auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.

Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen inom bemanning och rekrytering. Auktorisationen innebär att vi som företag lever upp till de krav som ställs av branschen och näringslivet.

Att vara ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag är en garanti för våra kunder att vi som leverantör är seriös och följer de lagar och regler som är rådande. 

Auktorisationen försvårar även för oseriösa företag att verka i bemanningsbranschen samtidigt som det också för dig som medarbetare är en garanti för att du är anställd hos en seriös arbetsgivare som följer Kompetensföretagens etiska regler.

vilka är kraven för att bli auktoriserad?

Kraven för auktorisation inom bemanning omfattar bland annat att vi följer etiska regler, att vi tecknat kollektivavtal, att vi tillämpar allmänna leveransvillkor, att vi tecknat ansvarsförsäkring, att vi bedrivit vår verksamhet under minst tolv månader, att vi har en jämställdhetsplan samt att vi är ett aktiebolag.

För att bli auktoriserade inom rekrytering krävs det bland annat att företaget redovisar referensfall, är ekonomiskt skötsamt och har ett system för kandidathantering, uppföljning och resultatmätning. 

etiska regler

De etiska reglerna innebär att vi bedömer människor enbart efter kompetens, kunskap och färdigheter. Vi har kunskap om lagar och regler på arbetsmarknaden och om kundernas förhållanden och erbjuder därmed en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare.

De etiska reglerna innebär också att alla anställda har tystnadsplikt om förhållanden hos kund. Alla anställda har skriftliga anställningskontrakt. Genom arbete med olika arbetsuppgifter hos våra kundföretag får medarbetarna kontinuerlig kompetensutveckling.

hur tas beslut om auktorisation?

Auktorisationsnämnden prövar företagens ansökningar och lämnar förslag till Kompetensföretagens styrelse vilka fattar beslut. Nämnden består av en opartisk ordförande och personer från Kompetensföretagen, Unionen/Akademikerförbunden och LO-förbunden.

Vi är sedan 2004 ett auktoriserat bemanningsföretag och sedan 2017 ett auktoriserat rekryteringsföretag. 

Mer information hittar du här: www.kompetensforetagen.se/auktorisationwww.kompetensforetagen.se/tryggakompetensen/