om randstad.

Randstad är världsledande inom HR-lösningar med över 600 000 anställda i 38 länder. Specialistområdena Randstad Finance är specialiserade på kompetenser inom ekonomi, finans och lön och Randstad Technologies är specialiserade på kompetenser inom IT. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work.

2012-03-31 | Mölnlycke, världsledande inom medicinteknik, etablerar ett nytt Global Business Service centre i Göteborg vilket innebär omkring 20 – 30 nya arbetstillfällen i regionen. För att säkerställa tillgång till rätt kompetens har Mölnlycke valt att ingå partnerskap med Randstad, världsledande inom rekrytering och konsultuthyrning med utpräglad specialisering inom ekonomi och IT.

Partnerskapet innebär att Randstad som ensam leverantör ska stötta uppbyggnaden av det globala Business Service centret (GBS) genom att rekrytera konsulter med kompetens inom ekonomi och IT. Hos Randstad är det specialistområdena Randstad Finance som är specialiserade på kompetenser inom ekonomi, finans och lön samt Randstad Technologies som är specialiserade på IT-kompetenser som kommer att ansvara för att rekrytera konsulterna. Rekryteringarna kommer att ske i tre faser, där den första fasen som innefattade ett tiotal konsulter, är färdigställd. Fas två kommer att påbörjas inom de kommande månaderna.

”Vi är glada över partnerskapet och ser fram emot att få vara med på den här resan tillsammans med Mölnlycke och bygga upp GBS-organisationen från grunden. Vi inleder ett långsiktigt partnerskap med ambitionen att kunna hjälpa till med alla aspekter av kompetensbehovet som på sikt även kommer att involvera onboarding av nya medarbetare”, säger Malin Karlsson, Director för Randstad Finance.

ett globalt business service centre

I slutet av januari i år kommunicerade Mölnlycke etablering av ett globalt Business Service centre. Satsningen syftar till att ta Mölnlycke till företagets nästa nivå av tillväxt genom att vidareutveckla arbetssätten inom Finans, IT och HR.

Huvuddelen av GBS-organisationen kommer att vara placerad i Mölnlyckes huvudkontor i Göteborg. Dessutom kommer det att finnas två regionala kontor belägna i USA och APAC. Ambitionen är att organisationen kommer att vara fullt bemannad inom ett par år och kommer då, med de två regionala kontoren inräknade, att bestå av omkring 100 personer.

Jerker Jenedahl, GBS Director, kommenterar: ”Trygg tillgång till rätt kompetens kommer att vara ett avgörande steg i uppbyggnaden av GBS-organisationen. Vi ser fram emot att välkomna nya medarbetare med hjälp av Randstad, bygga upp business-support i världsklass och därmed hjälpa Mölnlycke att fokusera på att leverera medicintekniska lösningar till sjukvården världen över.”

om mölnlycke.

Mölnlycke är ett världsledande medicintekniskt företag vars mål är att förbättra sjukvården genom att erbjuda produkter och lösningar som möjliggör bästa möjliga behandlingsresultat. Vi utvecklar och tillverkar produkter och lösningar för innovativ sårvårdsbehandling från förebyggande till akut- och postoperativ behandling med såväl klinisk som hälsoekonomisk dokumenterad effekt. Mölnlycke tillverkar även engångsprodukter och kundanpassade kirurgiska set som förbättrar säkerhet och effektivitet i operationsrummet.

Mölnlycke grundades 1849 och har cirka 7 800 anställda. Företagets huvudkontor finns i Göteborg, Sverige och vi finns idag i mer än 100 länder över hela världen. Sedan 2007 är företaget en del av Investor AB som är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag och som grundades av familjen Wallenberg 1916. För mer information, besök www.molnlycke.com.

kontakt

Sanne Jakobsen

pressansvarig | sanne.jakobsen@randstad.se | 076-899 65 58

Jenny Johansson

Director Corporate Communications | jenny.johansson@molnlycke.com | 073-941 29 23