vad är en kontorsassistent?

En kontorsassistent är ansvarig för att se till att den dagliga verksamheten på ett företag kan löpa på utan problem. I de vanliga arbetsuppgifterna och ansvarsområdena brukar det ingå att föra anteckningar under möten, ta emot samtal och förmedla information till relevanta personer eller avdelningar. Rollen som kontorsassistent finns på flera olika företag inom olika branscher.

Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden som kontorsassistent varierar beroende på vem som är din arbetsgivare. Anledningen till detta är att olika företag och organisationer behöver avlastning med olika saker. I grunden är du ett stöd till medarbetare och chefer så att deras dagliga arbete ska kunna fungera utan problem. Det kan innebära att du gör kopior av olika dokument, svarar på mail, besvarar samtal och hänvisar vidare till rätt personer, håller i event eller hjälper till vid konferenser på kontoret.

lediga jobb
1

vad gör en kontorsassistent?

Som kontorsassistent rapporterar du till en office manager för att ge administrativ support och stöd till dem i sin roll. Men du behöver också finnas tillgänglig för andra medarbetare på kontoret till exempel med att hjälpa dem att skicka filer, antingen digitalt eller fysiskt, kopiera dokument, fylla på kontorsmaterial eller boka rum vid större möten. Att ha en god kommunikativ förmåga och ha en tilltalande personlighet som är ödmjuk och trevlig, är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen som kontorsassistent. 

Skulle ett jobb som kontorsassistent passa ditt intresse av att arbeta i en kontorsmiljö, med att planera och ge service åt medarbetarna på kontoret? Läs då vidare för att ta reda på mer om vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för att lyckas i en roll som kontorsassistent. 

2

genomsnittlig lön som kontorsassistent

En kontorsassistent har en viktig funktion på många arbetsplatser och underlättar arbetet för medarbetarna och cheferna. Med en kontorsassistent på plats kan den dagliga verksamheten fungera utan avbrott och det finns alltid förutsättningar på plats för medarbetarna att kunna genomföra sina jobb. Det gör att kontorsassistenter är attraktiva på arbetsmarknaden. 

Dessutom är det ett jobb som behövs inom många olika områden och branscher. Det gör också att lönen för en kontorsassistent kommer att variera. En del kontorsassistenter har ett utökat ansvar och är inblandade i viktiga processer på företaget, medan andra primärt fyller en administrativ funktion. Det är utformningen av rollen som avgör vilken lön du kommer få. Lönespannet för en kontorsassistent ligger på mellan 25 000kr och 27 000kr i månaden. 

leende kvinna, sitter vid ett fönster, tittar rakt fram på personen mittemot
leende kvinna, sitter vid ett fönster, tittar rakt fram på personen mittemot
3

olika roller av kontorsassistent

Hur utformningen av rollen som kontorsassistent ser ut beror på inom vilken bransch och företag man arbetar på. En del företag utformar komplexa roller för sina kontorsassistenter, medan andra kontorsassistenter har enklare arbetsuppgifter. Några av de mer vanliga roller som kontorsassistent är: 

 • kontorsassistent inom hälso- och sjukvården
  Om du arbetar som kontorsassistent på sjukhus eller vårdinstanser kommer du att assistera med administrativa uppgifter på arbetsplatsen, som till exempel löneutbetalningar och schemaläggning. Du har också en viss patientkontakt där du hjälper patienterna att hitta rätt rum eller få kontakt med sin läkare. I vissa fall sitter kontorsassistenter i receptionen för att ta emot patienter. 
 • kontorsassistent inom juridiska området
  En kontorsassistent som arbetar inom juridiken kommer att vara ett stöd till juridiska sekreterare och andra typer av advokater, med fokus på administrativa uppgifter. Du tar emot samtal och svarar på email, samt ha dialog med olika kunder och andra relevanta parter. 
 • kontorsassistent inom skolomsorg
  Om du arbetar som kontorsassistent inom utbildningsväsendet kommer du att vara ett stöd för övrig personal när det gäller förberedelser för olika skolevent, löneutbetalningar och schemaläggning. Du tar också emot besökare och hjälper elever med olika administrativa saker. 

