Ett utvecklingssamtal är din möjlighet att göra din röst hörd, få koll på din förbättringspotential och få cred för dina prestationer. Här är våra tips för att lyckas med utvecklingssamtalet.

Utvecklingssamtalet är en plats för både dig som arbetstagare och för arbetsgivaren att ge feedback och lyssna – oavsett om det gäller ris eller ros gällande både chef, organisation och kollegor. Feedback är A och O – inte bara för den interna effektiviteten utan för att du själv ska känna att ditt arbete är meningsfullt. Är din ambition dessutom att få möjlighet till kompetensutveckling eller avancemang – då är det nu eller aldrig.

28991c7a9170455ab2773b80563367ea.jpg
28991c7a9170455ab2773b80563367ea.jpg

förbered dig inför utvecklingssamtalet

Genom att förbereda utvecklingssamtalet visar du arbetsgivaren att ditt jobb är viktigt för dig. Det blir också lättare att leda in samtalet på det du vill fokusera på, istället för att din chef (som i ärlighetens namn inte alltid har full koll på vad du faktiskt gör i detalj) ska hålla låda.

Fundera på hur det gångna året har varit, hur det är nu och vad du vill ska hända sedan.  Gör anteckningar att ha med som stöd under samtalet. Se också över vad ni kom överens om på det förra utvecklings­samtalet. Har du uppfyllt målen ni satte då? Om inte, varför?

Ta även helheten i beaktning. Trivs du med kollegorna, arbetsuppgifterna och chefen?  Om inte, vad kan göras så att det blir bättre? Hur skulle du vilja att det såg ut?

så genomför du utvecklingssamtalet

Både du och chefen ansvarar för att ni pratar om rätt saker i rätt sammanhang. Ledordet är ”konstruktivitet”. Din chef ska ha sett till att du har fått diskussions­underlag i god tid innan och att ni kan sitta och prata utan att bli avbrutna.

Under utvecklingssamtalet bör chefen ge dig feedback och berätta om sina förväntningar på dig,  men bör också ge en bild av företagets utveckling och mål för att du ska kunna se åt vilket håll ni bör sträva tillsammans. Var öppen för feedback och kom ihåg att det här även är din chans att ge feedback till din chef. Kom med konstruktiva förslag på vad bra ledarskap innebär för dig och egna lösningar på eventuella problem.

Undvik att generalisera under samtalet. Begrepp som "man" eller "de" bör undvikas, tänk på att du inte talar för kollektivet, utan för dig själv.

När det gäller den där kursen du vill gå, berätta vad du, men framför allt hur företaget skulle tjäna på om du fick kompetens­utveckla dig.

Se dock upp för att prata om sådant som varken du eller din chef kan göra något åt eller kritisera någon eller något utan att själv komma med konstruktiva lösningar. Det är ett slöseri med tid och blir mest bara en gnällfest. Undvik också att prata lön, det ska ske under ett separat lönesamtal. Däremot bör du absolut passa på att fråga vilka utvecklings­insatser som belönas.

Vad ska man säga och vad ska man inte säga till chefen? Läs våra tips här.

följ upp utvecklingssamtalet med din chef

Nu har ni upprättat en individuell handlingsplan för din utveckling för det kommande året. Chefen ansvarar för att de insatser ni har kommit överens om att du ska göra också blir gjorda. Chefen ser till att det ni har kommit fram till också följs upp. Boka gärna ett uppföljningssamtal direkt, så att det inte glöms bort bland alla dagliga ”måsten”, men se också till att ta ditt ansvar för din egen utveckling. Har du till exempel fått okej att gå en utbildning, boka upp och gå den så snart det bara är möjligt.

Går du och chefen helt i ”clinch” under samtalet? Kanske är det så att samtalet i sig var bra men att du och chefen vill olika saker? Eller känns det kanske till och med som att du inte fått något gehör alls? Prata med fackombud eller HR-ansvariga som kan ge perspektiv eller råd kring hur du går vidare.