Arbetsmarknaden har förändrats avsevärt de senaste åren. Den globala arbetskraftsbristen har lett till en kandidatdriven arbetsmarknad, och därmed är det viktigare än någonsin för arbetsgivarna att förstå arbetstagarnas behov, beteenden och drivkrafter. 

För att lyckas försöker man i alla branscher utnyttja den data man har för att fatta rätt beslut. Vi är idag mer datadrivna än någonsin, och med den nya tekniken kan vi mäta (nästan) allt. Data är den mest värdefulla resurs vi har, och har sedan länge sprungit förbi både guld och råolja och ligger till grund för beslut världen över. Och det handlar inte bara om ekonomisk information, utan om alla typer av data, t.ex. om arbetstagarna

läs mer

I vår guide beskriver vi den process Randstad har utvecklat för att strukturerat använda people analytics i hela rekryteringsprocessen.

ladda ner guiden

Tidigare har information om arbetstagare setts som HR-avdelningens område, och ibland inte ens beaktats när det varit tal om data. Nu äntligen, börjar dock fler och fler företag använda dessa data för att göra analyser – people analytics – som kan stödja och stärka affärsstrategierna. Denna trend bekräftas också i Talent Trends Report 2022, där en större andel än någonsin av HR-chefer (73 %) uppger att de investerar i people analytics. De företag som ännu inte hakat på lägger stora resurser på att försöka attrahera och behålla de rätta kandidaterna, men har inte samma möjlighet att optimera investeringarna och minimera eventuella risker för verksamheten.

Vissa ser kanske people analytics som en fluga, eller något som endast är relevant just nu, eftersom det är de arbetssökandes marknad, men det stämmer inte. People analytics är av avgörande betydelse för att hantera bristen på arbetskraft, förbereda sin personal, avhjälpa kompetensbrist och attrahera och behålla talanger. Det kan dessutom vara till hjälp när du vill bygga upp ett starkt employer brand. Utmaningar i den sociala och ekonomiska miljön, t.ex. trenden att allt fler säger upp sig eller praktiserar ”quiet quitting”, ökar efterfrågan på en personalstrategi byggd på data och analys. Dessa utmaningar är verkliga affärsproblem och inte bara för HR-avdelningen. De är också av central strategisk betydelse för företagets framgång. 

När varningsklockorna nu ringer världen över om högre rekryteringskostnader, tjänster som inte går att tillsätta och en stigande lönekonkurrens tycks alla vara överens om att people analytics handlar om mer än en driftskostnad bland andra. HR-nyckelord ingår i de flesta VD-presentationer, ändå kliar sig många ledare i huvudet över hur den globala utmaningen med att attrahera och behålla personal ska lösas. People analytics är en del av lösningen, men en fullständig omställning går ännu djupare.

recruitment marketing - en ny metod för att rekrytera personal 

Företagen behöver en ny, innovativ metod för att attrahera och rekrytera personal. Här kommer recruitment marketing, eller rekryteringsmarknadsföring, in i bilden. Recruitment marketing handlar om en långsiktig resa byggd på data, med massor av dimensioner att beakta och miljontals datapunkter. Allt tar sin början i rekryteringsskedet. Här börjar magin (eller mardrömmen). Startskottet går när en kandidat börjar bläddra bland jobberbjudandena på nätet. Det handlar om de sekunder där vi attraherar (den rätta) kandidaten, ser till att intresset omvandlas till en ansökan och att urvalsprocessen leder fram till matchning. Det kan ses som en rak, tydlig linje, eller som en tratt med tusentals datapunkter som kan samlas in och analyseras för att åstadkomma effektivitet, snabbhet, insikter och kvalitet. Det här kan appliceras oavsett om du söker högkvalificerade tjänstemän eller ett stort antal arbetare, eftersom utmaningen inte gäller någon enskild roll, utan hela talang-ekosystemet. 

Att förstå komplexiteten är att erkänna behovet av att kombinera HR-expertis med marknadsföring och IT för att utforma en samlad strategi för en datadriven rekryteringsresa. Syftet är att fatta beslut baserade på analyser och att förbättra rekryteringen i alla delar av tratten. People analytics möjliggör ett tillvägagångssätt för recruitment marketing som främjar hela verksamheten. Denna nya metod, som vi på Randstad redan använder i rekryteringsprocessen för våra kunder, har tre huvudmål:

  1. att förbättra kvaliteten på rekryteringen,
  2. att förkorta tiden till anställning och
  3. att minska kostnaderna.

Men vad innebär recruitment marketing? Låt oss titta närmare på konceptet, och därefter fördjupa oss i hur vi på Randstad använder det för att stödja kunderna och våra egna affärsbeslut.

fyra kollegor har ett möte i ett konferensrum och diskuterar recruitment marketing
fyra kollegor har ett möte i ett konferensrum och diskuterar recruitment marketing

7 frågor om recruitment marketing

1. vad är recruitment marketing?

