Inget av de här yrkena finns med bland de tre främsta valen bland kvinnorna. Här är topptrion i stället: lärare, medicinsk sekreterare och barnmorska. Inga män uppger att de vill byta till barnmorskeyrket och bara 1 procent kan tänka sig att bli medicinsk sekreterare.

– Att så många kan tänka sig att byta till ett bristyrke innebär en stor möjlighet för att vi ska få en mer fungerande arbetsmarknad. Det är också positivt att så många kvinnor kan tänka sig att sadla om till barnmorska trots all rapportering kring den stressiga arbetsmiljön. Men vi måste också få barnmorskorna att vilja stanna kvar. Vår employer branding-undersökning visar år efter år att just trevlig arbetsmiljö är viktigast när vi väljer arbetsplats. Därför måste arbetsgivarna inom vården skapa förutsättningar för att personalen ska trivas och främja balans mellan arbete och fritid, säger Jennie Strömqvist, direktör för Randstad Care som är specialiserade på bemanning och rekrytering inom vårdsektorn.

Mest öppna för att byta karriär till något av de svenska bristyrkena är den yngsta åldersgruppen: 18-34-åringarna. Bland dem kan sju av tio (70%) tänka sig att byta yrkesinriktning. I den mellersta åldersgruppen, 35-49 år, är sex av tio (61%) öppna för att byta till ett bristyrke. Däremot är 50-65-åringarna mer skeptiska. I den här åldersgruppen är cirka var tredje (34%) öppen för att sadla om till ett bristyrke. Samtliga tre åldersgrupper har däremot en sak gemensamt – att läraryrket är det som lockar flest.

Bristyrkena som flest vill byta till:

 1. Lärare
 2. Mjukvaru- och systemutvecklare
 3. Civilingenjör
 4. It-arkitekt/systemanalytiker
 5. Snickare/träarbetare
 6. Elektriker
 7. Läkare
 8. Medicinsk sekreterare/vårdadministratör
 9. Förskollärare
 10. Sjuksköterska

Kvinnors tio-i-topp bland bristyrkena att byta till:

 1. Lärare
 2. Medicinsk sekreterare/vårdadministratör
 3. Barnmorska
 4. Sjuksköterska
 5. Förskollärare
 6. It-arkitekt/systemanalytiker
 7. Specialistsjuksköterska
 8. Mjukvaru- och systemutvecklare
 9. Målare
 10. Civilingenjör

Mäns tio-i-topp bland bristyrkena att byta till:

 1. Mjukvaru- och systemutvecklare
 2. Civilingenjör
 3. It-arkitekt/systemanalytiker
 4. Lärare
 5. Snickare/träarbetare
 6. Elektriker
 7. Buss-/spårvagnsförare
 8. Svetsare/gasskärare
 9. Läkare
 10. Förskollärare

om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 7–9 september 2021. Totalt intervjuades 1171 personer i åldern 18–65 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

om randstad

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

kontakt
Sanne Jakobsen - pressansvarig
Sanne Jakobsen - pressansvarig

sanne jakobsen

pressansvarig

sanne.jakobsen@randstad.se
076-899 65 58