Vid sidan om dessa roller av kontorsassistenter finns det många andra roller som en kontorsassistent kan ha, både i privata företag och inom den offentliga förvaltningen. Det är arbetsgivaren som utformar rollen och som kontorsassistent kan du söka dig till en bransch som passar dina kompetenser och intresse.

4

att arbeta som kontorsassistent

Ett jobb som kontorsassistent innebär en stor bredd och rollen i sig är dynamisk. Läs vidare för att få reda på mer om vilka specifika arbetsuppgifter en kontorsassistent har och vilka ansvarsområden som väntar i rollen. 

5

utbildning och kvalifikationer

Det finns inga specifika krav på utbildningar för att kunna få ett jobb som kontorsassistent, utan det är personliga egenskaper som är avgörande för många arbetsgivare. Det finns utbildningar som kan vara meriterande, speciellt om du har ambitionen att gå vidare i karriären i framtiden. 

Det finns ett par olika sätt att förbättrea sina karriärmöjligheter som kontorsassistent: 

 • utbildning
  Att ha en utbildning i grunden är meriterande om man vill bli kontorsassistent, men om man inte har några ambitioner på att avancera i karriären räcker det med en gymnasial utbildning. För att bli aktuell för en chefsroll är det många arbetsgivare som kräver en akademisk utbildning, eller erfarenheter på motsvarande nivå. 
 • arbetslivserfarenhet
  Erfarenhet från arbetslivet är alltid meriterande, inte minst i rollen som kontorsassistent. Detta då det är en något mer krävande roll som innebär arbete i ett högre tempo. Den som har erfarenhet från arbetslivet kommer att ha bättre förutsättningar att klara jobbet. Om man vill avancera i karriären är arbetslivserfarenhet viktigt, antingen från samma företag eller från någon tidigare arbetsgivare. 
 • nätverk
  Att knyta kontakter är alltid viktigt och i rollen som kontorsassistent får man chansen att träffa många människor och underlätta arbetet för medarbetare eller chefer. Genom att visa framfötterna kan man få starka referenser till sitt CV, knyta viktiga kontakter som kan hjälpa en i framtiden.
6

kunskap och kompetenser

Det finns några kompetenser som är viktiga för en kontorsassistent: 

 • flexibilitet
  Rollen som kontorsassistent är dynamisk och kräver stor flexibilitet. Flexibiliteten gör det enklare att hantera akuta ärenden som uppstår i stunden, men också att anpassa arbetsdagen så att olika deadlines hinner mötas upp. 
 • kommunikativ förmåga
  Att kunna interagera med olika människor är en viktig del av jobbet som kontorsassistent. Din kommunikativa förmåga behöver vara på en hög nivå då du är social och har dialog med många människor, allt från medarbetare och chefer till olika kunder. Din arbetsgivare behöver kunna lita på att du kan hantera kontakterna på ett professionellt sätt och att du finns tillgänglig och är uppmärksam när någon försöker ta kontakt. 
 • arbeta självständigt
  Kontorsassistent är ett jobb som innebär att man arbetar självständigt, utan att få vägledning och bli kontrollerad i alla stunder. Du styr ditt eget schema och planerar din tid, varpå du behöver vara proaktiv för att hinna med allt. 
 • ett öga för detaljer
  Att vara detaljorienterad är viktigt som kontorsassistent, eftersom en arbetsdag vanligtvis består av en mängd olika arbetsuppgifter. Därför behöver du ett gott öga för detaljer när du exempelvis hanterar dokument, för att se till att du inte glömmer något. Att vara perfektionist hjälper dig att dubbelkolla varje email och dokument för att undvika misstag. 
7

vanliga frågor om att jobba som kontorsassistent

Här är de mest ställda frågorna om att arbeta som kontorsassistent.

8

bevaka jobb för kontorsassistent

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa jobbevakning