ett meningsfullt arbetsliv.

Som internt anställd hos Randstad har du en unik möjlighet att påverka vårt samhälle positivt. Oavsett vilken roll du har i vår organisation eller var i landet du befinner dig är du en viktig del i att hjälpa människor att nå sin fulla potential genom en meningsfull karriär, och företag att växa och utvecklas med rätt kompetens. På Randstad gör vi skillnad - på riktigt.

se våra lediga jobb

vår organisation.

Som en av världens största aktörer inom kompetensbranschen krävs det många olika kompetenser för att hålla verksamheten igång och för att vi ska lyckas med vårt viktiga uppdrag. På våra omkring 40 lokala kontor runt om i landet har vi våra specialister inom kompetensförsörjning som dagligen är i kontakt med kunder, konsulter och kandidater. Men vår verksamhet består också av interna avdelningar för HR, IT, marknad och ekonomi. I vår stora organisation återfinns alltså många olika typer av kompetenser, personligheter och bakgrunder, med den enande viljan att göra positiv skillnad för människor och vårt samhälle.

lediga jobb hos oss

välgörenhetsarbete på betald arbetstid.

Att bidra till en bättre värld är viktigt för oss på Randstad. Det gör vi bland annat genom vårt globala initiativ Randstad With Heart som ger våra 35 000 interna medarbetare världen över möjligheten att engagera sig i välgörande och ideella aktiviteter på arbetstid.

se de lediga jobben

en inkluderande arbetsplats.

På Randstad brinner vi för frågor som rör mångfald och inkludering. Vi arbetar för en rättvis och inkluderande arbetsmarknad där vi tar tillvara på all den kompetens som finns att tillgå. Vi vet också att dessa frågor hjälper oss att bygga en mer agil och innovativ arbetsstyrka, och en bättre arbetsplats där alla människor kan känna tillhörighet. 

läs mer

det här är vi.

Våra värderingar genomsyrar hela vår verksamhet och är en del av vårt DNA. De har varit med oss ända sedan Randstad grundades år 1960 men är lika aktuella än idag: to know,  to serve, to trust, striving for perfection & simultaneous promotion of all interests.

läs mer

hitta vägen till ett meningsfullt arbete. hos oss.

se jobben