Covid-19-pandemin har haft en omvälvande inverkan på industrier och företag, vilket innebär att HR-chefer måste vara beredda på en miljö som inte liknar något de har upplevt tidigare.

Dagens HR-chefer står nu inför en utmaning som saknar motstycke i modern tid: att hjälpa organisationer och deras medarbetare att återgå till arbetet mitt under en pågående viruspandemi. Covid-19 har haft en enorm inverkan på många branscher världen över. I många sektorer har efterfrågan fallit på ett sätt som äventyrat företagens överlevnad och lett till miljontals förlorade arbetstillfällen.

De företag som kunnat fortsätta sin verksamhet måste anpassa sig till ett nytt normalläge. Enligt McKinsey formas denna nya miljö av fyra centrala faktorer:

  • förändringar i efterfrågan
  • en förändrad arbetskraft
  • osäkerhet kring lagar och regler
  • kunskap om viruset

Just nu är högsta prioritet för HR-avdelningarna att anpassa sig till det rådande läget, och ta fram en strategi för återgång till arbetet där verksamhetskontinuiteten vägs mot medarbetarnas hälsa och välbefinnande för att hitta rätt balans. Detta kräver att du är medveten om de mest akuta utmaningarna och löser dem på ett effektivt sätt.

skydda medarbetarnas hälsa

Med tanke på covid-19-pandemins tydliga hälsokonsekvenser måste arbetsgivarna hitta lösningar där medarbetarna kan komma tillbaka till arbetsplatsen med minsta möjliga risk för ohälsa och där de kan känna sig trygga.

En förståelig rädsla att utsättas för coronaviruset gör att vissa arbetstagare gärna skulle undvika att komma tillbaka till arbetsplatsen. Enligt Society for Human Resource Management finns det nyckelmedarbetare som är så oroliga över riskerna att de helt enkelt vägrar att komma tillbaka.

HR-avdelningen har en central roll i ett sådant läge. Det första och förmodligen viktigaste steget är att inleda en konstruktiv dialog med de arbetstagare som är oroliga för att komma tillbaka till arbetsplatsen. Lyssna på vad det är som oroar dem, ta reda på hur du kan få dem att känna sig tryggare och beskriv de skyddsåtgärder ni vidtar för att skydda personalen från smitta.

Det finns ett flertal källor till information om vilka skyddsåtgärder som krävs i just din bransch och vilka som är mest effektiva för ditt företag, t.ex.:

  • staten
  • branschorganisationer
  • fackföreningar
  • hälso- och sjukvårdsmyndigheter

Under ledning av Randstad och andra branschledande företag har HR-tjänstesektorn gått samman för att sammanställa ett antal vägledningar om att återgå till arbetsplatserna på ett säkert sätt i det nya normalläget, inklusive bästa praxis inom hälsa och säkerhet och praktiska tips för en effektiv omstart.

säkerställa bemanningen

Medarbetarnas säkerhet och välbefinnande ska vara HR-avdelningens främsta mål, men det nya läge som covid-19 skapat kommer också att innebära vissa operativa utmaningar för många företag. En av dem är att se till att det finns tillräcklig kapacitet i personalstyrkan för att verksamheten ska kunna återupptas och börja generera intäkter igen.

Den globala arbetslösheten har skjutit i höjden under 2020 till följd av pandemin, och många arbetsgivare har tvingats säga upp personal när ekonomin stängts ned. Du kan också ställas inför problemet att vissa medarbetare inte kan återuppta arbetet av hälsoskäl eller på grund av omsorgsansvar. I kombination kan dessa problem leda till kännbara kapacitetsbegränsningar, precis i det skede då du vill öka aktiviteten och få verksamheten på rätt spår igen.

Den goda nyheten är att det finns lösningar att tillgå för företag med omedelbara kompetensbehov och luckor i bemanningen som måste fyllas. Tack vare de senaste årens utveckling på arbetsmarknaden utgör nu gigekonomin och tillfällig personal värdefulla källor till kompetens för företagen. Har du också en flexibel bemanningsstrategi kan du dessutom utnyttja dessa resurser till fullo.

En av de största fördelarna med en flexibel bemanningsstrategi är att du kan få tillgång till den kompetens och personal du behöver så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Om du t.ex. står utan viktiga medarbetare inom en central del av verksamheten till följd av kortvariga hälsoproblem kan du lösa bemanningen utan den tid och det ekonomiska åtagande som en permanent rekrytering innebär genom att ta in tillfälliga medarbetare.

Sådan flexibilitet och anpassningsförmåga kommer att vara avgörande för många företag under rådande omständigheter. Det gäller särskilt dem vars ekonomi drabbats hårt av pandemins konsekvenser.

Kvinna på arbetsplats iklädd munskydd
Kvinna på arbetsplats iklädd munskydd

Det här är bara två av de HR-utmaningar du kan ställas inför när ditt företag ska finna sig tillrätta i den nya miljö som uppstått till följd av covid-19-pandemin.

Det är också möjligt att du måste hantera en långsiktig förändring av hur dina medarbetare vill utföra arbetet. Exempelvis finns det kanske medarbetare som aldrig tidigare jobbat på distans som nu upptäckt fördelarna med det, och vill fortsätta.

Randstad har tagit fram en guide där dessa och andra frågor behandlas mer djupgående och där du får vidare vägledning i hur du kan navigera i denna unika situation.

författare
Jennie Strömqvist
Jennie Strömqvist

Jennie Strömqvist

director randstad care & randstad future talent trainee program

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet