kvalitet

För att leva upp till våra konsulters, kunders och kandidaters förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är vi sedan 1995 ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

miljö

Omsorg om vår miljö är en viktig fråga för oss. Vårt miljöarbete ingår som en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar fortlöpande med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket är en internationell miljöledningsstandard.

ladda ner certifikat.

ladda ner