om undersökningen.

Mellan den 20 december 2020 och 21 januari 2021 intervjuade Randstad cirka 200

beslutsfattare och HR-chefer på svenska företag inom 15 branscher. Resultatet har

sammanställts i rapporten HR trends research 2021.

2021-04-14 | Många svenskar får för lite i sina lönekuvert. Det framgår av en ny undersökning somrekryterings- och bemanningsbolaget Randstad har genomfört. Fler än var fjärde beslutsfattare och HR-chef anser att de betalar lägre löner än vad konkurrenterna gör för samma arbete.

Den genomsnittliga månadslönen i Sverige uppgick till 35 500 kronor år 2019, enligt siffror från SCB/Ekonomifakta. Tjockast lönekuvert har privata tjänstemän med en snittlön på 43 500 kronor i månaden. Därefter följer personer som är anställda i den statliga sektorn eller landstingssektorn med 38 900 respektive 38 300 kronor i månaden. Enligt Medlingsinstitutet har de svenska lönerna i snitt ökat med 0,4-1,4 procent om året sedan 2015, om man räknar bort inflationen.

Randstad har frågat runt 200 svenska beslutsfattare och HR-chefer vad de anser om lönenivåerna på företagen de själva arbetar på. Majoriteten av de tillfrågade (63 %) svarar att deras lönenivåer överensstämmer med vad andra företag betalar sina anställda för samma jobb. Knappt var tionde (9 %) tycker att deras företag har en lönenivå som överstiger konkurrenternas. Fler än var fjärde respondent (28 %) anser emellertid att de betalar en för låg lön, jämfört med andra företag.

– Att ha konkurrenskraftiga löner blir allt viktigare för att kunna attrahera rätt kompetens. Våra egna undersökningar visar också att majoriteten av dem som byter jobb gör det för att lönen är för låg. Men lönen är inte allt och det är viktigt att även jobba med andra delar av sitt erbjudande för att förbättra företagets employer brand, som till exempel arbetsmiljö och balansen mellan jobb och fritid. Det är två faktorer som spelar stor roll för vilken arbetsplats vi väljer, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.

De svenska företagstopparna är ändå optimistiska till att hitta rätt kompetens. Enligt Randstads undersökning har 67 procent rankat företaget som 7-10 på frågan om hur de ser på den egna arbetsplatsens förmåga att attrahera kvalificerade medarbetare. Endast 4 procent har rankat det egna företaget under 5 på den tiogradiga skalan.

– Arbetsmarknaden har ställts inför stora utmaningar det senaste året. Just därför är det positivt att se att så många chefer anser att det finns stora möjligheter att säkra tillgången till rätt kompetens framöver. I takt med att Sverige och världen börjar öppnas upp allt mer till följd av vaccineringen, lär det också bli allt större rörlighet på jobbmarknaden. Då gäller det som företag att ligga steget före i sin kompetensförsörjning för att inte riskera att halka efter, säger Camilla Campelo.

kontakt

kontakt

sanne jakobsen

pressansvarig | sanne.jakobsen@randstad.se | 076-899 65 58