Recruitment marketing är en strategisk metod för rekrytering där HR-strategier kombineras med IT- och marknadsföringsstrategier. Konceptet kan beskrivas på olika sätt, men det centrala är insikten att företag måste närma sig arbetstagarna på samma sätt som man närmar sig kunder. De måste ta reda på vad som motiverar kandidater att söka nya jobbmöjligheter och att tacka ja till jobberbjudanden. Det är kandidaterna som sitter i förarsätet, och arbetsgivarna kan använda data för att bättre sätta sig in i deras situation. Insikter från marknadsföringsområdet i kombination med people analytics utgör en kraftfull mix för att attrahera och rekrytera personal. 

2. vad är målet med recruitment marketing?

Den heliga graalen är i detta sammanhang att locka rätt kandidat till rätt jobb. Men recruitment marketing öppnar också möjligheter att bygga upp en pool av kvalificerade kandidater. Fokus ligger därför inte uteslutande på att locka sökande av bra kvalitet till en viss tjänst, utan även på att hitta kompetenta kandidater till kandidatpoolen. Utöver konverteringsgraden kan recruitment marketing också förbättra kandidatupplevelsen, vilket är centralt för den som vill få kandidaterna att återkomma och ansöka igen.

3. hur fungerar recruitment marketing?

Innan du bygger upp en strategi för recruitment marketing bör du göra två saker:

  1. bygga ett team

Börja med att bygga ett team av experter från olika avdelningar inom företaget, inklusive IT- och marknadsavdelningen. Teamet måste samarbeta friktionsfritt för att kunna utveckla en god strategi, så det är viktigt att börja bygga teamet tidigt i processen. HR förstår sig på kandidater och kompetenser och kan stödja teamet i att ta fram kandidatbeskrivningar och validera kvaliteten på kandidaterna. 

Marknadsavdelningen förstår marknaden, tar fram personas och utvecklar strategier för alla delar av rekryteringstratten, inklusive organisk och betald marknadsföring. IT-avdelningen bidrar med teknik och data. Denna kombination av expertis kan ge en förbättrad upplevelse för kandidaten och bättre rekryteringsresultat för arbetsgivaren. 

  1. förstå dina data 

Recruitment marketing är (eller måste vara) en datadriven strategi. People analytics spelar en central roll i att åstadkomma detta. För att kunna fatta bästa möjliga marknadsföringsbeslut måste du använda rätt data. När teamet är på plats bör du alltså genomföra en datautvärdering. Ni bör ställa er frågor som:

  • Vilka data har vi tillgång till? Är dessa data tillförlitliga?
  • Vilka data vill vi veta mer om?
  • Vilka är teamets övergripande mål och visioner?
  • Finns det en tydlig taxonomi för de datapunkter och begrepp vi vill analysera?
  • Vilka analyser har vi redan tillgång till?

Denna datautvärdering stödjer den strategiska processen för insamling och analys av kandidatrelaterade data. Dessa data utgör sedan bränslet för de people analytics-processer som ger teamet underlag att fatta välgrundade HR- och affärsbeslut.

4. hur ser kopplingen mellan rekrytering och marknadsföring ut?

Tidigare ansågs svaret vara att det inte finns någon koppling och att kandidater och medarbetare inte omfattas av någon marknadsföringsstrategi, men detta är ett föråldrat synsätt. Företagen måste bli bättre på att sätta människan i centrum. Personalen är helt avgörande för företagets framgång, och synen på arbete  har förändrats de senaste åren. Att rekrytera duktiga medarbetare är lika viktigt som att attrahera nya kunder och bör göras med liknande metoder. I detta steg bör du försöka förstå arbetstagarnas behov, drivkrafter och förväntningar så att du kan bygga en komplett kundresa som väcker engagemang, är produktiv och ger en positiv upplevelse. 

5. behövs people analytics för recruitment marketing?

Ja, definitivt. Om du inte först samlar in och analyserar data utför du marknadsföringen i blindo. People analytics är avgörande för en framgångsrik strategi för recruitment marketing

läs mer

I vår guide beskriver vi den process Randstad har utvecklat för att strukturerat använda people analytics i hela rekryteringsprocessen.

ladda ner guiden

6. hur förhåller sig recruitment marketing till employer brandning?

Recruitment marketing är en strategisk metod, från kandidatresans början till introduktionen av den nyanställde. Att bygga upp sitt employer brand handlar om mer än att attrahera kandidater. Det är ditt varumärke som arbetsgivare, så som medarbetare och kandidater uppfattar det. Det innefattar t.ex. ert EVP (dvs. värdeerbjudandet till medarbetarna) och syftar inte bara till att attrahera, utan också till att behålla högpresterande medarbetare. 

Koncepten interagerar på så sätt att företagets employer brand påverkar strategin för recruitment marketing, samtidigt som recruitment marketing bidrar till arbetsgivarvarumärket. Att förstå arbetstagarnas drivkrafter samt hur företagets arbetsgivarvarumärke och EVP uppfattas är centralt för recruitment marketing. 

