vår syn på mångfald

På Randstad tror vi på mångfald, välmående och tillhörighet som tre avgörande byggstenar i att skapa ett inkluderande arbetsliv.

Mångfald handlar om olikheter. Var och en av oss är unik, och på Randstad värdesätter och respekterar vi alla de saker som gör att vi skiljer oss från varandra. Vare sig det handlar om bakgrund, utbildning, nationalitet, generation, ålder, arbetsstil, religion eller tro, sexuell läggning, könsidentitet, förmåga, färdigheter eller någon annan egenskap (skyddade eller andra).

Välmående har flera olika dimensioner, såsom fysisk, mental och emotionell hälsa, tillfredsställelse, syfte och känslor av lycka. Det handlar inte bara om fysiskt tillstånd eller att vara aktiv, utan också om positiv inställning, ett starkt mindset, goda relationer, en god balans mellan jobb och fritid och en ekonomisk stabilitet.

Tillhörighet är känslan av trygghet och stöd som uppstår när det finns en acceptans för och bland våra medarbetare på arbetsplatsen. Det är den grundläggande drivkraften att skapa och upprätthålla varaktiga, positiva och betydande relationer med andra. På arbetsplatsen vill vi människor ha de där ögonblicken när vi känner att vi tillhör ett team samtidigt som vi kan vara oss själva.

Inkludering är alla dessa ovanstående delar, i kombination. Det handlar om hur mångfald, välbefinnande och en känsla av tillhörighet omsätts i handling. För oss på Randstad handlar det om att skapa en miljö där alla våra medarbetare känner sig, och är, uppskattade - där de kan ta med sig sina olika perspektiv och hela sina jag till jobbet och bidra med sitt bästa i varje möte. På detta sätt kan varje person göra sin del för att positivt beröra människors liv genom sitt arbete.

det här står vi för

På Randstad brinner vi för mångfald, inkludering och jämställdhet. Vi vet att dessa delar är avgörande för att lyckas bygga en agil, produktiv och innovativ arbetsstyrka - oavsett organisationsstorlek, geografi eller bransch. För mångfald leder inte enbart till en arbetsstyrka som bättre representerar vårt samhälle, utan också till innovation, förbättrade prestationer och ekonomiska fördelar.

randstads policy för mångfald och inkludering.

se vår policy

hur diversifierat är ditt team? ta del av vår checklista.

ladda ner checklista