Bland anställda och egenföretagare i åldern 40-55 år är mer än var tredje sugen på nya utmaningar i yrkeslivet. Men det är inte många som aktivt söker något nytt, eftersom de inte vet vad de hellre skulle göra.

5d2761f8483041c995b890055855de0e.jpg
5d2761f8483041c995b890055855de0e.jpg

I en undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av Folkuniversitetet framkommer siffrorna som visar att många önskar byta såväl yrkesroll som arbetsgivare. Hela 37 procent av de svarande, yrkesverksamma i åldern 40-55 år, uppgav att de vill byta arbetsgivare och 31 procent att de vill byta yrkesroll inom de närmaste åren. Däremot är det bara var tionde som gör något åt situationen och faktiskt söker en ny tjänst.

− Det är förståeligt, men också synd, att steget till att byta jobb är så långt. Vår uppgift är att ge de som vill vidare de rätta verktygen. Det krävs sällan en helt ny utbildning för att byta spår eller bredda sina arbetsuppgifter. Det kan räcka med en deltidsutbildning eller att lära sig hitta sin passion för att ta sig vidare, säger Mona Lanneskog, marknadschef på Folkuniversitetet Stockholm i ett pressmeddelande.

Den vanligaste orsaken till att inget nytt jobb har sökts var att man inte vet vad man vill göra följt av att man inte hittat något jobb att söka.

I en undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av Folkuniversitetet framkommer siffrorna som visar att många önskar byta såväl yrkesroll som arbetsgivare. Hela 37 procent av de svarande, yrkesverksamma i åldern 40-55 år, uppgav att de vill byta arbetsgivare och 31 procent att de vill byta yrkesroll inom de närmaste åren. Däremot är det bara var tionde som gör något åt situationen och faktiskt söker en ny tjänst.

− Det är förståeligt, men också synd, att steget till att byta jobb är så långt. Vår uppgift är att ge de som vill vidare de rätta verktygen. Det krävs sällan en helt ny utbildning för att byta spår eller bredda sina arbetsuppgifter. Det kan räcka med en deltidsutbildning eller att lära sig hitta sin passion för att ta sig vidare, säger Mona Lanneskog, marknadschef på Folkuniversitetet Stockholm i ett pressmeddelande.

Den vanligaste orsaken till att inget nytt jobb har sökts var att man inte vet vad man vill göra följt av att man inte hittat något jobb att söka.