Har du hittat ett nytt drömjobb eller är du tvungen att byta jobb av andra skäl? Vi vet varför och hur man säger hejdå med stil.

båda parter har ett ansvar för att avsluta arbetsförhållandet på ett bra sätt

Det finns flera olika scenarier som kan leda till ett avslut mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det vanligaste är att den anställde väljer att söka sig vidare mot nya utmaningar men ibland är det arbetsgivaren som tar beslutet. Det kan också dyka upp en situation eller förändring i organisationen som gör uppbrottet oundvikligt.

Oavsett vad anledningen är så har både du och din arbetsgivare ett stort ansvar för att skiljas åt på ett bra sätt. Det är av stort värde för såväl arbetsgivare som arbetstagare att reflektera över den investering man har gjort i varandra under anställningen.

viktigt att behålla goda relationer när du byter jobb

För arbetstagaren är framtida referenser ett uppenbart skäl till att få ett bra avslut på jobbet och lämna på ett bra sätt. Det är det sista avtrycket du gör, då är det olyckligt om det inte överensstämmer med det du presterat tidigare. Det är också viktigt att behålla goda relationer med kollegor, kunder och hela det nätverk du byggt upp under anställningen. Du kan mycket väl stöta ihop med flera av dem igen.

Fokusera på att få ett bra kvitto på din insats. Ett dåligt avslut på jobbet drabbar oftast inte bara den som lämnar en organisation och dennes chef. Kollegor kan åka på en ökad arbetsbelastning eller uppleva en försämrad arbetsmiljö om det skär sig mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som ska lämna.

Arbetsgivaren har ett ansvar att visa uppskattning för den period som varit och de resultat som uppnåtts. Det gäller att stå upp för organisationen och inte baktala den som lämnar företaget eller prata om den nya arbetsgivaren på ett nedlåtande sätt. Är avslutet oönskat av arbetstagaren kan det finnas ett särskilt värde av samsyn mellan båda parter kring kommunikationen ut i organisationen.

arbetsgivaren kan behöva tid till att ta till sig din uppsägning

Att gå från en tjänst till en annan är oftast en lång process. Vill du byta jobb och börjar söka nya möjligheter ska du vara beredd på att det kan ta tid. Det är först när ett nytt avtal är signerat som du vanligen går till din nuvarande chef och meddelar din uppsägning.

Det kan ha tagit allt ifrån en månad till ett år, men när cirkeln är sluten och du meddelar att du vill säga upp dig bör du tänka på att informationen är ny för arbetsgivaren. Då får man ta ett steg tillbaka och låta arbetsgivaren reflektera över det hela, och vara välvilligt inställd till konsekvenserna. När du säger upp dig kan du kanske få lämna över viktiga projekt och kunder till kollegor eller acceptera att du inte blir involverad i arbetet på samma sätt under uppsägningstiden. Det är viktigt att ha i åtanke att du haft ett stort försprång i den uppkomna situationen.

ska man berätta för sin chef att man söker nytt jobb?

Det är väldigt beroende på tjänst och vilken relation man har till chefen. Men generellt rekommenderas det inte. När du söker en tjänst har du ingen kontroll på konkurrensen hos övriga kandidater. Är processen snabb med intervjuer, tester och referenser kan känslan av att "det här går vägen" vara stark, men det är en prestation att gå hela vägen och du kan snart vara åter på ruta ett. Att inte nå ända fram i en rekryteringsprocess innebär att du ska återetablera dig fullt ut i din nuvarande tjänst och lämna eventuell besvikelse bakom dig. Då är du vanligen inte hjälpt av att din chef är involverad i processen.

vad gör jag om jag har dåliga referenser från tidigare jobb?

Hamnar du i en situation där du har referenser som troligen inte är till din fördel i en rekryteringsprocess bör du ha tänkt igenom en kommentar omkring det. Sociala medier och andra nätverk gör det möjligt att söka informell information och då är det av värde att ha kontroll själv. Man får förklara att "Min bild av samarbetet med min tidigare chef är den här och jag vill inte störa relationen med hen genom att be om referenser. Däremot har jag den här kunden eller kollegan som kan berätta om hur vi arbetade tillsammans". Fundera kontinuerligt på referenser under en anställning, det är särskilt viktigt i en anställning som pågår under lång tid i samma organisation.

Behöver du ett nytt jobb eller vill du upptäcka vilka möjligheter som finns för dig på arbetsmarknaden? Vi har hundratals möjligheter för att göra något nytt.

hur-ofta-ska-jag-byta-jobb
hur-ofta-ska-jag-byta-jobb

våra experter svarar

"Hur ofta är det egentligen rimligt att byta jobb? Vår rekryteringsexpert tipsar om hur du ska tänka och hur rekryterare reagerar på ett CV med flera kortare anställningar."

hela artikeln

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Se om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb