våra kvalitetsstämplar.

vi är auktoriserade.

Randstad Sverige är auktoriserat av Bemanningsföretagen. Det innebär att vi uppfyller högt ställda krav som bland annat omfattar etiska regler, kollektivavtal, jämställdhetsplan, ansvarsförsäkring och allmänna leveransvillkor. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

läs mer

ISO-certifiering.

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Certifieringen innbär att vårt ledningssystem, inklusive processer och arbetssätt är godkända enligt ISO-standarden.

läs mer