Vad vi använder för metoder vid rekrytering skiljer sig mellan kulturer. I Frankrike är det tydligen fortfarande är vanligt med grafologi (handstilsanalys) vilket har mycket låg, om ens någon, korrelation med arbetsprestation. I andra länder, företag och sektorer anses betyg mycket viktiga.

Det är inte ovanligt att vi träffar nyutexaminerade kandidater med höga betyg från välrenommerade universitet, men som trots det kämpar med att få jobb. Kandidater berättar att de önskat att någon tidigare hade förklarat för dem att det är viktigare att jobba och skaffa sig praktisk erfarenhet under studietiden än att få högsta betyg. Framförallt bland kandidater från andra länder kan uppfattningen om toppbetygens relevans skilja sig mycket. Med undantag för framförallt offentliga sektorn har toppbetyg generellt ganska låg relevans i Sverige, och det är sällan vi träffar rekryterade chefer som frågar efter betyg.

Istället för att se på betyg brukar vi förespråka problemlösningstest som Matrigma. Kognitiv generell begåvning är det som förutspår arbetsprestation bäst enligt forskning. Samtidigt som validiteten är hög blir det också mer rättvist och rätt i tiden. Betygsättande är subjektivt; lärare, program och skolor använder olika kriterier och svårighetsgraden skiljer sig också. Dagens arbetsmarknad ställer högre krav än någonsin på anpassning och konstant kunskapsinhämtning eftersom produkter, arbetsområden och arbetsuppgifter förändras i högt tempo. Det finns stor risk att den specifika kunskap som lärdes ut i vissa kurser inte kommer användas och i vissa fall inte ens är relevant efter ett par år (betyg i de kurserna har därmed än mindre betydelse). 

en hög med böcker som ligger på ett bord
en hög med böcker som ligger på ett bord

I boken Work rules delar Lazlo Bock med sig av mycket spännande information om Googles framgångsrika rekrytering. Eftersom Google är exceptionella på att samla in data har de så klart också samlat in data om rekrytering. Under Googles första år hade de som strategi att endast rekrytera ”de bästa” och hade då stort fokus på betyg. Alla kandidater behövde visa upp sina betyg, oavsett om det var 30 år sedan de tagit examen. Google slopade dock betyginhämtning när de kunde konstatera att det inte fanns något samband mellan faktisk arbetsprestation och betyg, i alla fall inte från högre studie. Numer anser de flesta att det inte finns, som Google först efterfrågade, ”de bästa” i generell mening - utan bäst match specifikt mot företaget och kravprofil. Fokus bör vara att hitta kandidaten som har de på förhand definierade viktigaste egenskaperna, kunskaperna och värderingarna för tjänsten så att hen kommer att trivas hos företaget och mästra rollen. Skulle två kandidater ha nästintill identiska profiler skulle betyg möjligtvis kunna bli den avgörande pusselbiten.

Så istället för att lägga hela helgen på att göra de där extrauppgifterna för att få högsta betyg i kursen du just nu läser, kolla igenom våra jobbannonser efter något roligt deltidsjobb och börja bygg upp din arbetslivserfarenhet istället - det kommer löna sig både innan och efter examen!

Eller låt oss hitta dig, när vi letar efter potentiella medarbetare till våra jobb. Registrera ditt CV här.