Randstad har en gedigen erfarenhet inom employer branding. Varje år genomför vi Randstad Employer Brand Research där vi samlar in information om vad svenska arbetstagare värdesätter hos en arbetsgivare. Med hjälp av denna data och information kan vi hjälpa våra kunder att utveckla strategiska metoder för hur de ska attrahera och rekrytera personal.

7. varför anlita ett bemanningsföretag för recruitment marketing? 

Recruitment marketing handlar till stor del om data och people analytics. Det är en strategisk metod som gynnas av expertis, marknadsinsikter och djupgående kunskap om vad som motiverar kandidater och hur kandidatupplevelsen kan lyftas till nästa nivå. Som HR-partner vet vi på Randstad hur dessa aspekter kan optimeras för att förbättra rekryteringsresultaten. Våra kunder drar också nytta av det faktum att vi är en heltäckande leverantör, med skräddarsydda personallösningar, vilket innebär att vi förstår de utmaningar som olika profiler, volymer och länder innebär. Tillsammans kan vi möta dagens personalutmaningar.

en leende kvinna sitter med en kollega och pratar om recruitment marketing
en leende kvinna sitter med en kollega och pratar om recruitment marketing

recruitment marketing i praktiken

Vi på Randstad omsätter teori till praktisk recruitment marketing. Vi är övertygade om att en tydlig strategi för att attrahera och rekrytera personal är avgörande för  att nå de rätta talangerna. Vi arbetar lokalt med stöd av globala marknadsteam. Arbetet vilar alltid på följande hörnstenar:

kanaloptimering

Vi har en strategi för varje kanal, då målgrupperna oftast skiljer sig både sett till demografi och var i kundresan eller rekryteringstratten de befinner sig. Med hjälp av den samlade expertisen i vårt globala och lokala marknadsföringsteam skapar och implementerar vi anpassat kvalitetsinnehåll som ger resultat och har hög relevans för målgruppen. 

Sociala medier är viktiga kanaler för oss, där kan vi nå i princip alla delar av befolkningen, göra en detaljerad segmentering baserat på vår egen kandidat-data och ha kontinuerlig kommunikation med viktiga profiler vi identifierat. Genom vår always-on strategi som innebär att annonseringen inte är begränsad till specifika kampanjperioder, samlar vi ständigt in data och förfinar våra målgrupper, så att vi alltid får god träffsäkerhet och kan bygga på vår omfattande databas av kandidater.

genomförande av kampanjer

Vi jobbar med datadrivna kampanj-investeringar för att säkerställa rätt kanalmix, budskap och omfattning. Det är inte bara att publicera jobbannonser lite här och var och hoppas på det bästa. Tvärtom vet vi precis vilka vi riktar oss till, hur vi når dem och hur stor investering vi behöver göra för att säkra tillräcklig leverans av kvalitativa kandidater för uppdraget. I varje kampanj utgör people analytics en viktig del, liksom andra faktorer som trend-undersökningar och att förstå kandidaternas drivkrafter, arbetsgivarvarumärket och värdeerbjudandet för varje jobb. 

E2E-analys

E2E står för ”End to End” – från början till slut. E2E är en mätmetod som syftar till att samla in data och visualisera alla steg i rekryteringstratten. Det räcker inte att bara mäta annonsvisningar och ansökningar för att kunna fatta verkligt datadrivna beslut kring recruitment marketing, vi måste mäta alla steg fram till anställning för att till exempel kunna utvärdera kanaler och se faktiska rekryteringskostnader. Att vi mäter hela vägen till anställning möjliggör också användning av vår data för att optimera hur vår annonsering riktas. Vi nyttjar avancerade e-handel-strategier i många kanaler för att specifikt nå toppkandidater, på samma sätt som e-handlare med sin kund- och orderhistorik kan optimera annonseringen för att hitta nya toppkunder.

samarbeta med randstad 

Genom att samarbeta med Randstad får du tillgång till vår expertis och vår genomarbetade strategi för att attrahera och rekrytera personal med hjälp av recruitment marketing. 

Randstad erbjuder heltäckande rekryteringslösningar som omfattar sourcing, rekrytering, introduktion, utbildning och bemanningsplanering. I vår portfölj ingår också inhyrning av personal under en begränsad tid samt våra inhouse-lösningar för storskalig bemanning. Våra tjänster kan anpassas fullt ut, du bestämmer vilka aspekter av rekryteringsprocessen du vill lämna över till oss och vilka du vill sköta internt.

Vill du veta mer om hur vi använder people analytics och recruitment marketing för att attrahera och rekrytera personal och vilka fördelar det kan innebära för dig att samarbeta med oss? Ladda ned vår guide i ämnet.

läs mer

I vår guide beskriver vi den process Randstad har utvecklat för att strukturerat använda people analytics i hela rekryteringsprocessen.

ladda ner guiden
författare
Erik Patriksson
Erik Patriksson

erik patriksson

analytics tracking and martech

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet