De allra flesta har någon gång funderat på hur det vore att sadla om helt och hållet. Men hur vet man om det är rätt väg att gå? Kerstin Ivanssons jobb är att vägleda de som tvekar.

Som coach på Randstad RiseSmart jobbar hon dagligen med att vägleda och motivera medarbetare och chefer på alla nivåer som inte riktigt vet vad deras nästa steg är eller saknar motivation.

– Alla har vi någon gång tänkt tanken ”Vad härligt det skulle vara att göra någonting helt annat!”, men sen kan det vara så att modet sviker eller att det saknas förutsättningar för att byta karriär, även om lusten finns där, säger hon.

36ec18009326455a8f49c7d9a4a05da5.jpg
36ec18009326455a8f49c7d9a4a05da5.jpg

ekonomisk oro och dåligt självförtroende står ofta i vägen

Förutsättningarna som saknas, eller upplevs saknas, kan vara många. En oro för att ekonomin inte ska gå ihop är vanligt, precis som rädslan för att du kommer att sakna kunskaper eller inte kommer att kunna prestera på den nivå du vill.

– Våra tankar skapar till stor del vår verklighet, och vi är tyvärr väldigt bra på att föreställa oss hinder. Många av oss är också vanemänniskor och vill veta vad vi har och kan förvänta oss, men de här hindren vi målar upp är ofta föreställda, eller absolut möjliga att ta sig runt, det gäller bara att våga.

Vinsterna och möjligheterna som kommer av att våga är ofta stora, menar Kerstin.

– Det handlar om att göra en rättvis analys. För vissa blir det tydligt att det trots allt är rätt att stanna kvar eller kanske göra någon mindre förändring, medan det för andra både finns goda möjligheter och vinster med att ta sig an någonting helt nytt.

Nedan finner du Kerstins tips för hur du kan bilda dig en objektiv uppfattning om ditt eget läge. Finns känslan fortfarande kvar av att du är på fel plats kan det vara läge att göra någonting åt saken.          

steg för steg, så vet du om du är redo att sadla om:

  1. Identifiera ditt nuläge. Hur är det att vara där du är just nu? Vad innebär det? Hur trivs du? Hur mår du?
  2. Hur ser ditt önskade läge ut? Måla upp en idealbild över hur du skulle vilja att din tillvaro och ditt arbetsliv såg ut. Ägna mycket tid åt det här och försök vara så detaljerad som möjligt. Fantisera helt fritt och utan att sätta gränser!
  3. Identifiera vilka hinder som kan finnas för att ta dig till ditt önskade läge. Det kan handla om ekonomin,  att du saknar viss kompetens, självkänsla, självförtroende eller en rädsla för att misslyckas.
  4. Analysera också de eventuella vinsterna med att stå kvar där du är i dag. Värdera dem och fundera över om det kan vara någonting du har bortsett ifrån.
  5. Se vilka resurser du har för att ta dig runt hindren. Kartlägg dina kompetenser, nätverk och kontakter. Vad är dina styrkor och vilka vägar in i en ny karriär har du?
  6. Gör en plan. Vad är ditt första steg nu, vad kan du göra rent praktiskt för att komma vidare? Det kan handla om kompetensutveckling, att ta kontakt med en coach eller att höra av sig till de företag där du verkligen vill arbeta.

Vi har hundratals lediga jobb runt om i Sverige. Kolla om du hittar ett som passar dig.

lediga jobb