Genom det globala initiativet Randstad with heart har alla interna medarbetare hos Randstad, världen över, möjlighet att lägga åtta timmar per år på volontärarbete under betald arbetstid. När Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, behövde tillsätta en ekonomichef kontaktade de Randstad Finance. Då Ågrenska är en ideell verksamhet utan vinstintresse och där alla resurser prioriteras till centret, hade de begränsade möjligheter att anlita en rekryteringspartner för att hitta rätt person till tjänsten.

På Randstad vet vi hur viktigt det är med rätt person på rätt arbetsplats, i rätt tid. Med en stor ambition om att göra positiv skillnad för vårt samhälle var rekryteringen till Ågrenska ett uppdrag vi gärna ville ta oss an. Därför beslutade sig våra medarbetare Emeli och Sofia att hjälpa Ågrenska med den här rekryteringen, genom att lägga sina Randstad with heart-timmar och mer därtill för att hitta bolagets nya ekonomichef. Så här säger de: 

– När möjligheten kom att göra en pro bono-rekrytering inom vårt initiativ Randstad with heart, kändes det givet att ta oss an uppdraget. Den behjärtansvärda verksamheten hjälper barn och familjer på ett ovärderligt sätt, och att rekrytera en ekonomichef för att stärka organisationen och bidra till dess fortsatta utveckling gav även oss känslan av att göra skillnad på riktigt.

Även Ågrenska är nöjda, både med samarbetet med Randstad och sin nya ekonomichef.