jobb och integration i fokus i almedalen.

-Integrationen bör betraktas som en möjlighet och inte bara som en utmaning. Kampen om talangerna hårdnar och arbetsgivare som inte vårdar sina relationer med den arbetskraft som finns, kommer att förlora stort, säger Anki Elken, public affairs, Proffice Group.

Hon kommer att tala om ämnet under Almedalsveckan där jobben och ett hållbart arbetsliv är i fokus också i år. Representanter från Proffice och Randstad deltar i olika möten, seminarier, paneler och finns på plats under hela veckan som pågår 3:e till 10:e juli.

Den 4:e juli medverkar Anki Elken i två seminarier i Swedavias regi: "Tar du mångfalden på allvar?" och "Så här snabbar vi på integrationen". Hon deltar också samma dag i ett rundabordssamtal om Sveriges Radios samhällsnytta.

Den 5:e juli medverkar hon i Unionens frukostsamtal om morgondagens arbetsliv samt modererar Yrkesdörrens integrationsseminarium om jobbmöjligheter för nya svenskar på arbetsmarknaden. Anki Elken är också med i panelen vid Inköpscentralens seminarium den 6:e juli, samt den 7:e juli i ett rundabordssamtal arrangerat av Akademikerförbundet SSR, Handikappförbunden och Vasakronan om universellt utformade arbetsplatser.

Den 5:e juli deltar Catrine Jack, Head of New Business, Proffice Group, i Nyckeltalsinstitutets hållbarhetsseminarium för att diskutera hur stor påverkan hållbarhetsarbetet och redovisningen av det har i säljarens dagliga arbete och för affärens resultat.

Samma dag medverkar Helene Hasselskog, VD för Antenn, i Styrelsebalans seminarium "Jämställda bolag är mer framgångsrika. Men hur ser ledarskapet ut som främjar jämställdhet?" Helene Hasselskog är en av toppledarna som intervjuats i boken "Bortom glastaket" som handlar om vilket ledarskap som krävs för att locka och behålla duktiga kvinnor. Läs mer på:

http://www.swedavia.se/om-swedavia/omvarlden/swedavia-i-almedalen/program-2016/ 

http://www.nyckeltal.se/fa-koll-pa-hallbara-nyckeltal-och-nya-eu-direktiv-almedalen/ 

http://blogg.oppnadorren.se/ 

https://home.kpmg.com/se/sv/home/events/2016/07/se-event-almedalen-jamstallda-bolag-mer-framgangsrika.html 

För mer information kontakta:
Maria Uggla, PR- och presschef, Proffice Group, +46 733 57 00 32, maria.uggla@proffice.com