vad innebär det?

Att vara ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag är en garanti för våra kunder att vi som leverantör är seriös och följer de lagar och regler som är rådande. 

Auktorisationen försvårar även för oseriösa företag att verka i bemanningsbranschen samtidigt som det också för dig som medarbetare är en garanti för att du är anställd hos en seriös arbetsgivare som följer Kompetensföretagens etiska regler.

trygga kompetensen

sök medlemmar