Att söka jobb är utmanande, men det är också en möjlighet att titta närmare på din karriär och göra medvetna val om ditt framtida arbete, kultur och ersättning. Med tipsen nedan kommer du framåt i jobbsökningen med energi och självförtroende.

1. koppla ditt jobbmål till tydliga personliga och yrkesmässiga belöningar

Din målsättning måste vara högre än de hinder du ser. Att söka jobb är utmanande, men det är också en möjlighet att titta närmare på din karriär och göra medvetna val om ditt framtida arbete, kultur och ersättning. För att behålla motivationen är det viktigt att du hela tiden kommer tillbaka till dina mål och knyter an till ”varför”.

Vilka belöningar är du ute efter?

 • påverkan: dra nytta av arbetslivserfarenhet, kompetens och talang för att göra skillnad inom ditt område och för din målgrupp 
 • mening: knyta an till starkt inre behov – att leda, prestera, formge, undervisa, laga, organisera, hjälpa 
 • pengar: finansiera hela livet – familj, hem, status, fritid, välgörenhet 
 • kultur: utmärka dig i rätt kulturell miljö – självständig, flexibel, hierarkisk, samarbetsbaserad 
 • gemenskap: kommunicera och interagera med kollegor och kunder – medarbetare, underordnade, chefer, kunder 
 • status: bibehålla eller öka prestige – i teamet, organisationen, hemmet, länet, landet, världen 
 • struktur: erbjuda struktur – plats, uppgifter, mål, inspiration, utmaning 
sa-hittar-du-kandidater-i-sociala-medier.jpg
sa-hittar-du-kandidater-i-sociala-medier.jpg

2. ta fram en plan och förverkliga den

Mitt i jobbsökandet kanske du kommer fram till att dina noggrant utformade planer behöver förändras. Det är ofta en del av processen, så låt dig inte nedslås. Det viktiga är att du hela tiden gör något och planer är avgörande för att inte tappa farten. Se jobbsökandet som ett arbetsrelaterat projekt, där du tillämpar best practice och identifierar specifika milstolpar/delmål som du vill nå längs vägen. Omvärdera när du får ny information.

Planen bör innehålla:

 • Efterforskningar: samla information och möjligheter om marknaden, branscher och företag
 • Personligt nätverkande: kontakta människor per telefon, över lunch och på konferenser och jobbmässor
 • Nätverkande på sociala medier: sök upp kontakter via sociala medier, särskilt LinkedIn
 • Jobbansökningar: sök jobb som publiceras på målföretags webbplatser och allmänna jobbsidor
 • Presentera, undervisa och skriva: dela med dig av kunskap och kompetens och se till att du syns
 • Volontärarbete: hjälp andra, dela med dig av kompetens, se till att du syns och nätverka
 • Intervjuer: boka, förbered dig inför och presentera på jobbintervjuer och förberedande intervjuer
 • Övning: öva på din presentation inför nätverkande och intervjuer

3. träna kroppen och hjärnan

En lyckad jobbsökning kräver en hel del energi, kreativitet och ansträngning så du behöver hela tiden fylla på. Författaren, filosofen och naturvetaren Henry David Thoreau sade: ”Det är klokt att vårda trädet som bär frukt i själen”. För att bibehålla en positiv, kreativ inställning och det fokus och den uthållighet som krävs för sökningen bör du regelbundet investera i kropp och själ.

Träna för att bibehålla fokus, uthållighet och kreativitet:

 • Träna kroppen: De fysiska fördelarna med träning är uppenbara, men den omedelbara mentala stimulansen från en daglig rutin är värd att tänka på. Enligt en färsk studie från Stanford University kan även enkel träning som promenader öka kreativitet och lindra stress, samt bygga upp styrka och uthållighet. Att promenera i naturen är mycket effektivt för att lindra stress och depression. Du kan också göra träning till något socialt och till och med använda det till nätverkande genom att träna med en kompis, gå med i en vandrings- eller cykelgrupp, eller gå på gymmet regelbundet.
 • Träna hjärnan: Att röra på sig ger också träning för hjärnan. Andra saker som kan vara bra är mental träning, olika kreativa övningar, dagboksskrivande och annat. Omge dig med positiv inspiration och stimulans, oavsett om det är böcker, filmer, podcasts, musik eller samtal med en vän, kollega eller mentor.

Om du har svårt att komma igång kan du ta hjälp av en coach eller vän som ser till att du gör det du sagt att du ska. När du väl har kommit igång ska du göra det till en vana. Hitta en rutin så att du verkligen kan dra nytta av det.

4. ge och få stöd

Studier har visat att den mest avgörande faktorn för någons förmåga att komma igen är en stark mentor. Det kan vara en yrkesverksam, familjemedlem, vän eller kollega. Och det är bra att komma ihåg att stöd handlar lika mycket om att ge som att få. Att erbjuda din vishet, talang och resurser stärker inte bara andra utan genom att dela med dig av din kompetens, kunskap och stöd ökar också ditt självförtroende och din synlighet.

Ta hjälp av din personliga och yrkesrelaterade gemenskap:

 • Stöd från andra i samma sits: Att brainstorma och prata med andra jobbsökande kan ge trygghet under svåra tider och göra dig ännu gladare över dina segrar. Oavsett om det handlar om frukost varje vecka eller ett avstämningssamtal varje morgon, är det enormt effektivt att förklara dina mål och ge och få hjälp för att komma framåt.
 • Nätverka: Fler än 70 % av anställningar sker delvis tack vare nätverkande. En vän, tidigare kollega eller ny kontakt berättar om en ledig tjänst, rekommenderar företaget eller ringer dig direkt för en intervju. I linje med nätverkandets framgångar för 70 % rekommenderar Randstad RiseSmarts regel om 70/20/10 att du lägger 70 % av din arbetsdag med jobbsökandet på nätverkande, 20 % på förberedelser, efterforskningar och fortbildning, och 10 % på att söka efter och följa upp publicerade jobbtips och annonser. Att söka upp andra personligen via sociala medier, e-post, telefon och ger dig en möjlighet att öva på din presentation och hitta allierade i jobbsökandet. Övning skapar självförtroende och nätverkande skapar framgång.
 • Volontärarbeta: När du hjälper andra blir du stärkt, stimulerad och positiv. Du väntar inte bara på att arbeta. Du gör skillnad och gör något viktigt för andra. Det är också en bra utgångspunkt för att bygga upp ditt nätverk och bibehålla eller förbättra kompetens och arbetslivserfarenhet. Du fördjupar relationer med dem du arbetar med och de får chansen att se din kompetens på riktigt.

Författaren John Irving sade: ”Om du har turen att hitta ett sätt att leva som du älskar, måste du hitta modet att leva så”. Välj ett mål som känns spännande. Ta fram en plan och förverkliga den. Ta hand om din kropp och själ. Ge och få stöd. Med de här fyra nycklarna kommer du framåt i jobbsökandet med energi och självförtroende.

skapa din jobbsökarprofil